2020. június 6. szombatNorbert, Cintia
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Nyílt levéllel folytatódik az egyházkerület-RMDSZ csata

2007. február 19. 18:12, utolsó frissítés: 18:12

Nyílt levélben válaszolt az Erdélyi Református Egyházkerület Elnöksége Markó Bélának, aki a hét végén azt mondta: következetlenségre, és a bölcsesség hiányára utal az egyházkerület múlt heti felhívása, miután egy 2003 áprilisában keltezett levélben, Pap Géza református püspök megtiltotta a református papoknak a politikai szerepvállalást. A nyílt levél szövegét az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

"Az Erdélyi Református Egyházkerület Elnökségének NYÍLT LEVELE Markó Béla Elnök Úrhoz

Tisztelt Elnök Úr!

Az RMDSZ sajtótájékoztatása révén értesültünk arról, hogy Elnök Úr kijelentette a következőket: „következetlenségre, és a bölcsesség hiányára utal az, hogy egy 2003 áprilisában keltezett levélben, Pap Géza református püspök - a mostani álláspontjával szöges ellentétben- megtiltotta a református papoknak a politikai szerepvállalást, azzal az indokkal, hogy a lelkipásztor mindenkoron „fölötte kell maradjon a politikai viszályoknak és az áldatlan megosztásnak”. Akkoriban a püspök úgy vélte, a papok politikai szerepvállalása „nem felelne meg a lelkipásztori hivatásnak: megrontaná a hívőkkel való viszonyát, politikailag megosztaná a gyülekezetet, és veszélyeztetné a református gyülekezet egységét”.

Az alábbiakban tudomására hozzuk a 7-2003 sz. 2003 április 8-án kelt igazgatótanácsi határozatot, melyet az Elnök úr megcsonkítva és a szövegkörnyezetből kiragadva idéz:

„Az Igazgatótanács a Kánon I. főrésze 36. §-ának rendelkezéseit szem előtt tartva bátorítja a lelkipásztorokat, hogy hűséggel végezzék közéleti feladataikat, nem feledve, hogy a közélet minden területe Isten igéjének ítélete alatt áll.

Éppen ezért a lelkipásztor személye és az általa hirdetett ige maradjon fölötte a közéletben uralkodó politikai viszályoknak és az áldatlan megosztásnak.

Ha a lelkipásztor aktívan részt venne a pártpolitikai csatározásokban, akkor ez nem felelne meg lelkipásztori hivatásának: akadályozná hivatalos teendői végzésében, megrontaná a hívőkkel való viszonyát, politikailag megosztaná a gyülekezetet és veszélyeztetné a református gyülekezet egységét.

Az Igazgatótanács a fentiek alapján, hivatkozással a Kánon I. főrésze 36. §-a c. pontjának 3. bekezdésére megtiltja a lelkipásztoroknak, hogy akár politikai párt, politikai szervezet vagy politikai jellegű érdekvédelmi szövetség tagjaként, akár független jelöltként helyi, megyei vagy országos szervezetben, választott tisztségviselőként, vagy fizetett tisztviselőként feladatot végezzenek.

Jelen igazgatótanácsi határozat, megjelenése időpontjában hatályba lép. Az a lelkipásztor, akit e határozat hatályba lépése előtt választottak politikai tisztségébe, mandátumát a választási időszak végéig megtarthatja, de új megbízatást nem vállalhat. Ha mégis vállal tisztségviselői vagy tisztviselői, megbízást valamely fent említett testületben, le kell mondania lelkipásztori szolgálatáról, és lelkészi jellegének fenntartása érdekében a Kánon II. főrészének 8. §-a értelmében kell eljárnia.

Jelen határozat végrehajtásával az Igazgatótanács az egyházmegyei tanácsokat bízza meg.”

Mindebből mindenki számára nyilvánvalóak lehetnek a következők:

1. Az idézetben nem az Erdélyi Református Egyházkerület Elnökségének különvéleményéről van szó, hanem az Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatáról.

2. A határozat nem tiltja meg a politikai véleménynyilvánítást a lelkipásztoroknak, hanem éppen bátorítja őket közéleti feladataik hűséges végzésére.

3. A határozat egyértelműen különbséget tesz a pártpolitizálás és a politizálás, avagy a közéletben történő aktív részvétel között. A pártpolitikai tisztségekért való csatározásokat károsnak, a közélet kihívásaiban való véleménynyilvánítást szükségesnek tartja.

4. A határozat a politikai szerepvállalás fogalmát pontosan körülírja. Azt tiltja, hogy a lelkipásztorok politikai pártban, vagy politikai színezetű érdekszövetségben, a helyi, megyei, vagy országos szervezetben választott tisztségviselői, vagy fizetett tisztviselői funkciót töltsenek be. Ez azt jelenti, hogy a lelkipásztor párttag lehet, de nem lehet pártaktivista, vagy a párt által fizetett alkalmazott, mert két úrnak nem lehet szolgálni.

5. A határozat megengedi az aktív politikai szerepvállalást, azzal a feltétellel, ha a lelkipásztor megválasztása esetében szünetelteti lelkészi szolgálatát.

6. Jelen határozatot az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa hozta, a Királyhágómelléki Egyházkerületben ez a határozat nincs érvényben.

Mindezek alapján annak a meggyőződésünknek adunk hangot, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület elnökségének és esperesi Kollégiumának a vitatott Felhívásban közölt álláspontja nem mond ellent az Igazgatótanács idézett 7-2003-as határozatának és azzal a kéréssel fordulunk elnök úrhoz, hogy mielőtt következetlenséggel és bölcsesség hiányával vádolná meg saját református egyházának tisztségviselőit, tájékozódjon pontosabban egyházkerületünk határozatairól, és politikai érdekből ne tévessze meg kiragadott idézetekkel az egyházkerületünkhöz tartozó választópolgárokat.

Ugyanezen a sajtótájékoztatón Elnök Úr kifejtette, hogy „egyetért azokkal, akik felteszik a kérdést: mi lenne, ha az RMDSZ próbálná megmondani és kikényszeríteni, hogy ki legyen a püspök vagy más egyházi vezető az egyik-másik református egyházkerületben.”

Elnök Úr megfeledkezik arról, hogy bár református egyháztag, az Erdélyi Református Egy-házkerület Közgyűlésének nem tagja, így lehetősége sincs arra, hogy a püspök személye mellett, vagy akár ellene szavazzon, ezzel szemben egyházkerületünk minden nagykorú tagja szavazattal bír az EU-parlamenti választásokon. Ezek után el sem tudjuk képzelni, mire utalhatott Elnök Úr, amikor egyetértett azokkal, akik felvetették az egyházkerületi választások befolyásolásának ill. „kikényszerítésének” gondolatát. Merjük remélni, hogy nem a politikában szokványos eszközök bevetésére célzott.

Biztosítani szeretnénk Elnök Urat, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület Elnöksége nem fog beleszólni a márciusban esedékes RMDSZ-tisztújításba, de amennyiben Elnök Úr következetes maradna előző kijelentéseihez és nemcsak az EU-parlamenti választások esetében, de az RMDSZ csúcsvezetésének megválasztásában is a fiatalítást és az erkölcsi megtisztulást szorgalmazná, azzal messzemenően egyetértenénk.

Tisztelettel:
Dr. Pap Géza püspök
Tonk István egyházkerületi főgondnok"

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS