2019. november 14. csütörtökAliz
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Így változnak a közlekedési szabályok január 19-től

K. M. K. M. 2013. január 07. 17:36, utolsó frissítés: 2013. január 08. 14:13

Kötelező lesz az orvosi vizsgálat, valahányszor felújításra szorul az autóvezetői engedély. Az erősebb motorbiciklik vezetését 24 éven felüliekre bízzák.


Január 19-én lép érvénybe a Közlekedési Törvénykönyv a parlament által 2012 november 9-én elfogadott módosítása. A módosítások szerint a vezetési engedély felújításakor az autóvezetők számára kötelező lesz az orvosi vizsgálat.

Kötelező lesz továbbá az autóvezetői engedély a mopedek, az ATV-k illetve az olyan, legfennebb 50 köbcenti hengerűrtartalmú járművekre is, amelyek maximális sebessége nem haladja meg a 45 kilométer/órát. Ezt a módosítást főleg az ún. mopedautók (70 kilométeres sebességet is elérő, de 4 kilowattnál gyengébb motorral rendelkező kiskocsik) miatt vezették be.

Ezeket a kisautókat eddig akár alkoholfogyasztás mellett is lehetett vezetni, és mivel nem kellett nagykorúnak lenni a vezetésükhöz, a kamaszok előszeretettel vásárolták. Újdonság még, hogy a nagy hengerűrtartalmú, A kategóriás motorbicikliket 24 éven aluli fiatalok csak feltételekkel vezethetnek.

Az új szabályzat ugyanis azt írja elő, hogy 24 év alatt A kategóriás motort csak az vezethet, aki már betöltötte a 20. életévét, és legalább két éve vezet egy A2-es kategóriába tartozó, 25-35 kW-os, legfeljebb 400 köbcentis hengerűrtartalmú motorkerékpárt. Ezeket egyébként már 18 évesen lehet vezetni.


Az A kategóriába tartozó motorkerékpár vezetési engedélyét azok a kérelmezők kaphatják meg, akik vagy 24 évesek, vagy már betöltötték a 20. életévüket és legalább két éve vezetnek egy A2-es kategóriába tartozó motorkerékpárt.

A biciklizésre vonatkozóan is új előírásokat tartalmaz az új közlekedési törvénykönyv. Az új előírások szerint amennyiben egy közút biciklisávval is el van látva, akkor a bicikliseknek kötelező módon ezt a sávot kell használniuk.

Az autóvezetőknek január 19-ét követően jogukban áll megfellebbezni a közlekedési szabályok megsértése miatt ellenük kiállított jegyzőkönyvet elbíráló bírósági határozatot. Eddig az ilyen jellegű bírósági határozat végleges volt és megfellebbezhetetlennek minősült.


Az új Közlekedési törvénykönyv módosításai (a jogszabály szövege):

Románia Parlamentje elfogadja a következő törvényt:

I. A közúti közlekedést szabályzó, Románia Hivatalos Közlönye első részében, 2006 augusztus 3.-án megjelent 670. számának első részében közölt 195/2002-es számú, utólagos módosításokat és kiegészítéseket tartalmazó kormányrendelet a következőképpen módosul és egészül ki:

1. A 6. cikk 6-os és 21-es pontja módosul és a következőket fogja tartalmazni a továbbiakban:

6. Gépjármű meghatározása: bármely olyan hajtómotorral gyártott jármű, amelyet közúti közlekedésre szántak. A mopedek, a trolibuszok, a közúti közlekedésre szánt traktorok is járműnek minősülnek. Nem sorolhatóak a jármű kategóriába a villamosok, a mezőgazdasági munka során, vagy erdőkitermelésre használt traktorok, illetve a különböző munkálatokra, szolgáltatások lebonyolítására használt gépek, amelyek csak ideiglenesen haladnak közutakon.

21. Moped meghatározása: olyan két- vagy háromkerekű jármű, amely óránkénti 25 kilométernél nagyobb sebességgel közlekedik, azonban nem haladja meg a 45 km/h sebességet, szikragyújtású, belső égésű motorral rendelkezik, amelynek hengerűrtartalma nem haladja meg az 50 köbcentit, de másfajta, 4kW-nál gyengébb motorral, vagy villanymotorral is működhet. A jármű legfennebb 350 kilogrammos lehet, a villanymotorral működő járművek esetében ez a tömeg akkumulátorok nélkül értendő.

2. A 6. cikk 32. pontja után megjelenik a 321-es pont, amelynek tartalma a következő: „321. motoros tricikli – az a három kerekű jármű, amelynek maximális sebessége nem haladja meg a 45 km/h-s sebességet, hengerűrtartalma legfennebb 50 cm3, motorja legfennebb 4kW névleges teljesítményű, belső égésű vagy villamosmotor.

3. A 9. cikk 1. bekezdése módosul, tartalma a következő:

9. cikk, (1) Ahhoz, hogy a járművek, utánfutók és pótkocsik a forgalomba beírathatóak legyenek, meg kell felelniük a törvényes előírásoknak.

4. A 15. cikk 2-es bekezdése eltörlődik.

5. A 20. cikk módosul, tartalma a következő:

20. cikk, (1) Járművek, mezőgazdasági és erdészeti kitermelésre használt traktorok, vagy önmeghajtású gépkocsik vezetőinek a megfelelő kategóriájú autóvezetői engedéllyel kell rendelkezniük.

(2) Az autóvezetői engedélyt a következő járművek esetében bocsátják ki: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb vagy Tv

(3) A (2) bekezdésben szereplő gépkocsi-kategóriák leírása az 1. számú mellékletben elérhető

(4) Az autóvezetői engedélyekre jogosultak minimális kora:

a) az AM, A1 és B1 kategóriák esetében az igénylőnek legalább 16 évesnek kell lennie

b) az A2, B, BE, C1, C1E és Tr kategóriák esetében a kérelmezőnek legalább 18 évesnek kell lennie

c) Az A kategóriába tartozó motorkerékpár vezetési engedélyét azok a kérelmezők kaphatják meg, akik vagy 24 évesek, vagy már betöltötték a 20. életévüket és legalább két éve vezetnek egy A2-es kategóriába tartozó motorkerékpárt

d) A C, CE, D1 és D1 kategóriába tartozó járművek, valamint az A kategóriába tartozó motoros triciklik vezetésére a legalább 21. életévüket betöltött személyek jogosultak

e) A D, DE, Tb és Tv besorolású járművek vezetési engedélyének elnyerésére a legalább 24 éves igénylők jogosultak

6. A 23. cikk (9) bekezdése módosul, tartalma a következő:

(9) A gépjármű-vezetési engedély elnyerése érdekében egy elméleti vizsgán és egy gyakorlati vizsgán kell részt venniük a jelentkezőknek. Az AM kategóriájú járművek vezetési engedélye elnyeréséhez a kérelmezőnek csak a gyakorlópályán kell bizonyítaniuk járművezetői készségeiket.

7. a 231 cikk módosul, tartalma a következő:

(1) Az illetékes hatóságoknál a romániai lakhellyel rendelkező személyek kérhetnek autóvezetői engedélyt, vagy azok a külföldiek, akik legkevesebb 6 hónapig Romániában végzik tanulmányaikat

(2) Az (1) bekezdésben leírt valamelyik fennálló helyzet bizonyítása olyan dokumentumokkal történik, amelyekből kiderül a kérelmező személyazonossága, lakhelye.

8. A 24. cikk (1), (4) és (5) bekezdése módosul, a cikkek tartalma a következő:

(1) Az autóvezetői engedély megszerzése érdekében a kérelmező annál az illetékes hatóságnál vizsgázhat, amelynek a körzetében lakik, vagy – külföldiek esetében – tanul.

(4) Egy Európai Uniós tagállam Romániában tanuló, vagy Romániába költöző állampolgárának jogában áll egy világnyelven letenni az elméleti vizsgát.

(5) Az autóvezetői engedély érvényességi ideje kategóriánként a következő:

a) a C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb és Tv kategóriák esetében 5 éves

b) 10 év a AM, A1, A2, A, B, Bl és BE kategóriák esetében

9. A 24 cikk (5) bekezdése után további három bekezdés (51-53) kerül be a jogszabályba:

(51) Az illetékes hatóságok egy másolatot, vagy esetenként egy új dokumentumot bocsátanak ki abban az esetben, ha az autóvezetői engedélyét elveszíti a tulajdonos, vagy ellopják tőle, esetleg megrongálódik, illetve abban az esetben, hogyha a tulajdonos nevet változtat.

(52) A lejárt érvényességű autóvezetői engedélyt a 22. cikkben előírt orvosi vizsgálat elvégeztével bocsátják ki a hatóságok.

(53) Az (51) és (52) bekezdésekben leírtak esetén az új engedély kibocsátása nem kötött új autóvezetői engedély-vizsgához.

10. A 24. cikket egy új, 241-es cikk követi, amelynek tartalma a következő:

(1) Az autóvezetői engedélyeket a következő feltételek mentén bocsátják ki:

a) C1, C, D1 és D kategóriájú engedélyt a B kategóriájú engedéllyel rendelkező autóvezetők kaphatnak

b) BE, C1E, CE, D1E és DE kategóriájú engedélyt a B, C1, C, D1, illetve D kategóriájú engedéllyel rendelkező autóvezetők kaphatnak

(2) Az autóvezetői engedélyek a közutakon való gépkocsi-vezetésre jogosítják fel a tulajdonosukat, a következő feltételek mentén:

a) A C1E, CE, D1E vagy DE autóvezetői engedély a BE kategóriához tartozó járművek vezetésére jogosítja fel a tulajdonost.

b) A CE kategóriájú autóvezetői engedély a DE kategóriájú járművek vezetésére jogosítja fel a D kategóriájú autóvezetői engedéllyel rendelkező tulajdonost.

c) A CE és a DE kategóriához tartozó járművek vezetésére kibocsátott engedélyek a C1E és a D1E kategóriába tartozó járművek esetében érvényesek.

d) Az általános érvényű autóvezetői engedély az AM kategóriába tartozó járművek vezetésére érvényes

e) az A2 kategóriájú járművek esetében kibocsátott engedélyek az A1-es kategóriához tartozó járművek vezetésére is érvényesek.

f) Az A, B, C vagy D kategóriához tartozó járművek esetében kibocsátott engedélyek az A1, A2, B1, C1 és a D1 kategóriájú járművek vezetésére is érvényesek.

g) A B kategóriájú engedély a 15 kw-os motorral rendelkező triciklik vezetésére is érvényes, ha a tulajdonos már betöltötte a 21. életévét.

(3) A B kategóriájú autóvezetői engedéllyel rendelkező személyeknek csak akkor van joguk az 1. melléklet 3. pontjának f) betűjénél leírt, 3500 kilogrammnál többet nyomó járművek vezetésére, ha bebizonyítják, részt vettek egy engedélyezett autóvezetői iskola által szervezett szakképzésen.

11. A 41. cikk (3) bekezdése módosul, tartalma a következő:

(3) Ha egy közút rendelkezik biciklisávval, a biciklisek csak ezen a sávon közlekedhetnek.

12. A 73. cikk módosul, tartalma a következő:
73. A közutakon a biciklik, az állatok által húzott járművek, a katonai konvojok, gyászmenetek, szervezett csoportok, vagy állatcsordák közlekedési szabályait egy szabályzatban állapítják meg.

13. A 80. cikk (1) bekezdése módosul, tartalma a következő:

80. (1) A járműtulajdonosnak, a járművet ideiglenesen használó személynek vagy az autóvezetőnek kötelessége 24 órán belül jelenteni a körzeti hatóságoknál a járműn nem közlekedés közben keletkezett rongálódását.

14. A 101-es cikk (1) bekezdésének 8. pontja módosul, tartalma a következő: „a bicikliközlekedésre vonatkozó szabályok be nem tartása esetén”

15. A 133. cikk (1) bekezdése módosul, tartalma a következő:

133. (1) A közlekedési tábláknak, jelzéseknek, fényjelzéseknek illetve a közlekedési rendőrség jelzéseinek leírása a 2. mellékletben található.

16. A 137. cikk módosul, tartalma a következő:

137. Az 1. és a 2. melléklet jelent sürgősségi kormányrendelet szerves részét képezi

17. A 137. cikk után egy új, az 1. számú melléklet következik, a jelenleg létező melléklet így a 2. számú mellékletté válik.

18. A sürgősségi kormányrendelet teljes terjedelmében szereplő „jármű alkategóriák” kifejezést a „járműkategóriák” kifejezéssel helyettesítik.

II. A 195/2002-es kormányrendeletben meghatározott járműkategóriák és a alkategóriák nem változnak, azonban az alkategóriák kategóriákká válnak:

a) az A kategória továbbra is az A kategóriával egyezik meg;
b) a B kategória továbbra is a B kategóriával egyezik meg;
c) a BE kategória továbbra is a BE kategóriával egyezik meg;
d) a C kategória továbbra is a C kategóriával egyezik meg;
e) a CE kategória továbbra is a CE kategóriával egyezik meg;
f) a D kategória továbbra is a D kategóriával egyezik meg;
g) a DE kategória továbbra is a DE kategóriával egyezik meg;
h) a Tb kategória továbbra is a Tb kategóriával egyezik meg;
i) a Tv kategória továbbra is a Tv kategóriával egyezik meg;
j) a Tr kategória továbbra is a Tr kategóriával egyezik meg;
k) az A1 alkategória az A1 kategóriával egyezik meg;
l) a B1 alkategória a B1 kategóriával egyezik meg;
m) a C1 alkategória a C1 kategóriával egyezik meg;
n) a C1E alkategória a C1E kategóriával egyezik meg;
o) a D1 alkategória a D1 kategóriával egyezik meg;
p) a D1E alkategória a D1E kategóriával egyezik meg;

III. – A 2013. január 19-ig kibocsátott autóvezetői engedélyek lejártuk idejéig érvényben maradnak.

IV. – Jelen jogszabály 2013. január 19-én lép érvénybe.

V. – Jelen jogszabály Hivatalos Közlönyben történő megjelenését követően, legfennebb 90 napon belül a Belügyminisztérium javaslatára a kormány elfogadja gyakorlatba ültetésének módszertanát.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS