2019. október 18. péntekLukács
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Európa stabil pontja lenne Temesvár, a kultfőváros

Kertész Melinda kérdezett: Kertész Melinda 2016. október 14. 10:56, utolsó frissítés: 16:00

A következő négy év munkájáról kérdeztük Simona Neumannt, a projektet elkészítő Temesvár – Európa Kulturális Fővárosa 2021 Egyesület vezetőjét.


Lassan egy hónap telt el azóta, hogy Temesvár elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa 2021 címet. Simona Neumann, a projektet elkészítő Temesvár – Európa Kulturális Fővárosa 2021 Egyesület vezetője arról beszél, hogy miként készítik elő a kulturális főváros évét, milyen utat fognak bejárni az addig hátralevő négy évben.

Simona Neumann: – A temesváriak nagy lelkesedéssel fogadták az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésének hírét. A visszajelzéseikből, üzeneteikből az derült ki, hogy megerősödött bennük a remény, hogy Temesvár és lakossága összefog a közös projekt megvalósítása érdekében. Voltak, akik azt mondták, hogy az 1989-es forradalom óta nem létezett a városban egy olyan projekt, amely összekovácsolta volna az itt lakókat egy közös cél elérése érdekében. Az Európa Kulturális Fővárosa cím egy kulturális programnál sokkal több. Egy olyan programról van szó, amely a kultúra révén hosszútávon járul hozzá Temesvár fejlődéséhez. Ez a program ennek megfelelően volt kitalálva, és a struktúrája is ehhez idomul, úgy, ahogy egyébként minden program, amióta ezt a címet 31 évvel ezelőtt létrehozták az Európai Unióban.

Mit gondol, melyek voltak Temesvár projektjének erősségei, ami miatt a zsűri ennek a városnak ítélte oda a címet?

– Az is hozzájárult a cím elnyeréséhez, hogy kihangsúlyoztuk Temesvár történelmi értékeit, azonban nem ragadtunk le a múltban: a projekt révén úgy gondoltuk újra ezeket az értékeket, hogy azok jelentőségteljesek legyenek a 2021-es év számára, és az azután következő periódusban is.


Amikor értékekről beszélek, akkor nemcsak a Temesvár számára sajátos értékekre gondolok, hanem olyanokra is, amelyek bármely európai város számára értékekként felmutathatóak. Négy értéket azonosítottunk be, az első az interkulturalitás, a másik a többvallású város, a harmadik a polgári öntudat és a negyedik a vállalkozói szellem. Ezek az értékek Temesvár történelmében kisebb-nagyobb mértékben jelen voltak, hol erőteljesebben, hol kevésbé hangsúlyosan. Ma már nem beszélhetünk ugyanolyan mértékű polgári öntudatról, mint ami 1989 decemberében volt tetten érhető a városban. És mi azt szeretnénk elérni ezzel a projekttel, hogy felélesszük ezt a civil öntudatot.

A pályázat összeállítóiként egy kelet-európai tehetséggondozó kulturális központ megalapítását tervezzük, mert nem korlátoztuk Temesvárra a kulturális főváros címet: a pályázat kiterjed a történelmi Bánságra, de erősíteni szeretnék a kapcsolatot Szegeddel és Újvidékkel is. Ezeket a kapcsolatokat nem most kezdjük el kialakítani, illetve nemcsak a kulturális főváros kontextusában képzeljük el őket. Temesvár és a tágabban értelmezett térség városai, fővárosai között is próbálunk jól működő kapcsolatokat kialakítani. Például Magyarországon Budapesttel, Horvátországban Zágrábbal, Fiumével, Szerbiában Belgráddal szeretnénk szorosabbra fűzni a viszonyt, hiszen ezek Temesvártól nem túl távol eső kulturális és kreatív iparági központoknak számítanak. A többi európai várossal fenntartott kapcsolatainkat sem hanyagoltuk el. Mivel Temesvár Európa Kulturális Fővárosa lesz, olyan partneri kapcsolatok kialakítását tűztük ki célul, amelyeknek a tartalmát leegyeztettük és a pályázatunkba eleve beépítettük.A másik előnye Temesvárnak az volt, hogy pályázata már az elődöntő időszaka alatt is széleskörű támogatottságot élvezett a lakosok részéről. A város már 2010-ben elkezdte a előkészületeket a cím megpályázása érdekében és egy évvel később megalakult a Temesvár – Európa Kulturális Fővárosa 2021 Egyesület, amely a pályázat kidolgozását kapta megbízatásul. Nagyon komolyan készülünk a cím megpályázására a kulturális szektor, a kulturális intézmények, a civil szféra és más, a városon belül tevékenykedő szervezetek bevonásával, ez az igyekezet láthatóvá vált ebben az évben. Például a temesvári Nyugati Egyetem tanulmányt is készített arról, hogy miként lehetne bevonni a folyamatba a város lakóit. A tanulmányból kiderült, hogy a temesváriak 90,4%-a valamilyen módon szeretne bekapcsolódni a Temesvár Európa Kulturális Fővárosa programba. Az előkészületekkel eltelt 5 év fényében ez egy nagyon jó eredménynek számít.

Meg kell említeni az előnyök között azt is, hogy nem arra fektettük a hangsúlyt, hogy turisztikai szempontból minél vonzóbbá tegyük a város kulturális programkínálatát. A turizmus a kulturális főváros évében így is úgy is fellendül a városban. Inkább arra fektettük a hangsúlyt, hogy projektjeink révén olyan folyamatokat indítsunk be, amelyek a Kulturális Főváros évének lejártával tovább élhetnek. Azt szerettük volna, hogy a pályázat által ráerősítsünk a város értékeire, és így büszkévé tegyük a temesváriakat, hogy ennek a városnak a polgárai. Már a cím odaítélésének a bejelentésekor is látszott a temesváriakon, hogy büszkébbek lettek városukra. Azt szeretnénk, hogy 2021 után a kulturális program hozadékainak tovább örülhessen a város.

Milyen tevékenységek előzik meg, készítik elő a kulturális főváros évét?

– Négy év komoly készülődés áll a kulturális főváros címet megpályázó csapat előtt. Az első lépés a Temesvár – Európa Kulturális Fővárosa 2021 Egyesület és struktúráinak átszervezése lesz. A csapatot tovább fejlesztjük, ezekre a pozíciókra nyílt pályázatot hirdetünk meg. A következőkben aprólékosan, részletekbe menően megtervezzük a pályázatban szereplő projektek kivitelezését. A tervezett projekteket, ötleteket tovább kell gondolni, éves bontásban meghatározni, hogy mit kell tenni a kulturális főváros évéig, ki fogja a munkát elvégezni, és milyen alapokból kerül ki a finanszírozás. A támogatás összegyűjtése a készülődési folyamatnak egy nagyon fontos lépése, hiszen látnunk kell, hogy milyen költségvetésből valósíthatóak meg a terveink.

Bár a helyi és a megyei közigazgatástól, a magánszférából származó pénzekre, kormányzati és európai forrásokra egyaránt számíthatunk, ezek az összegek nem fognak maguktól összegyűlni, és itt a magánszférából származó támogatásokra is számítunk. Fontos ugyanakkor ráhangolni a közösséget is arra, hogy aktívan vegyenek részt a projektekben.

A pályázatot olvasva talán a lakosok mozgósítása van a leghangsúlyosabban jelen. Önök azt szeretnék elérni, hogy a temesváriak elhagyják a komfortzónájukat, és keressenek megoldást a város gondjaira és a szociális problémákra. Konkrétan milyen projektekkel szeretnének eljutni az emberekhez?

– A pályázatban erőteljesen a lakosság bekapcsolására fektettük a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy hozzá kell segítenünk őket, hogy meghaladják a kulturális eseményeken nézőként való részvételi minőségüket, és elérjük azt, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben aktívan bekapcsolódjanak a kulturális aktusba. Például a Reflexiók elnevezésű első projektünk, amely az itt lakó családok múltjának felelevenítését célozza, közvetlenül kapcsolná be a város lakóit. Hozhatnak egy családi fotót a nagymamáról, a dédnagymamáról, az összegyűlt anyagokból pedig egy kiállítást szervezünk. Például ez egy konkrét példa arra, hogy miként képzeltük el a lakosság bevonását a projektjeinkbe.

Várhatóan milyen hozadéka lesz ennek a címnek Temesvár számára?

– Az Európa Kulturális Fővárosa cím elsősorban egy európai és nemzetközi láthatóságot és ismertséget kölcsönöz a városnak. Temesvárt az informatikai fejlesztések városaként tartják számon, amely gazdaságilag is nagyon fejlett. Nemzetközi szinten az 1989-es forradalom kitörésének helyszíneként ismert. Azonban ezzel a projekttel azt szeretnénk elérni, hogy kulturális szempontból is ismertté váljon, hiszen a kulturális komponens is szükséges ahhoz, hogy a város felvirágoztatása és az emberek jólét-érzése teljes körűen megvalósulhasson, és megmaradjon a régióhoz való kötődésük. Szeretnénk, ha csökkenne az elvándorlást fontolgatók száma, meg kell próbálnunk itt tartani az emberi erőforrást.

Azt hiszem, hogy a cím több turistát fog bevonzani a városba. Annak ellenére is, hogy a város nem fekszik valamilyen természeti látványosság közelében, a Bánságnak megvannak a maga sajátos látványosságai. Szeretnénk, ha nagyobb számban érkeznének a városunkba és a régiónkba a kulturális turizmusban érdekeltek.A cím kétségtelenül elősegíti Temesvár és a szomszédos városok közötti kapcsolatok megerősödését. Remélem, hogy a projekt révén exportálhatjuk a békés együttélés modelljét, azt gondolom, hogy ilyen szempontból jó példával szolgálhatunk napjaink Európájának. A főváros évének köszönhetően várhatóan nőni fog a befektetések száma és mértéke, és több lesz a munkalehetőség is, ez velejárója minden kulturális fővárosnak. Mivel a migráció kérdésköre heves vitákat váltott ki Európa-szerte, be kell bizonyítanunk, hogy stabil város és stabil régió tudunk lenni Európában.

Azt gondolom, hogy ez a stabilitás lehet a cím legfontosabb hozadéka, amely lehet, hogy nem fog 2021-ben érezhetővé válni, azonban hosszabb távon érzékelhető lesz.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS