2020. február 28. péntekElemér
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Az elnökjelöltek vitája, többször frissítve

2009. november 20. 20:47, utolsó frissítés: 2009. november 23. 11:17

Bonyolult koreográfia, minden területet felölelő kérdések és egymást túlkiabáló jelöltek: az IPP szervezésében vitázik Băsescu, Antonescu és Geoană.A szabályok tisztázásával indult az elnökjelöltek vitája: Robert Turcescu moderátor ismertette a vita menetét, mely lehetőséget ad úgy a bemutatkozásra, mind a páros vitára, a közös beszélgetésre, véletlenszerűen kihúzott kérdések, valamint újságírói kérdések megválaszolására. A 100% talkshow moderátora figyelmeztette a jelölteket, civilizált vitát vár a személyeskedések helyett.

A sorsolás eredményeképpen elsőnek Mircea Geoană, a PSD jelöltje válaszolhatott 5 percben arra a kérdésre, hogy miért akar államelnök lenni? A jelölt elmondta, azért indult a választásokon, mert van egy terve az ország számára. Ez több évi politikai csatározások után végre az egységről szólna. Geoană elmondta, megválasztása esetén az új kormány már karácsony előtt meg fog alakulni, továbbá ígéretet tett arra, hogy tisztelettel tekint majd a parlamentre, és az ellenzékre is.

Crin Antonescu, a PNL elnökjelöltje szerint nem szabad számok mögé bújni, ehelyett ki kell mondani az igazságot: az országot 20 éve ugyanazok a személyek vezetik. Azért indul az államelnöki székért, mert muszáj: nem akar abba a helyzetbe kerülni mint 2000-ben, amikor Iliescura szavazott hogy nehogy Corneliu Vadim Tudor nyerje meg a választásokat, amjd 2004-ben, amikor Băsescura kellett szavazni, hogy nehogy Adrian Năstase legyen az elnök.

Traian Băsescu arra használta az előirányozott 20 percet, hogy mandátuma megvalósításait sorolja fel: kiemelte az EU-csatlakozást, azt, hogy nagy figyelemmel kísérte az igazságügy reformját, valamint hogy az állampolgárok kérésére bevezette az egyéni választókerületes szavazást. Elítélte a kommunizmust, harcolt azért hogy a tanügy a GDP 6%-át kaphassa meg, valamint a Fekete-tengerből startégiai térséget csinált. Elmondta, mandátuma során voltak sikerei és kudarcai is, azonban sosem kötött kompromisszumokat senkivel.Ezután a jelöltek párban vitáztak:


Mircea Geoană-Crin Antonescu

A PSD jelöltje azt kérte Antonescutól, mutassa be a gazdasági terveit. A liberális jelölt úgy válaszolt, egy olyan kormányra van szükség, melyben az elnök szerepet vállal, azonban az alkotmányos jogköreit nem lépi túl. Ami a gazdaságot illeti, Antonescu a liberális doktrína mellett foglalt állást: az adók csökkentéséről, valamint az állam szerepének a megnyirbálásáról beszélt.

Antonescu a maga részéről azt kérdezte a szociáldemokrata jelölttől, mennyit keres az Eximbank élére 2009-ben kinevezett sógora? Mivel Geoană kitérő választ adott, Antonescu elmondta, az állam tulajdonában levő bank élén Ionuţ Costea 20 ezer eurót keres havonta. A liberális jelölt hozzátette még, nem az a gond hogy egy bankigazgató ennyit keres, hanem az, hogy egy átlagember számára, aki nem rokona egyetlen politikai vezetőnek sem, egy ilyen állás nem érhető el.


Traian Băsescu-Mircea Geoană

Băsescu két pontban foglalta össze a PSD-jelölttel szembeni kifogásait: egyrészt pártja válságos időkben cserbenhagyta a kormányt, másrészt pedig tévesen értelmezte az alkotmányt. A két jelölt ezután hosszasan vitatkozott azon, hogy kinek a hibája miatt bomlott fel a kormánykoalíció.

Băsescu szerint egy kormányátalakítás, illetve leváltott miniszter nem lehet ok arra, hogy egy párt kilépjen egy kormánykoalícióból. Geoană viszont azt hányta ellenfele szemére, hogy mióta az “Éljetek jól!” szlogennel hatalomra került, nem törődik a romániaiak életszínvonalával, hanem ehelyett folyamatosan háborúzik. A Tăriceanu-kormány olyan parlamenti többséggel rendelkezett, mely nyugodtan végrehajthatta volna a szükséges reformokat, azonban a kormány mandátuma a Băsescu- Tăriceanu harccal telt el.


A PSD-elnök felhívta még a figyelmet arra, hogy a Băsescu mandátumának sikereit valójában a korábbi elnököknek és kormányoknak köszönheti: az EU- és NATO-csatlakozás például nem 2004-ben kezdődött. Ugyanígy a Kígyók szigete-per megnyerése sem a Băsescu, hanem a román állam sikere.


Crin Antonescu-Traian Băsescu

Crin Antonescut arra kérte a moderátor, hogy adjon hangot a Băsescuval szembeni legfontosabb kifogásának. A jelölt azt rótta fel az államfőnek, hogy csupán a hozzá közel állók számára biztosította a jólétet, és nem törődött a korábbi államelnöki választásokat megelőző kampányperiódusban tett fogadalmának, mely szerint minden állampolgárt hozzásegít a jóléthez.

Antonescu a Flotta kérdését is feszegette: „Nincs már mivel hajóznia, hiszen már nincs Flottánk” - így Antonescu. Majd az iraki kivonulásra terelődött a szó. Băsescu visszavágójában hazugsággal vádolta Antonescut, amiért azt állította a múlt hétvégén zajlott kolozsvári vitán, hogy a román katonák iraki állomásozása mellett állt ki, noha 2006-ban az akkori miniszterelnök, Călin Popescu Tăriceanu ennek ellenkezőjét szerette volna elérni.

Băsescu Antonescunak az akkor PD-L pártelnök Emil Bochoz intézett leveléből egy passzust olvasott fel, amelyből az derül ki, hogy a PNL-vezető Tăriceanu döntése mellett állt ki. Antonescu magához ragadta a szót, és elmondta, 2006-ban nem szolgálta az ország érdekeit a kivonulás, a Bochoz intézett levele egy évvel későbbi keltezésű, akkorra már változott a helyzet. Így nem lehet szó hazugságról.


A párbajt követte a vita harmadik, egy órásra tervezett fordulója: a jelöltek kilenc, előre meghatározott témáról – a következő kormányról, a mezőgazdaságról, a külpolitikáról, az egészségügyről, az erkölcsi válságról, az oktatásról, az államreformról, a gazdasági válságról és az elnöki modellről – fejthették ki véleményüket.


Államreform

Mircea Geoană elmondta, immár 20 éve egymást követik a reformok, azonban mindeddig a keretet sikerült reformálni, anélkül, hogy a lényegre bárki is gondolt volna. Államfőként az országos konszenzust szeretné érni a követendő irányt illetően.

Crin Antonescu szerint az utóbbi 20 év reformjait a kudarc jellemezte, egyetlenegy reform sem valósult meg.

Traian Băsescu államfő kifejtette, az állam reformjának katalizátora szerepét magának az államfőnek kell magára vállalnia. Ismételten rámutatott: az országnak egykamarás parlamentre van szüksége, ugyanakkor elfogadhatatlan a parlamenti képviselőknek a privilégiumokhoz való ragaszkodása. Elmondása szerint éppen ezeknek a privilégiumoknak a felszámolása érdekében döntött úgy, hogy kiírja a november 22-i népszavazást. Hozzátette, folytatni kell a reformot az egészségügy, illetve a mezőgazdaság terén. Hangsúlyozta, a vidék jelentős mértékben hozzájárulhat a gazdaság fejlődéséhez.


Oktatás

Antonescu szerint Băsescu valótlanságot állított akkor, amikor azt mondta, azért hirdette ki a tanári bérek 50%-os megemelésére vonatkozó törvényt, mivel nem tájékoztatták arról, hogy nincs erre elegendő pénz az állami kasszában. A PNL jelöltje felhívta a figyelmet, Călin Popescu Tăriceanu korábbi miniszterelnök, és a jegybank is informálta ez ügyben az államfőt.

Băsescu hozzászólásában kiemelte az oktatás prioritásként való kezelésének fontosságát, figyelmeztetvén, amennyiben ez nem történne meg, úgy Románia fejlődése forog kockán. Úgy vélekedett, be kell szüntetni a magoláson alapuló tanítási módszert, helyette a kompetencia-alapú oktatást kell bevezetni.

Foganatosítani kell az oktatási reformtörvénybe foglaltakat: az iskoláknak át kell kerülniük az önkormányzatokhoz, a helyi közösségekhez. Emlékeztetett, az Alkotmánybíróságon levő reformtörvény azt írja elő, hogy az iskolaigazgatókat versenyvizsga alapján kell kinevezni. A pedagógusoknak, szülők, illetve a helyi vezetők képviselőinek egyenlő arányban kell részt venniük az iskolák igazgatótanácsaiban. Ami az iskolák finanszírozását illeti, Băsescu elmondta, a kiutalt összegnek a diákok számával kell arányosnak lennie, kivételt a vidéki iskolák képeznek, amelyek esetében nagyobb összegű támogatást kell kiutalni.

Mircea Geoană szerint az oktatási rendszer legnagyobb hibája, hogy képtelen esélyegyenlőséget biztosítani a különböző szociális és pénzügyi helyzetben lévő gyerekek számára. Kiemelte, a vidéken lakó gyerekek 5%-a jut el az egyetemre, és csupán 25%-nak sikerül középiskolában tanulni, illetve a romániai családok 40%-a nem engedheti meg magának, hogy a gyereknek tanszereket és iskolatáskát vásároljon iskolakezdéskor. Az oktatási rendszerből kikerülők gyakran átképzésre szorulnak, mivel az iskolában szerzett kompetenciáik nem elégségesek ahhoz, hogy megállják a helyüket a munkapiacon.


Erkölcsi válság

Antonescu szerint a Romániát sújtó erkölcsi válság minden válság közül a legsúlyosabb. Fő problémaként a bárók, mogulok követendő példa szintjére való emelését, és a könnyű pénzszerzési praktikák szentesítését nevezte meg. A liberális jelölt szerint ezekből a mogulokból álló érdekcsoportok felszámolása az államfő kötelessége.

Mircea Geoană úgy véli, elvesztette erkölcsi iránytűjét a romániai társadalom, amikor talmi bálványokat alkotott magának. Szerinte feledésbe merül a család, és az egyház által megtestesített értékrendszer, a tisztességes munka presztízsét vesztette. A kiutat a civil öntudat kiépítésében és az önkéntesség támogatásában látja. Úgy gondolja, hogy az államnak hangsúlyt kellene fektetnie a magáncégek támogatására.

Traian Băsescu szerint az okozza az erkölcsi válságot, hogy a forradalommal és a bányászjárással kapcsolatosan a mai napig nem tudni az igazságot.

Robert Turcescu moderátor felkérte a jelölteket, nevezzenek meg egy személyt, akit követendő példaként tartanak számon. Traian Băsescu saját feleségét, Maria Băsescut, Mircea Geoană Daniel ortodox pátriárkát nevezte meg, míg Antonescu szerint Tudor Chiriă, a Vama énekese lenne ez a személy.


Egészségügy

Crin Antonescu elmondta, vele már megesett, hogy csúszópénzt volt kénytelen nyújtani egy orvosnak, hogy az hajlandó legyen elvégezni egy műtétet. Szerinte lenne arra lehetőség, hogy a GDP 6%-át az egészségügyre fordítsa a kormány.

Traian Băsescunak több ötletét is vázolta az egészségügyi rendszer reformja kapcsán: elmondta, az egészségügy is decentralizációra szorul, az egyetemi kórházak kivételével minden beteg-ellátó intézményt át kell adni az helyi önkormányzatoknak. A betegség-megelőzésre, nem pedig a kezelésre kell fordítani a hangsúlyt.

Mircea Geoană rámutatott, az egészségügyi rendszerek 33-as európai toplistájában Románia a 32. helyezett, ugyanakkor a várható életkor Európa-szinten, mind a nők, mind a férfiak esetében, Romániában a legalacsonyabb. Ez elsősorban a vidéki egészségügyi rendszer hiányosságának tudható be, éppen ezért előnyös ajánlatokkal arra kellene ösztönözni a pályájuk elején álló fiatal orvosokat, hogy vidéken vállaljanak szolgálatot. Ugyanakkor elmondta, rohammentő szolgálatot kellene alapítani minden olyan településen, ahol a lakosok száma meghaladja a 2000 személyt. A külföldi, drága gyógyszerek importálása helyett Romániában egy országos gyógyszergyártó céget kellene létrehozni.


Külpolitika

Traian Băsescu az államelnöki mandátuma alatti megvalósításairól beszélt. Elmondta, az ország lakosságának érdekét vette figyelembe a diplomáciai munkássága során.

Mircea Geoană elmondta, sokan meg voltak arról győződve, hogy az EU-s és a NATO-s csatlakozást követően Romániában kedvezően alakulnak a dolgok, azonban jelen pillanatban úgy tűnik, az ország sebezhetőbb, mint öt évvel ezelőtt. Szerinte a Kisinyovi demokratikus kormányt támogatni kell, ugyanakkor a diplomácia révén külföldi befektetőket kell vonzani, munkahelyeket kell teremteni.

Crin Antonescu szerint a diplomáciai gyakorlat normalizálásra szorul, ugyanis nemcsak az államfőnek kellene képviselnie az országot a határokon túl.


Mezőgazdaság

Băsescu regionális szintű raktárakat hozna létre, hogy a termény ne maradjon a mezőgazdászok nyakán. Meglátása szerint olyan falusi kis-és középvállalkozásokra van szükség, amelyek feldolgozzák a nyersanyagot, és így városra kész termék kerülne, ez pedig új munkahelyeket teremtene – többek közt a hatványozottan hátrányos helyzetben lévő falusi nők számára – és kiemelné a falvakat a szegénységből.

Geoană arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország mezőgazdasága 80 millió személy ellátását tudná biztosítani, ennek ellenére a lakosság által fogyasztott mezőgazdasági termékek 60%-a külföldről származik. Meglátásában a legfontosabb a mezőgazdasági támogatások időbeni biztosítása a legfontosabb prioritás, illetve az államnak szubvencionálnia kellene a mezőgazdasági hiteleket.

Antonescu emlékeztetett, hogy 2008. szeptemberében a PSD bizalmatlansági indítványt nyújtott be a Tăriceanu-kormány ellen, amelyben azt vetették a miniszterelnök szemére, hogy nem támogatja a mezőgazdaságot. Geoană Antonescu szavába vágva sérelmezte, hogy a liberális elnökjelölt ismét a múltról, és nem a jövőről, tervekről beszél. Hogyne beszélnék a múltról, hiszen tönkretették húsz évünket – vágott vissza Antonescu, rámutatva: tavaly a PSD azt követelte, hogy fordítsák a mezőgazdaságra a GDP 4%-át, ehhez képest idén a PD-L-PSD kormány 1,7%-ot fordított erre a területre. Az uniós csatlakozás előtt, amikor a PNL a kormányzó szövetség tagja volt, az uniós források lehívása helyett veszekedéssel töltötték az idejüket – vágott vissza a PSD jelöltje.


Kormány

Megválasztása esetén milyen összetételű kormány segítené a leginkább programja életbe léptetését? – tette fel a kérdést Robert Turcescu műsorvezető a jelölteknek. Geoană azt ígérte, karácsonyig megalakul a kormány, és nem zárja ki a PNL-vel való együttműködést, akikkel egy stabil és kompetens többséget tudnának kialakítani.

Antonescu kitérő választ adott: megválasztása esetén a miniszterelnök Klaus Johannis lesz, mondta, hozzátéve: a kormányban bármelyik parlamenti pártnak helye van, amely hajlandó támogatni egy politikai, de független miniszterelnökkel rendelkező kormányt. De a kormány összetételéről a parlamentnek kell döntenie, és ebben a miniszterelnöknek is szerepe lesz – szögezte le.

Băsescu szerint egy kormánynak több feltételnek is meg kell felelnie: nem lehet egy Grivconál kötött egyezség eredménye, amelynél Viculescu ül az asztalfőnél; nem lehet olyan kormány, amelyet Vîntu, Patriciu, Iliescu, Hrebenciuc vagy Vanghelie irányít; tiszteletben kell tartania a nép akaratát. A miniszterelnöknek a legtöbb mandátummal rendelkező pártot kell képviselnie, és nem lehet olyan személy, akit Sorin Ovidiu Vîntu úgy irányítgat, mint Geoanăt. Itt az államfő egy telefonbeszélgetésre utalt, mire Geoană megkérdeztetőle, hogy lehallgatja a telefonbeszélgetéseket? Erre Băsescu azt válaszolt,a hogy szó sincs róla, de a múltkor próbálta telefonon elérni a PSD elnökét, de két órán keresztül nem sikerült, mert ő éppen SOV-val tárgyalt.


Gazdasági válság

Elsőként Antonescu szólalt meg a kérdésben, kifejtve: az állam csak akkor képes megoldani ezt a helyzetet, ha hagyja a gazdaságot működni. Ennek első lépése a minimumadó eltörlése, amely 130 ezer kis- és középvállalkozás csődjét eredményezte, másrészt adókönnyítéseket kell eszközölni, mint a milyen az egységadó 10%-ra csökkentése és a TVA 15%-ra csökkentése, emellett decentralizációra, az állami kiadások csökkentésére is szükség van.

Băsescu azt állította, hogy 2010 második negyedévétől beindul a gazdasági növekedés. Antonescu adócsökkentési tervei kapcsán kifejtette: az IMF-fel kötött megállapodásban nem ezek csökkentése, hanem a szinten tartásuk szerepel, és a nehézségeket ebben a periódusban a mezőgazdaság, az ipar, a számítástechnikai szektor és a turizmus kell elvigye, mert ezek az ágazatok megfelelő tartalékokkal rendelkeznek.

Geoană arra figyelmeztetett, hogy a válságellenes intézkedések hatékonyságának tekintetében Románia az utolsó helyen áll Európában, 1,9-es osztályzatot kapott. A megoldás véleménye szerint a magánszférának szánt hitelek újraindításában, állami garanciák vállalásában rejlik. Romániának erős vasúttársaságra, állami energetikai vállalatra és gyógyszergyárra van szüksége – vélekedett. Az adócsökkentések 14%-os kiesést jelentenének az államkasszának – reflektált Antonescu javaslatára, mire a liberális politikus arra figyelmeztette, hogy a számítás hibás, mivel az adók befizetésének jelenlegi ütemével számol, viszont kisebb adók esetén jóval többben fizetnék be azokat.


Államfői modell

Több vagy kevesebb erőt kellene biztosítson az Alkotmány az államfőnek – kérdezte Turcescu. Băsescu szerint az államfő alkotmányos jogain és kötelezettségein nem kell változtatni, viszont pontosabban rögzíteni kellene az intézmények szerepét, hogy például az alkotmánybíróság ne válhasson a politikai játszmák részesévé. Az alkotmány hibájának állította be azt is, hogy az alaptörvény nem kötelezi a parlamenti pártokat a kijelölt miniszterelnök megszavazására, vagy hogy a honatyák felfüggeszthetik tisztségéből az államfőt.

Geoană szerint a jelenlegi félelnöki köztársaság-rendszeren nem kell változtatni. Nem az alkotmányt kell az államfő kénye-kedve szerint módosítgatni, hanem az intézmények működését kell biztosítani. Az Alkotmány azt írja, hogy mindenkinek joga van az ingyenes egészségügyhöz és oktatáshoz, de ez a valóságban nem így van – mutatott rá.

Antonescu egy hasonlattal jött: ha a Szentírást egy hívő veszi a kezébe, akkor abban minden benne van, de egy ateista kezében nem több néhány papírdarabnál; ha valóban hiszel az Alkotmány értékeiben, akkor minden benne van, ami szükség lehet. Alkotmányunk van, csak államfőre van szükség - fogalmazott.


A negyedik fordulóban újságírók kérdéseit sorsolták ki

a jelöltek között. Mireca Geoană arra válaszolt, hogy ha megválasztása esetén a pártja nem kerül be a többséget alkotó koalícióba, hogyan fog eljárni. Kijelentette: az Alkotmányt tiszteletben tartva elfogadja a parlamenti többség akaratát.

Crin Antonescut az orosz-román kapcsolatokról kérdezték, amelyek meglátása szerint már normalizálódtak. Az EU keleti határállamaként Romániának fel kell vállalna egy szerepet – fűzte hozzá.

Băsescu gyakorlatilag ugyanazt a kérdést kapta, mint Antonescu, és kifejtette: mindenki láthatta az ő megoldását. Azon volt, hogy a legtöbb mandátumot birtokló párt alakítson kormányt, és garantálta, hogy ez meg is fog történni. Az ötödik fordulóban Turcescu azt a kérdést tette fel, hogy


mi a legszebb cselekedet a jelöltek életében.

Geoană válasza nagy derültséget keltett, ugyanis azt tartja élete legszebb cselekedetének, hogy nem dobta ki az anyósát a házból. Antonescu azt válaszolta, azzal a legelégedettebb, hogy soha nem hagyott el senkit, kivel együtt indult – sem a politikában, sem a magánéletben. Băsescu egy muzulmán gyerek megkeresztelését nevezte meg.


Az utolsó fordulóban a jelölteknek két-két percük volt arra, hogy


meggyőzzék a választókat,

miért kell rájuk voksolni. Antonescu igazi változásokat ígért, kifejtette: őt senki nem mozgatja a háttérből, és bár nem tökéletes, néha felmérgelődik vagy elbizonytalanodik, de legalább valós, igazi személy. Arra kérte a nézőket, segítsenek neki, hogy az első fordulóban győzze le Geoanăt azért, hogy a második fordulóban legyőzhessék Băsescut. Nagyon közel vagyunk a győzelemhez! Mutassátok meg magatokat, úgy gondolom, nagyon sokan vagyunk – fejezte be.

Geoană azt ígérte, hogy ő lesz az az elnök, aki egyesíti a románokat, és bár most ellenfelek, de sem Antonescut, sem Băsescut, sem támogatóikat nem tekinti ellenségeinek. A jelöltek közt létezik kölcsönös tisztelet és elismerés, még gyakran együtt kell működjenek, és elnökként minden állampolgár elnöke kell legyen – mondta, majd szentimentális kártyát vetett be: egy-egy csokor virágot adott át Băsescu és Antonescu feleségének, majd a sajátjának is – mi mást, mint vörös rózsát, és kezet rázott ellenjelöltjeivel, sok sikert kívánva nekik.

Băsescu a nemzeti érzelmekre próbált hatni szövegében: szeretem a népem, a népem történelmét, hagyományait, büszke vagyok nemzeti jelképeinkre, és becsülöm a hazafiságot – mondta. „Nagy célkitűzésem vannak, amelyeket próbálok elérni, nem mindig a megfelelő eszközökkel, de mindig jó szándékkal. Mindig ellene leszek annak a többségnek, amely szembemegy a népakarattal, mert én a népet képviselem az intézményekkel, így a parlamenttel szemben is” – fejezte be mondanivalóját, mielőtt Robert Turcescu házigazda elköszönésképpen sok sikert kívánt minden elnökjelöltnek.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS