2019. május 22. szerdaJúlia, Rita
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Pörögtek ma az események a BBTE körül

szerk. 2007. január 25. 16:20, utolsó frissítés: 16:06

Állást foglaltak a magyar tanárok, Ungureanu nemlétező határozatról tájékoztatta Göncz Kingát, a Der Standard publicisztikát közölt.


A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozati Vezető Tanácsának Állásfoglalása

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) magyar tagozatán 2006 utolsó hónapjaiban és 2007 januárjában kialakult helyzet tisztázására a Magyar Tagozati Vezető Tanács 2007 január 24-én megtartott értekezletén az alábbi állásfoglalását fogalmazta meg:1. A BBTE magyar tagozatának saját erejéből nem áll módjában a romániai magyarságot ért történelmi sérelmek, így az önálló Bolyai Tudományegyetem megszűntetésének jóvátétele. Felvállaljuk a magyar tannyelvű karok szakmai előkészítését, de azok létrehozásának a meglévő egyetemi keretekben mindeddig nem tudtunk érvényt szerezni.


E kérdés megoldására politikai akarat szükséges.

A magyar tannyelvű karok létrehozása nem tekinthető a BBTE hálózati egységéből való kilépésnek. A hiányosságok és feszültségek ellenére egyetemünk Románia és a Kárpát-medence egyik legrangosabb és legkeresettebb egyeteme; a magyar tagozaton folyó oktatást továbbra is a BBTE keretében szeretnénk fenntartani és továbbfejleszteni a bolognai irányelveknek megfelelően.

Visszautasítjuk azokat a törekvéseket, amelyek meg szeretnék szüntetni vagy elsorvasztani a magyar nyelvű oktatást a BBTE-n. Nem értünk egyet a BBTE-en folyó magyar nyelvű oktatásnak a Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetemre való áttelepítésével. Történelmi felelőtlenség lenne a Bolyai Tudományegyetem jogutódjaként működő BBTE magyar tagozatának a megszüntetése.


2. A BBTE magyar tagozatán tanuló mintegy 7000 magyar fiatal érdekében az oktatói közösség felelősséget kell vállalnia az oktatói és oktatásszervezési feladatok ellátására.


Nem engedhetjük, hogy a magyar felsőoktatás szervezése és vezetése leálljon.

Ezért a tiltakozásból lemondott egyetemi vezetők helyét a magyar oktatók által legitim módon megválasztott személyek kell átvegyék minden szinten.


3. A BBTE vezetése által felvállalt többnyelvűség megjelenítéséhez hozzátartozik a teljeskörű magyar nyelvű feliratozás.4. Anélkül, hogy a magyar tannyelvű karok létrehozásáról lemondanánk, a BBTE magyar tagozata rövidtávú céljának tekinti a tagozati szabályzat érvényesítését, amely az egyetemi Chartával összhangban a BBTE keretében folyó magyar nyelvű felsőoktatás szervezési egységének és önállóságának növelését célozza meg a hatékonyság és az oktatási színvonal növelése érdekében.


Felkérjük az egyetem vezetését, támogassa

és működjön együtt a megválasztott magyar rektorhelyettesekkel és szenátusi tagokkal, tiszteletben tartva az egyetem Chartáját, az emberi és kisebbségi jogokat, követve a legkedvezőbb európai példákat.


5. Nem értünk egyet a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) két alelnökének fegyelmi okokból történő elbocsátásával. A magyar tagozat szenátusi tagjainak többsége, a magyar tagozat vezető tanácsa és oktatóinak a többsége tiltakozott az elbocsátás ellen, ám az egyetem szerkezete által kialakult erőviszonyok miatt eredménytelenül.

A magyar oktatók tiltakozó megnyilvánulásai december folyamán elsősorban a BKB tagjait mint egyetemi oktatókat ért jogsértő eljárások ellen irányultak, melyeket az egyetem legfelsőbb vezetése gyakorolt velük szemben, de ebből semmilyen formában sem következik az, hogy


feltétlenül támogatják is a BKB tagjai által választott megoldásokat.

6. Noha a BBTE magyar oktatóinak döntő többsége támogatja a magyar tagozat önállósítását és az önálló magyar tannyelvű tanszékek és karok létrehozását, ugyanakkor sokan nem értenek egyet a BKB által választott módszerekkel valamint az általa kezdeményezett, sokszor megfontolatlan, megtervezetlen, zavarkeltő és manipulatív eljárásokkal.

Az ilyen akciók ellehetetlenítik a magyar tagozat önállósítása érdekében tett egyetemen belüli erőfeszítéseket, megrontják a kommunikációs kapcsolatokat, ártanak az egyetem és azon belül a magyar tagozat megítélésének.

A BKB által kialakított kép sok tekintetben egyszerűsítő, sematizáló. Az egyetem belső értékei sokkal gazdagabbak, az egyetemi folyamatok sokkal összetettebbek az általuk megjelenítetteknél.

A BKB az egyetemen kívüli fórumok és a nyilvánosság előtt mindvégig a BBTE magyar tagozata és


magyar oktatói testülete hiteles képviselőinek nyilvánította magát.

Ez részükről önkényesen történt, mivel a magyar oktatók ténylegesen semmilyen formában sem jelölték ki és hatalmazták fel a BKB tagjait a BBTE magyar tagozata érdekeinek a képviseletére.7. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a BBTE magyar tagozatának álláspontja a tagozatot érintő minden lényeges kérdésben a Vezető Tanács határozataiban fogalmazódik meg és ezeket a magyar tagozatvezető rektorhelyettes képviseli. Ez nem zárja ki azt, hogy magánszemélyek vagy testületek felvállalják a magyar tannyelvű egyetemi oktatás felmerült problémáinak orvoslását, de nyilatkozataikat,


akcióikat minden esetben csak a saját nevükben tehetik,

s nem járhatnak el a BBTE magyar tagozata és oktatótestülete nevében.


8. Tekintettel Románia európai uniós csatlakozására, valamint a romániai magyarság demográfiai helyzetére az állami magyar nyelvű felsőoktatás önállóságának és színvonalának megerősítése kiemelkedően fontossá vált. Nagy szükségünk van a román kormány által folyósított, kétszeres együtthatóval számolt hallgatói finanszírozásra, valamint a háttérintézményeink közvetítésével nyújtott külső támogatásokra.


9. Fő célunk a BBTE magyar tagozatának a fejlesztése a minőség, a hatékonyság és a versenyképesség jegyében. Úgy véljük, hogy ez nem csak kizárólag a magyar tagozat, hanem az egyetem egészének is érdeke.


10. A magyar tagozat fejlesztése az uniós csatlakozással előállt új körülmények között, a BBTE-nek az európai egyetemi piac irányában való tényleges megnyitása esetében nem képzelhető el másképp, mint a tagozati önállóság alapján.

A magyar tagozatnak versenyképesnek kell lennie a romániai egyetemi oktatás egészén belül, de a kiépülő magyar nyelvű magánegyetemi oktatás viszonylatában is, s ugyanakkor versenyképességének érvényesülnie kell az egész kárpát-medencei magyar egyetemi oktatás, valamint ezen túlmenően az európai egyetemi oktatás egészének a hálózatában is.

A BBTE Magyar Tagozati Vezető Tanácsa

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS