2018. július 17. keddEndre
17°Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Jogfosztott rabszolga a közhivatalnok

összeállította:Sipos Géza 2002. január 28. 16:56, utolsó frissítés: 16:56

A jelentés azzal vádolja Adrian Nastase-t és Octav Cozmanca-t, hogy teljes káoszt teremtettek a közigazgatásban. A szöveg szerzője Bogdan Draghici, a közalkalmazotti szakszervezet elnöke, aki aláírva küldte szét művét.
Újabb, a közállapotokkal mélységesen elégedetlen értelmiségi fordult ihletforrásként a Jelenések Könyvének 14. fejezetéhez: Bogdan Draghici a hétvégén e-mail-ben küldte szét a 4. Armageddon-jelentést a sajtónak. A szöveg érdekessége, hogy szerzője vállalta nevét, és azt állítja, bizonyítéka van minden állítására. A szerző a Közhivatalnokok Országos Ügynökségének (ANFP) tanácsadója, elnöke a közhivatalnoki szakszervezetnek, és tagja az Országos Közigazgatás-tudományi Intézetnek. Draghici azt ígéri, a jelentés második részével február 3-án fog jelentkezni.


A közalkalmazottak: jogfosztott rabszolgák

A 16 oldalas jelentés jól felépített és átgondolt, stílusában az elemzőbb jellegű és alaposan szerkesztett első Armageddon-szöveghez hasonlít, mely december elején Románia hadseregének állapotát elemezte. Egypár alcím a 4. jelentésből: Kik állnak a közigazgatás ellenreformja mögött?, A közhivatalnoki státus aláaknázói, A földművelési minisztérium összeomlása stb.


A jelentés bevezető részében a szerző leszögezi: "Románia közigazgatása teljes egészében egyfajta ültetvénnyé változott, melyen az alkotmányos jogaiktól megfosztott közhivatalnok-rabszolgák dolgoznak, az állampárt irányító korbácsa alatt." A helyzetért Draghici szerint elsősorban a Nastase-kormány a felelős, amely "a román államot abszolutista rendőrállammá alakítja át, mivelhogy a törvényhozó, a végrehajtó és az igazságszolgáltató-ellenőrző hatalom egyre nyilvánvalóbban Adrian Nastase kezében összpontosul."

A Nastase-kormány kétszínűen működik, mert "a külföldre szóló demokrácia-párti üzenetek mellett itthon elnyomó jellegű intézkedéseket hoz, a jogállam létét és stabilitását veszélyeztetve." A kormány ellenőrző hivataláról a szakszervezeti vezető azt állítja, a "miniszterelnök-tulaj fizette emberekből" áll, az ellenőröknek nincs közalkalmazotti státusuk, így bármikor elbocsáthatók, ha politikailag megbízhatatlanná válnak.

Doug Hall fotójaDoug Hall fotója
Draghici azt is felrója a kormánynak, hogy körülbelül 20 ezer közalkalmazottat bocsátott el úgy, hogy közben nem tartotta be a közalkalmazotti törvény vonatkozó előírásait. Így több hivatalnok is pert nyert az elbocsátó állammal szemben, ők bírósági határozattal kerültek vissza korábbi munkahelyükre.

Így alakult ki lehetetlen helyzet a Földművelési Minisztérium helyi hivatalainál: egyrészt visszatértek munkahelyükre a pert nyert elbocsátottak, másrészt még mindig ott dolgoznak azok, akiket politikai szimpátiák alapján a kormánypárt neveztetett ki ezekbe az intézményekbe. A jelentés szerzője szerint az intézményekre folyamatosan nyomást gyakorolnak a PSD helyi szervezetei, hogy pártfogoltjaiknak munkahelyet kapjanak.

Ráadásul a közalkalmazottak bére a fizetési osztálybesorolások változása folytán alig éri el reálértékben a 2001-es szintet -- sorolja érveit Draghici. A frissen munkába állt, felsőfokú végzettségű alkalmazott keresete 1 millió 500 ezer lej (körülbelül 45 dollár). A jelentés megállapítja: ehhez képest a kormány államtitkárainak száma 200-ra emelkedett. Az Armageddon IV. szerzője a szöveghez csatolta az Európai Unió legutóbbi országjelentését, amely a közhivatalok reformját hiányolja.


A közigazgatási miniszter: "kommunista dinoszaurusz"

A közalkalmazotti szféra PSD-párthívekkel való feltöltéséért Octav Cozmanca közigazgatási miniszter felelős, akiről a szöveg leszögezi: "ezt a kommunista dinoszauruszt még mindig a diktatúra nosztalgiája kísérti." A jelentés szerint Cozmanca a felelős a közigazgatás túlközpontosításáért. A miniszter kinevezése után hadjáratot kezdett hivatala politikai államtitkárai ellen, és hat hónapra kényszerszabadságra küldte a minisztérium alkalmazottait. A jelentés kilenc olyan bíró nevét is felsorolja, akik a közalkalmazottak kontra állam-perekben "mertek nem a hatalom szája íze szerint dönteni."


A levelező úton irányító vezető

Draghici a Közhivatalnokok Országos Ügynökségének (ANFP) elnökét, Verginia Vedinas ügyvédet sem kíméli. Felrója neki, hogy noha a múltban többször nyert meg közalkalmazott ügyfeleinek állam elleni pereket, most mégis "a PSD-kormány az állam én vagyok típusú elvét vallja." A jelentés azzal vádolja az ANFP vezetőjét, hogy levelező úton látja el hivatalát, még három forrásból kap tanári fizetést, s eközben "a közigazgatás káosza még őasszonysága diákjai előtt is nyilvánvalóvá vált." Vedinas a jelentés szerint a Helyi Közalkalmazottak Minisztériumában terror alatt tartja a szakszervezeteket.

A jelentés további fő megállapítása az, hogy a közigazgatásban a meghirdetett korrupció-ellenes harc csak a feketézés álcázására szolgál.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS