2020. január 23. csütörtökZelma, Rajmund
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Két börtönjogi pert vesztett az ország

szerk. 2003. június 05. 09:16, utolsó frissítés: 09:16

A hatóságok több rendben is megsértették a foglyok jogait: elõbb egy temesvári ügyész elõzetes letartóztatásakor, majd egy elítélt leveleinek #b#felbontás#/b#akor. A Btk. módosítása egy éve akadt el a képviselõházban.

Alexandru Pantea 63 éves volt temesvári ügyészt 1994 áprilisában súlyos testi sértéssel vádolták és vették elõzetes letartóztatásba. A letartóztatási parancs azonban 1994 augusztusában lejárt: ennek ellenére a vádlott következõ év áprilisáig volt õrizetben a nagyváradi fegyházban.


Pantea a veszélyes, végleg elítélt


bûnözõk cellájában volt fogva tartva -- a strasbourgi Európai Emberjogi Bírósághoz (European Court of Human Rights, ECHR, EEB) intézett levelében a volt ügyész azt állította, hogy a fegyõrök biztatására cellatársai kegyetlenül megverték, majd 48 órán keresztül az ágy alatt tartották megkötözve. Sebei és csont-törései miatt a Bukarest melletti zsilávai börtön kórházába szállították: az utazás két napig tartott egy foglyokkal tele vasúti kocsiban (Nagyvárad hozzávetõlegesen 650 km-re van Bukaresttõl, így ez óránként körülbelül 13,5 km/h sebességnek felel meg -- szerk. megj.), minden orvosi ellátás nélkül, megérkezése után pedig egy HIV-fertõzöttel kellett egy ágyban feküdnie.

Pantea állítása szerint a nagyváradi katonai ügyészség, valamint a temesvári törvényszék bírái visszautasították vagy pedig felületesen kezelték panaszait. A strasbourgi bíróság hét (köztük egy román nemzetiségû) bírából álló ítélõszéke úgy döntött, az állam az Európai Emberjogi Egyezmény több pontját is megszegte. Határozatát a testület az ügyvéd által beküldött orvosi látleletekre alapozta, valamint arra, hogy az európai joggyakorlat tiltja az elõzetes letartóztatásban levõ személyek egy cellába helyezését visszaesõ bûnözõkkel. Az EEB szerint


Pantea embertelen bánásmódban részesült,

ráadásul a román hatóságok nem vizsgálták ki kellõképpen az ügyet, megsértvén ezzel az Európai Emberi Jogok Egyezményénak 3. cikkelyét. Így a strasbourgi Emberjogi Bíróság ítéletet hozott egyes romániai bírósági eljárások ellen, melyek nincsenek összhangban az Egyezménnyel: az ügyésznek túlzottan nagy hatalma van az elõzetes letartóztatások elrendelésekor, miközben szervezetileg az Igazságügy-minisztérium alárendeltje, valamint a börtönökben egyes foglyokat embertelen bánásmódban részesítenek.A Pantea-ügyben még megjegyzi a EEB, hogy a volt ügyészt 7 hónapon keresztül törvénytelenül tartották fogva. Azt is nehezményezte a bíróság, hogy a román törvénykezés nem garantálja a törvénytelenül fogva tartott személyek kárpótlását, éshogy a bírósági eljárások végtelenül hosszúak: Pantea 1994-es ügyében a mai napig nem hoztak végleges ítéletet. Az Európai Emberjogi Bíróság így arra kötelezi a román államot, hogy 40 000 eurónyi kártérítést fizessen Panteanak anyagi és erkölcsi sérelmekért, valamint 6000 eurót perköltségek címén.

Az Igazságügyi Minisztérium szóvivõje, Alina Tonigaru nem tért ki az Alexandru Pantea által a nagyváradi börtönben elszenvedett sérelmekre, csupán annyit mondott, hogy a volt ügyész elõzetes letartóztatása elhamarkodott volt.


"Errõl egy kompetens bírának kellett volna döntenie"

-- jelentette ki. Hozzátette, Rodica Stanoiu igazságügy-miniszter már mandátumának kezdetétõl arra törekszik, hogy a hazai törvénykezés az európai gyakorlat szerint járjon el az elõzetes letartóztatás kérdésében. A tárcavezetõ már elõ is terjesztette a büntetõ-törvénykönyv ilyen irányú módosításait, a szenátus el is fogadta, ám a tervezet képviselõházbeli megvitatása egy éve késik -- nyilatkozta a szóvivõ. Kedden az EEB egy más ügyben újra elítélte Romániát:


Silviu Cotlet 1992-ben 17 évi börtönt kapott

gyilkosság vádjával. Cotlet azzal vádolta a börtönigazgatóságot, hogy szabotálták az EEB-vel való levelezését: elkobozták leveleit vagy felbontották azokat, valamint nem biztosítottak számára papírt, borítékot és bélyeget. A bíróság arra kötelezte a román államot, hogy 2 500 eurónyi kártérítést és további 3 300 eurónyi perköltséget fizessen ki.Jövõ héten valószínûleg ismét 2-0 az EEB javára

Jövõ héten az EEB két olyan ügyet fog tárgyalni, melyben Románia az alperes: egy szólás-szabadság, illetve egy államosított tulajdon visszaigénylésével kapcsolatos per fog sorra kerülni. Az elsõ perben Constantin Cumpana és Radu Mazare konstancai újságírók a felperesek, akik 1994-ben a Telegraful címû napilapban megjelentettek egy cikket, mely megkérdõjelezi a konstancai városi tanács és egy magáncég közötti szerzõdés törvényességét -- ezért a cikkért rágalmazás címen hét hónap börtönbüntetést és egy évnyi szakmai felfüggesztést kaptak. A második per felperese Ana-Maria Paulescu, aki jelenleg Svájcban él, és egy ingatlan visszaszolgáltatásának megtagadásáért pereli a román államot.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS