2020. február 22. szombatGerzson
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Dávid vs. Góliát: Hans Hedrichen hajtaná be a Schweighofer a civilek által elvesztett perek költségeit

B. D. T. B. D. T. 2019. augusztus 19. 17:32, utolsó frissítés: 18:31

Az aktivista azt állítja, procedurális okból vesztett el egy bécsi pert, amelyet az osztrák nagyvállalat indított ellene, és amely most, három év elteltével akarja behajtani rajta az ügyvédi költségeket.


A Háromszéki Közösségi Alapítvány augusztus 14-16. között adománygyűjtési akciót szervezett Hans Hedrichnek, a rétyi Schweighofer-beruházás elleni civil küzdelem egyik vezéralakjának. A környezetvédelmi aktivista, a fogarasi Neuer Weg egyesület alelnöke ugyanis pert vesztett az osztrák vállalat ellen, még 2016-ban, procedurális okokból, ennek költségeit - 4067 eurót plusz a végrehajtás 3300 lejes költségét - akarják most, három évvel később behajtani rajta.

Mint arról az elmúlt években rendszeresen beszámoltunk, a Holzindustrie Schweighofer egy 2013 tavaszán tett bejelentést követően egy Kovászna megyei telephelyet, azaz óriási fafeldolgozó-üzemet nyitott Rétyen. A hatalmas nyersanyagigénye miatt több környezetvédő szerint környezetkárosítónak ítélt beruházás ellen civil mozgalom indult az erdők védelméért. Az ebben részt vevő civil szervezetek több pert indítottak az üzem létrehozásának és beüzemelésének jogi szabálytalanságaira hivatkozva. A hat perből azóta ötöt elveszítettek, egy van még folyamatban.

A Hans Hedrich elleni végrehajtási eljárás a Schweighofer által a bécsi Kereskedelmi Törvényszéken indított per nyomán született ítélet után három évvel indult el. Hans Hedrichet a cég és annak tulajdonosa, Gerald Schweighofer hitelrontás miatt perelte be, a Schweighoferrel kapcsolatos, a Neuer Weg blogján megjelent írásai nyomán. 2016-ban megnyerték a pert, Hedrich szerint procedurális alapon, mivel az alperesnek nem volt egy ottani ügyvédje, aki képviselhette volna. Ennek nyomán ítélte meg a perköltség kifizetését a bécsi törvényszék, amelyet Hans Hedrich nem tett meg.

Erről a következőket írta a Neuer Wegen: "Nem fizettem ki ezt a pénzt a következő okokból: 1) nem volt ennyi pénzem; 2. úgy gondoltam és továbbra is úgy gondolom, hogy a cégről tett kijelentéseim igazak és bizonyítottak; 3. meg voltam győződve arról, hogy a cég tulajdonosa és menedzsmentje


nem lehet érdekelt egy ilyen, számukra kis összeg behajtásában,

hogy cserében még jobban lejárassák magukat Romániában, főleg abban a kontextusban, hogy elvesztették és többször megpróbálták visszaszerezni az FSC tanúsítványukat" - írja az aktivista.

Hans Hedrich szerint a Schweighofer célja a mostani behajtási procedúrával valószínűleg az, hogy ellehetetlenítse a Neuer Weg szervezetet, illetve rábírja, hogy visszavonuljon az utolsó, a cég ellen indított adminisztratív perből is, amelyet még 2015-ben indítottak a Bukaresti Törvényszéken.

Véleménye szerint feltehetően ugyanez a célja annak a további négy pernek is, amelyet néhány hónapja - 2018 végén, illetve 2019 elején - indított a cég Hedrich és a fogarasi egyesület elnöke, Johannes Klein lelkipásztor ellen a fogarasi bíróságon. Ezen perek révén a Schweighofer több tíz ezer lejt akar behajtani tőlük, ügyvédi honoráriumok költségeit azokban a már lezárult perekben, amelyeket az aktivisták indítottak. Zárolták az egyesület és Hans Hedrich bankszámláját is.

Ezeknek az eljárásoknak, amilyenekhez a Schweighofer most folyamodott, a civil szervezeti zsargonban az a neve, hogy SLAPPing: ez a betűszó a "Strategic Lawsuit Against Public Participation" rövidítéséből származik, azaz egy közjóért cselekvő személy stratégiai bepereléséről van szó - írja még Hans Hedrich. Az aktivista leszögezi, a romániai törvények és a nemzetközi jog értelmében is az állampolgároknak joguk van informálódni, részt venni és perelni a környezetvédelmi kérdésekben.

Az aktivista ugyanakkor a közösség szolidaritására számít, és arra kér mindenkit, adományozzon egy bármilyen kis összeget, akinek fontos, hogy "egy független, környezetvédő civil szervezet folytathassa a munkáját az erdők védelméért és a romániai polgárok jogainak és a jogszabályoknak a betartásáért". Ugyanakkor felszólítja a Schweighofert, álljon el a behajtási követeléstől és az ellenük indított további perektől.

>> Neuer Weg: ez a hat per van folyamatban a Schweighofer-ügyben >>

Mivel több per futott párhuzamosan 2014 óta, érdemes számba venni, hogy melyik hogyan zárult. Az alábbiakban összesítettük Hans Hedrich ismertetése alapján, melyik ügy aktív még, és melyek zárultak le.

A rétyi gyár építkezési engedélyének visszavonása (dossziészám: 27730/3/2014 ) ügyében 2017. októberében hozott ítéletet a Bukaresti Törvényszék, megalapozatlannak nevezve a Bankwatch Romania Egyesület és a Neuer Weg Egyesület keresetét. Ez az ügy még nem zárult le, az aktivisták fellebbeztek, szeptemberben a Bukaresti Táblabíróságon várhatóan folytatódik a per. Nagy a tét, és van esélyünk nyerni - véli Hedrich, hozzátéve, hogy ebben az ügyben egy jó szakvélemény van a tarsolyukban.

Elveszített perek:

A rétyi urbanisztikai terv (PUZ) elfogadását tartalmazó megyei tanácsi határozat visszavonása (dossziészám: 41943/3/2014) ügyében 2016. szeptemberében hozott elutasító ítéletet a Bukaresti Törvényszék, amely a két panasztévő szervezetet 10.000 lej, illetve 3000 lej kifizetésére kötelezte a Kovászna Megyei Tanács, illetve a Rétyi Helyi Tanács részére ügyvédi honoráriumok címén. Korábban, ugyanabban az évben, júniusban hozott ítéletében megalapozatlannak ítélte a környezetvédelmi engedély törvénytelenségének érvét, amely engedély alapján a PUZ-t kiadták. Hedrich elmondása szerint ebben az esetben elutasították a keresetet, az általuk készíttetett külső szakvéleményt ugyanis nem fogadták el.

A rétyi gyár keretében működő Bielectrica (BE) hőerőmű környezetvédelmi engedélyének (acord de mediu) a visszavonása (dossziészám: 3778/117/2015) ügyében 2018. májusában hozott végleges ítéletet a Kolozsvári Táblabíróság: megalapozatlannak nevezve, visszautasította a Greenpeace, a Bankwatch Romania, a Neuer Weg és az Energy Justice Egyesület közösen benyújtott keresetét.

A BE építkezési engedélyének visszavonása (dossziészám: 11581/3/2016) ügyében 2017 márciusában hozott döntést a a Bukaresti Törvényszék, elfogadhatatlannak minősítve az alapkeresetet.

A rétyi Holzindustrie Schweighofer környezetvédelmi engedélyének (autorizatie de mediu) a visszavonása (dossziészám: 32822/3/2016) ügyében 2017 februárjában hozott ítéletet a Bukaresti Törvényszék, elfogadhatatlannak minősítve az alapkeresetet.

A BE integrált környezetvédelmi engedélyének (autorizatie integrata de mediu) visszavonása (dossziészám: 30625/3/2016) ügyét 2019 februárjában zárta le a Bukaresti Törvényszék, amelyben megerősíti a 2017 februárjában hozott ítéletét, miszerint visszautasítja a keresetet, és a Bankwatch Romania és a Neuer Weg Egyesületet arra kötelezi, hogy 15.000 lej perköltséget fizessen ki a S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L.-nek.

Ennél az utolsó három pernél gyakorlatilag formailag nem felelt meg a kereset, ugyanis az ítéletben arra hivatkoztak, hogy nem 6 hónapig lett volna idő keresetet benyújtani a szóban forgó engedélyek törvényességét firtatva, hanem 30 napon belül kellett volna ezt megtenni - magyarázta Hedrich. Ez elég furcsa és hihetetlen döntés, véli Hedrich, mert ugyanazok a bírók egy másik ügyükben, amely egy Zsil-völgyi nagyberuházást támadott meg, a javukra döntöttek, és elfogadták, hogy 6 hónap az az időszak, amikor jelezni lehet a bíróságon a törvénytelenségeket. Emiatt úgy gondolja, hogy ezekben az ügyekben akár lehetett volna vagy még mindig lehetne felsőbb fórumokhoz is fordulni, ám bukaresti ügyvédjük lebeszélte őket erről.

Hans Hedrich az állítja, hogy az utóbbi egy évben a Schweighofer többször megkereste őt és a Neuer Weget, hogy tárgyaljanak, "találjanak közösen egy jó megoldást". A Bankwatch kiszállt közben a hátralévő perből, miután a Schweighofer őket is megkereste. Ám Hedrichék kitartottak álláspontjuk mellett, és a vállalat ezután indította a fogarasi pereket ellenük, többek között azzal a váddal, hogy "rosszindulatból" perelték évekig a Schweighofert - mondta el Hedrich.

"Semmi esélye a Schweighofernek, hogy ezeket az általa indított pereket megnyerje. Az Aarhusi egyezmény alapján környezetvédelmi ügyekben bármely állampolgárnak joga van bírósághoz fordulni, és mi ezt tettük" - szögezte le Hedrich. Szerinte a Schweighofer célja egyértelműen a károkozás, megfélemlítés, és valószínűleg rájöttek arra, hogy vesztésre állnak a hátralévő, még le nem zárult perben, amit a civilek indítottak ellenük, ezért mindent megtesznek, hogy ellehetetlenítsék őket, és kényszeríteni próbálják őket, hogy ők is kilépjenek az utolsó perből. Valószínűleg így vették elő az egykori bécsi perben született ítéletet is, és próbálják most behajtani rajta a pár ezer eurót - vélekedett az aktivista.

"Én közben igazság szerint arról a bécsi döntésről, nevezzük így, meg is feledkeztem, és mivel közben elköltöztem az előző helyről, ahol laktam, a felszólítást sem kaptam meg, hogy a cég által megbízott végrehajtó be akarja hajtani ezt az összeget. Mire megkaptam a végrehajtási felszólítást, abban már az állt, hogy ha nem fizetek, ingó és ingatlan vagyonomat is végrehajthatják" - tudtuk meg Hans Hedrichtől.

Rögtön zárolták is a bankszámláját, és akkor sem gyanakodott a Schweighoferre, hanem az elhíresült "udvarhelyi Kaufland-miccs" ügyében elvesztett pert sejtette a háttérben, mert ott 1000 eurót ítélt meg a bíróság a gyűlöletkeltésre alkalmas videót posztoló bloggernek és az azt átvevő bulvárlapnak és alkalmazottjának ügyvédi költségek címén.

Volt 600 euró a számláján egy erdővédelmi projektre, egy másik civil szervezet pénze, az is odalett. Ha a fogarasi perek ügyvédei költségeit, valamint a bécsi ítéletben szereplő, további lehetséges behajtandó összegeket is beleszámolja (ugyanis azt is követelik tőlük, hogy a Neuer Weg oldalán vonjanak vissza minden, a Schweighofert rossz fényben feltüntető kijelentést, máskülönben további pénzügyi retorziók következhetnek), akkor kb. 6000 euróra van szüksége összesen, vázolta a helyzetet."Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki adományozott! Mindenkinek a hozzájárulása fontos ebben a történetben, azoknak is, akik pénzt adtak, és azoknak is, akik megosztották a felhívást. A rosszban is van jó, és ez az, hogy pozitív hozadékként ismét beszélnek a Schweighofer-ügyekről az emberek, az erdők védelmének fontosságáról, és a szolidaritás új szintre emelkedett, ilyent még nem éltem meg, nagyon megható, és egy pozitív jel számomra, hogy folytassam a munkámat" - nyilatkozta Hans Hedrich.

Az aktivista egy péntek esti posztban bejelentette, hogy máris összegyűlt 4800 euró, amivel a bankszámláját ismét használhatja; a további beérkező összegeket ügyvédi költségekre és további erdővédelmi projektekre fogja fordítani.

A Schweighofer szerint hiába kezdeményeztek párbeszédet a Neuer Weggel

A Holzindustrie Schweighofer képviselői az eset kapcsán egy közleményben foglaltak állást, amelyet többek között az Agerpres is idéz. Álláspontjuk szerint Hans Hedrichnek tiszteletben kell tartania a bíróság döntést és ki kell fizetni a per elvesztése miatt a perköltségeket is.

Közleményükben leszögezik, hogy Hedrich a bíróságon támadta meg a rétyi gyár valamennyi működési engedélyét, amihez joga van, de a Holzindustrie Schweighofer azzal a meggyőződéssel vágott bele a vitatott ügyekbe, hogy az érveik alapján megnyerhetik a pereket - lévén, hogy mindig az adott ország törvényes előírásai és a helyi szabályozásoknak megfelelően folytatják a tevékenységüket. Meglátásuk szerint ennek eredményeként nyertek pert, és véleményük szerint a bírósági döntés is megerősítette, hogy az engedélyeik törvényesen lettek kibocsátva. A döntés értelmében ugyanakkor a perköltségeket a Neuer Wegnek kell megtérítenie.

Ugyanakkor azt írják, hogy a Holzindustrie Schweighofer a "nyitott és átlátható kommunikációs politika" híve, és kész a párbeszédre a civil szervezetekkel, amely egy olyan cselekvési terv alapját jelenti, amely egy biztos és fenntartható ellátási láncot biztosíthat. Ennek szellemében indították el a "nyitott kapuk" kezdeményezést a civil szervezetek számára. "A hatóságok támogatása az illegális fakitermelés elleni küzdelemben kiemelt fontosságú a cég számára" - szögezik még le. Hozzáteszik, hogy a Schweighofer több alkalommal is meghívást intézett Hedrichhez és Kleinhoz, a Neuer Weg elnökéhez, hogy nyíltan és átláthatóan beszéljék át ezt a kérdést, de ők sorozatosan visszautasították. Ha valaki elutasítja a párbeszédet, de beperel minket, akkor természetesen élni fogunk a jogunkkal, hogy megvédjük magunkat - szögezik még le. Ennek ellenére közleményükben nyilvánosan is megismétlik a meghívást a Neuer Weg egyesület felé, és reménykednek egy pozitív válaszban - áll még a közleményben.

Címoldali fotó: Hans Hedrich az akkor még épülő HS-gyárnál (archív)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS