2020. július 12. vasárnapIzabella
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Coldea: ezután szabadabban beszélhetek nyilvánosan

2017. január 19. 08:47, utolsó frissítés: 09:43

Florin Coldea tartalékos altábornagy, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) volt operatív vezetője exkluzív nyilatkozatot adott szerdán az Agerpres hírügynökségnek, többek között reagálva azokra a vádakra, amelyeket az utóbbi napokban felhoztak ellene.

Az Agerpres teljes terjedelmében közölte a nyilatkozatot:

"Egy új kezdet mindig jó alkalmat szolgáltat arra, hogy köszönetet mondjunk és elgondolkodjunk a megtett úton, annál is inkább, mert idén lesz 25 éve, hogy elkezdtem pályafutásomat, amelyből 22 évet a SRI kötelékében töltöttem, 12 éven át a szolgálat operatív vezetője voltam.

Hazámat és az intézményt a lehető legnagyobb odaadással szolgáltam, és büszkeséggel tekintek vissza minden végrehajtott feladatra, több szász küldetésre, az intézmény átalakítására, megreformálására, modernizálására és optimizálására, azokra az emberekre, akik engem kiképeztek és azokra, akiket én tanítottam meg arra, hogy nincs magasabb ideál és nemesebb hivatás, mint az elhárító tiszti.

Hálával fejezem ki köszönetemet azoknak az igazgatóknak, akikkel együttműködtünk, minden kollégámnak, SRI-alkalmazottnak, tisztnek, altisztnek, civil személyzetnek és tartalékos tisztnek egyaránt, köszönöm az odaadást, a fegyelmet, az áldozatkészéget, a kifogástalan szakmaiságot. Az ő munkájuknak köszönhetően a szolgálat ma egy erős, elfogadott és tisztelt intézmény lett a világ elhárító szolgálatai között. Az elmúlt 12 évben együtt sikerült megelőznünk kockázatokat, elhárítanunk fenyegetéseket, és sikerült hozzájárulni ahhoz, hogy Románia biztos, egységes és erős ország legyen.

Tisztelettel üdvözlöm barátaimat a teljes román biztonsági rendszerben, köszönöm az állandó, konstruktív együttműködést a konkrét akciókban, amely hozzájárult a román állami szerkezet megszilárdításához. Együtt magas stratégiai célkitűzéseket valósítottunk meg, hozzájárultunk ahhoz, hogy Románia egy biztos, stabil ország legyen, alacsony bűnözési rátával, terrorista incidensek nélkül, olyan ország, amelyre úgy tekintenek, mint a korrupcióellenes harc modelljére.

Köszönetemet fejezem ki külföldi partnereinknek, akik szakértelmet, tudást és támogatást biztosítottak nekünk, hogy el tudjuk látni nemzetbiztonsági feladatainkat. Következetesen támogatták intézményi erőfeszítéseinket, mi pedig, a magunk során, tapasztalatra tettünk szert a nemzetbiztonság védelmezése terén és biztonsági támaszt jelentettünk partnereinknek és szövetségeseinknek.

Megbecsülésemet fejezem ki a tanári karnak, amiért hozzájárultak az elhárítással kapcsolatos tanulmányok elterjedéséhez, és támogatták a szolgálatot a biztonsági kultúra megszilárdításáért folytatott tevékenységében.

Nagyra értékelem azok családjainak erőfeszítéseit és áldozatvállalását, akik szakmai céljaink teljesítésére tették fel karrierjüket.

Köszönöm a családomnak az elmúlt 12 évben nyújtott támogatást. Hiányoztam leányom gyerekkorának legfontosabb pillanataiban, alig tartózkodtam otthon, mindig halogattam magánéleti terveim megvalósítását. Feleségem feltétlen támogatása, az otthon nyugalma nélkül semmi említésre méltót nem tudtam volna megvalósítani karrierem során.

Itt a pillanat, hogy hálával és tisztelettel meghajoljak a fent említettek előtt, minden ismert és ismeretlen szakmai társ előtt, akik az elmúlt 12 évben lehetővé tették a Románia és polgárai érdekében kifejtett szakmai teljesítménymet.

Az utóbbi időben túl gyakran szerepelt a neven a közbeszédben.

A médiumok csatornáit elárasztották a személyemmel kapcsolatos spekulációk, súlyos vádak, lejárató hivatkozások. Óriási botrány kerekedett mindebből, amely rontotta a saját, de leginkább az intézmény jó hírnevét.

Az elhárító intézmények által alkalmazott eljárása szerint már az első hivatkozások megjelenésekor belső vizsgálatot indítottak. Fontos, hogy a közvélemény tudomására hozzam: ilyen esetekre a szolgálat megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat fejlesztett ki, amelyek alól senki nem vonhatja ki magát,
beosztástól vagy rangtól függetlenül.

Egy szigorú, összetett és a legapróbb részletekre is kiterjedő ellenőrzési procedúra zajlott le minden vádaskodó állítással kapcsolatban, amelyek e közlemény kiadásáig elhangzottak. Teljes nyitottsággal vettem részt az ellenőrzés minden fázisában. Megadtam minden támogatást, rendelkezésre bocsátottam minden okiratot, tanúk vallomását, minden kérdésre válaszoltam, alávetettem magam minden ellenőrzésnek. Az ellenőrzés egyértelműen megállapította, hogy minden kielemzett esetben betartottam a törvényeket és az etikai normákat.

Az ellenőrzést követően visszanyertem a SRI-igazgatóhelyettesi tisztségemet, és büszkén megismételhetem, hogy egész karrierem alatt tiszteletben tartottam a törvényt és azokat az értékeket, amelyek meghatározzák tevékenységünket: a szakmaiságot és a jóhiszeműséget. Hazaszeretettel és büszkeséggel szolgáltam az országom. Egy, a kicsinyes érdekek fölé emelkedő katona becsületén nem lehet mondvacsinált okokkal és környezetükből kiragadott elemekkel foltot ejteni."

Megismétlem azok kedvéért, akik minden igyekezetükkel azon voltak, hogy elhigyjék és felerősítsék a korábban vagy a közelmúltban, 2017. január 18-áig közölt, nyilvánvalóan igaztalan információkat: megértettem, hogy mi a tét, és ez sokkal nagyobb az én tevékenységem kompromittálásánál. Fenntartom magamnak a jogot, hogy egy adott pillanatban tényeket közöljek ezekről, és megfelelő válaszokat adjak.

Túl az én nevemen, amelyet tisztára mosott a belső vizsgálat, azt gondolom, hogy ezek a támadások és lejárató vádaskodások veszélyeztetik az intézmény szellemiségét és ezzel együtt a jó működését. A múltban végzett tevékenység, az elért eredmények, a SRI-nek az euroatlanti struktúrákban elfoglalt státusza, a kollégáim erőfeszítése iránti tiszteletből nem engedhettem meg azt, hogy ez tovább folytatódjon.

Kértem az intézmény igazgatóját, hogy mentsen fel igazgatóhelyettesi funkciómból, és helyezzen a szolgálat rendelkezési állományába.

Tartalékállományba történő helyezésem mit sem változtat azon az elkötelezettségemen, hogy továbbra is a román államot szolgáljam, hogy leendő minőségemből hozzájáruljak ahhoz, hogy megőrizzük azt, amit az elmúlt 12 évben sikerült felépítenünk. Üzenem kritikusaimnak, akik állításait gyakran építő jellegűeknek tekintettem, hogy a katonai státusz és egyenruha jelentette kötöttségek nélkül ezután szabadabban beszélhetek nyilvánosan, jóhiszeműen és az évek során felhalmozott szakértelem birtokában. Azért fogom ezt tenni, hogy hozzájáruljak a biztonsági kultúra kialakításához, amelyre a biztonsági környezet folyamatos alakulása, a hibrid fenyegetettség multiplikálódása és átalakulása, a törvényes keret és a társadalom technológiai függősége közepette oly nagy szüksége van Romániának.

'Mandátumon végén jelentem a román állampolgároknak, hogy megtisztelő volt a hazámat szolgálni egy román hírszerző tiszt által elérhető legmagasabb beosztásban, és kivételes lehetőség volt számomra, hogy hozzájárulhattam a legfontosabb stratégiai küldetés teljesítéséhez, hogy Románia egy biztos, stabil ország legyen, amelyet sikeresen megvédtünk az állandó biztonsági kockázatoktól és fenyegetésektől. A hazámat szolgálom. Isten engem úgy segéljen!'.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS