2020. február 29. szombat
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

785 EP-képviselő közül 41 írta alá eddig a Bolyai-nyilatkozatot

2007. június 21. 17:08, utolsó frissítés: 2007. június 22. 10:09

A három RMDSZ-es EP-képviselő Bolyai-nyilatkozatának benyújtása óta, csütörtök estig negyvenegy EP-képviselő csatlakozott a felszólításhoz. "Románia tagadja a magyar nemzetiségű állampolgárok adópénzéből is finanszírozandó Bolyai Egyetem helyreállításának lehetőségét" – így indokolja a Bukarestben politikai vihart kavaró lépést az egyik kezdeményező, Kónya-Hamar Sándor.

A nyilatkozatot a szabályok szerint október 25-ig kell aláírnia a 785 EP-képviselő többségének ahhoz, hogy azt az Európai Parlament hivatalos álláspontjaként kihirdessék: az erre vonatkozó szabályokról itt lehet részletesen olvasni. Alább közöljük a nyilatkozat hivatalos, magyar nyelvű változatát:


0061/2007
Írásbeli nyilatkozat a Bolyai Állami Magyar Tudományegyetem újraindításának szükségességéről

Az Európai Parlament, tekintettel eljárási szabályzata 116. cikkére,
A. mivel az EU tagállamaiban élő őshonos nemzeti kisebbségek fennmaradását és fejlődését meghatározzák az állam által biztosított lehetőségek a kulturális, nyelvi jogaik gyakorlásában;
B. mivel a kisebbségi helyzetből fakadó hátrányok külön kezelést igényelnek, lásd az EP 2006. november 15-i határozatát a többnyelvűségről (2006/2083(INI);
C. mivel az EBESZ 1996-os Nemzeti Kisebbségek Oktatási Jogairól szóló Hágai Ajánlások és Értelmező Megjegyzések 17. és 18. cikkelye érvényben van;
D. mivel 2007 az esélyegyenlőség éve;
E. mivel a 1,5 milliós őshonos romániai magyar közösség jogosan igényel önálló, állami finanszírozású, magyar tannyelvű egyetemet: a lakosság 6,6%-át kitevő magyar közösség 4 államilag finanszírozott egyetemre lenne jogosult;
F. mivel a 4,4%-ot jelentő 29 000 magyar nemzetiségű egyetemista közül csak 10 000 tanulhat anyanyelvén;
G. mivel Romániában a kommunista rendszer 1959-ben felszámolta az önálló, magyar tannyelvű Bolyai Tudományegyetemet, és erőszakkal egyesítette a román tannyelvű Babeş Egyetemmel;
H. mivel Románia tagadja a magyar nemzetiségű állampolgárok adópénzéből is finanszírozott, önálló Bolyai Egyetem helyreállításának lehetőségét;
I. tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, az Emberi Jogok Európai Konvenciójára, az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményére és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 22. cikkelyére;

1. határozottan elítéli a mindenkori román kormány elutasító és diszkriminatív magatartását, valamint az egyetem vezetésének hozzáállását;

2. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, ítélje el a román hatóságok hozzáállását, és indítsa el a jogi eljárásokat, amelyek a fenti kötelezettségeik betartására bírásához szükségesek: indíttassék újra a Bolyai állami magyar tudományegyetem;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen nyilatkozatot, az aláírók nevével együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint Románia kormányának, parlamentjének és elnökének. (hírszerk.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS