2019. október 16. szerdaGál
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Melyek az állampolgársági szabályozások Európa-szerte?

Császár Melinda 2004. szeptember 15. 12:07, utolsó frissítés: 12:02
:: Ausztria
A honosításhoz általános feltétel a bevándorlás. Kedvezményes honosítást igényelhet az a személy, aki 1945. május 9. előtt az Osztrák-Magyar Monarchia későbbi utódállamai valamelyikének állampolgára volt, és állandó lakóhelye a birodalom területén volt vagy hontalan volt és a Nemzetiszocialista Párt vagy a III. Birodalom általi fenyegetéstől tartva külföldre távozott. Ebben az esetben az osztrák jog nem követeli meg a bevándorlást.


:: Belgium
A bevándorlás általános feltétel a honosításhoz. A belga jog lehetővé teszi az állampolgárság kedvezményes honosítással történő megszerzését, bevándorlás nélkül, kulturális kötődés alapján.
:: Dánia
A bevándorlás szükséges feltétel az állampolgárság megszerzéséhez. A skandináv térség országainak (Finnország, Izland, Norvégia, Svédország) állampolgárai kedvezményben részesülnek a honosításhoz szükséges dániai állandó lakóhely időtartamát tekintve.


:: Egyesült Királyság
A honosításhoz bevándorlás szükséges. Sajátos szabályok:

1. A nem brit állampolgároknak (Overseas, útlevéllel rendelkezők) engedélyre van szükségük és meg kell felelniük a bevándorlási szabályoknak az ország területén való tartózkodáshoz (kivételt képeznek bizonyos Commonwealth, azaz nemzetközösségi polgárok, de ők nem vállalhatnak munkát az Egyesült Királyságon kívül más EU-tagállamban).

2. Munkavállalási engedély nélkül dolgozhatnak az országban azok a Commonwealth-polgárok, akiknek legalább egy nagyszülőjük az Egyesült Királyság területén született.


:: Finnország
Az állampolgárság megszerzéséhez szükséges a bevándorlás. A skandináv térség országainak (Dánia, Izland, Norvégia, Svédország) állampolgárai kedvezményben részesülnek a honosításhoz szükséges finnországi állandó lakóhely időtartamát tekintve.


:: Franciaország
Az állampolgárság honosítással történő megszerzéséhez fő szabály szerint 5 év területen lakás kell. Az ott tartózkodás feltételétől a következő esetekben eltekintenek:

– ha az illető személy olyan terület állampolgára, amely terület felett Franciaország valamikor szuverenitást gyakorolt, illetve annak protektorátusa, mandátuma, gyámsági területe volt;

– ha az illető személy a francia kulturális-nyelvi entitás tagja, feltéve, hogy:
– olyan terület vagy ország lakója, ahol a francia legalább az egyik hivatalos nyelv
– anyanyelve a francia
– öt évig tanult francia nyelven oktató intézményben

– a külügyminiszter javaslatára: minden frankofon (franciául beszélő), ha kéri és érdemeivel hozzájárul a francia befolyás és gazdasági prosperitás növekedéséhez.


:: Görögország
A honosításhoz általános szabályként bevándorlás szükséges. Görög etnikumú hontalan vagy ismeretlen állampolgárságú személy esetében a honosításhoz nem követelmény a bevándorlás.


:: Hollandia
A honosításhoz szükséges a bevándorlás.


:: Írország
A honosításhoz bevándorlás szükséges (2001-ig lehetséges volt kedvezményes honosítást igényelni).


:: Luxemburg
Az állampolgárság honosítással történő megszerzéséhez öt év területen tartózkodás kell.


:: Németország
A német állampolgárság megszerzéséhez fő szabályként bevándorlás szükséges. Kivételt képez az 1938-as határokon belül élt németek és a külföldön letelepedett, állampolgárságukat elveszített németek és leszármazóik állampolgárság-megszerzése, nekik nem szükséges bevándorolni. A kedvezményes honosítás alapja a német néphez való tartozás.


:: Olaszország
Az állampolgárság megszerzése letelepedéshez kötött. Lehetőség van kedvezményes honosításra az olasz származásúaknak, harmadik generációig, de itt feltétel az ott tartózkodás.


:: Portugália
Az állampolgárság megszerzése letelepedéshez kötött. A portugál nyelvű országok állampolgárai hat év portugáliai tartózkodás után, nyelvvizsga nélkül kapják meg az állampolgárságot (általános szabály szerint tíz év és nyelvvizsga szükséges)


:: Spanyolország
A honosításhoz fő szabály szerint szükséges a letelepedés. Lehetőség van kedvezményes honosításra:

– az a külföldön született személy, akinek az anyja vagy apja Spanyolországban született és spanyol állampolgár volt, kérheti a spanyol állampolgárságot (ebben az esetben nem feltétel a bevándorlás)

– az a külföldön született spanyol nemzetiségű személy, akinek apja, anyja, nagyapja vagy nagyanyja spanyol állampolgár volt, kérheti a spanyol állampolgárságot (ebben az esetben egy év spanyolországi tartózkodást követel meg a törvény)

– két év tartózkodás szükséges azoknak a személyeknek, akik valamely hispán állam (Andorra, Egyenlítői Guinea, Fülöp-szigetek, Portugália) állampolgárai vagy ibériai zsidó származásúak


:: Svédország
Az állampolgárság megszerzéséhez szükséges a bevándorlás. A skandináv térség országainak (Dánia, Finnország, Izland, Norvégia) állampolgárai kedvezményben részesülnek a honosításhoz szükséges finnországi állandó lakóhely időtartamát tekintve.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS