2020. január 24. péntekTimót
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Ünnepélyes megemlékezést tartottak a parlamentben Mihály király tiszteletére

2017. december 11. 18:05, utolsó frissítés: 18:05

A király az újjászülető, szabad Románia szimbóluma volt, amelyben mindig is hittek a románok - mondta Klaus Johannis államfő a parlament két házának I. Mihály volt román király emlékére tartott együttes ülésén hétfőn.

"Mély tisztelettel emlékezünk a román történelem egyik nagy alakjára, I. Mihály királyra. Egy rendkívül nehéz időszakban vezette az országot. Szembeszállva a zsarnoksággal 1944. augusztus 23-án a szabadság és demokrácia ügyét szolgálta, majd bátran küzdött az ellen, hogy a kommunisták magukhoz ragadják a hatalmat. Tragikus sorsa összefonódott a román nép múlt évszázadi történelmével. Hosszas száműzetése alatt a király az újjászülető, szabad Románia szimbóluma volt, amelyben mindig is hittek a románok" - hangsúlyozta az elnök.

Johannis rámutatott, a kommunista rendszer bukása után I. Mihály királyt "brutális módon megakadályozták, hogy visszatérjen az országba", ő azonban ebben a helyzetben is méltóságról és erős karakterről tett tanúbizonyságot.

"Ezen érdemeinek köszönhetően I. Mihály király kivételes államférfiként vonul be a román nép emlékezetébe. Bár több mint hetven évvel ezelőtt uralkodott, az általa vallott elvek ma aktuálisabbak, mint valaha. I. Mihály király védte a törvény hatalmát, az egyéni jogokat és szabadságokat, harcolt az erős intézményekért, illetve a szabályok felvállalásáért és betartásáért. Feddhetetlensége felbecsülhetetlen példa, szavai pedig ma is sokatmondóak. Azt mondta Mihály király 17 évvel ezelőtt: 'Minden politikust támogatok, ideológiától függetlenül, amennyiben elkötelezi magát az emberi jogok és szabadságok tiszteletben tartása, a korrupció felszámolása és a román nép védelme mellett'" - mondta beszédében Johannis.

Tăriceanu: Mihály király mint rendíthetetlen erkölcsű államférfiként marad meg az emlékezetünkben

"Harmadszor fordul elő, hogy Mihály király itt van körünkben, a parlamentben. Jelen van gondolatunkban, a demokráciába és nemzetünk jövőjébe vetett hitünkben és reményeinkben. Ez alkalommal örökre itt marad emlékezetünkben, mint rendíthetetlen erkölcsű államférfi" - mondta a parlament két háza előtt tartott beszédében Călin Popescu-Tăriceanu.

A szenátus elnöke hozzátette: a történelmi körülmények nem tették lehetővé, hogy Mihály elfoglalja a trónt és hivatalos körülmények között viselje Románia acélkoronáját, és azt sem, hogy alkotmányos jogával élve minden évben megnyissa a törvényhozás ülésszakát.

"Általában - s ez a múltban nálunk is évtizedekig így történt- a királyok nyitják meg a parlamenti időszakot, és üzenetükbe belefoglalják a kormány jövő évi programját is. A mostoha és erőszakos történelem megfosztotta Mihály királyt attól a lehetőségtől, hogy éljen ezen alkotmányos jogával" - hangoztatta Călin Popescu-Tăriceanu.

A szenátus elnöke felidézte az 1944. augusztus 23-i momentumot, amikor "a király, aki élvezte a hadsereg bizalmát, a politikai pártokkal egyetértésben egy, az egész világ által csodált bátor tettre szánta el magát, és véget vetett annak az abszurd háborúnak, amibe az önkényuralmi rendszer taszította az országot". Tăriceanu emlékeztetett arra, hogy Puiu Haşotti kollégájával együtt kezdeményezte, hogy 2011-ben meghívják a királyt a parlamentbe.

"Akkor a király egy emlékezetes beszédet tartott a parlamentben, amely azonban nem a múltról, hanem a román nép erényeibe és sorsába vetett reményről és hitről szólt" - mondta a szenátus elnöke.

Dragnea: az elmúlt években Mihály király közeli kapcsolatban állt a parlamenttel

"Az elmúlt években Mihály király közeli kapcsolatban állt a parlamenttel. 2011. október 25-én tartott beszédet őfelsége a parlamentben, 60 év után először, hiszen utoljára a kommunista rezsim hatalomra kerülése előtt szólalt fel. Mihály király beszédét mai szemmel a politikai végrendeletének is tekinthetjük. Őfelsége akkor a parlamentnek a demokráciában betöltött fontos szerepét hangsúlyozta. Beszédében megemlítette azokat az értékeket, amelyeknek meg kell határozniuk a román társadalmat. A szabadság és demokrácia után a legfontosabb az identitás és a méltóság. Nem véletlen, hogy ezen értékek mentén próbáljuk felépíteni nemzetünk jövőjét. Mihály király halála mélyen megrendített minket. Egy nemes, méltóságteljes és bátor ember hunyt el" - mondta Dragnea a parlament két házának együttes ülésén.

Dragnea emlékeztetett, hogy 1944-ben Mihály király bejelentette, Románia átáll a tengelyhatalmak oldaláról az Egyesült Nemzetek oldalára. Ezzel a tettével a történészek szerint legalább hat hónappal lerövidítette a második világháborút.

"Mihály király száműzetésben is a demokráciát és Románia történelmi érdekeit képviselte, életben tartotta a reményt, hogy Románia visszatérhet a normalitáshoz. Bármikor kérték tőle - és nemcsak akkor -, a király készen állt arra, hogy Románia érdekében cselekedjen. Élete utolsó perceiben is az országáért harcolt Mihály király. Tettei és méltóságteljes élete minden olyan román ember számára példaértékű marad, akik a királyban felismerték Románia történelmének egyik legfényesebb szereplőjét" - mondta Dragnea.

Tudose: Mihály király lelkes személyisége generációk számára szolgál útmutatóként

"Minden állampolgárnak kötelessége ismerni az igazságot erről az államférfiről, aki bátor és becsületes magatartást tanúsított a történelem fontos pillanataiban, akinek volt ereje a közjó érdekében lemondani saját előnyeiről. Meg vagyok győződve arról, hogy őfelsége lelkes személyisége a továbbiakban is generációk számára szolgál útmutatóként" - hangsúlyozta beszédében Mihai Tudose.

A miniszterelnök meglátása szerint Mihály király "nemzeti értékeink letéteményeseként és a román nemzeti érdekek védelmezőjeként" marad meg a köztudatban.

"1989 után Mihály király belátta, hogy Romániának a szabad és demokratikus államok sorában van a helye, hogy jól meghatározott szerepe lehet a NATO-ban, hogy nem fejlődhet az Európai Unión kívül, hogy a román társadalmat az alapvető szabadság és demokratikus elvek mentén kell újjászervezni" - mondta Tudose, aki felidézte a király beszédét, amit hat évvel ezelőtt tartott a parlamentben.

Margit hercegnő: az elkövetkezőkben is Románia érdekeit fogom szolgálni

Az elkövetkezőkben is Románia érdekeit fogja szolgálni, munkáját a román nép szolgálatába állítja - mondta Margit hercegnő, a román korona őre a parlament két házának I. Mihály volt román király emlékére tartott együttes ülésén.

"A királyi ház - az állami intézményekkel karöltve - az elkövetkezőkben is megtesz mindent Romániának az Európai Unión és a NATO-n belüli fejlődése érdekében. A király mindig azt vallotta, hogy kötelességünk szervesen hozzájárulni e törekvésekhez. A román közösségek erősítését célzó és a karitatív tevékenységeken túlmenően családom és jómagam segíteni fogjuk az állami intézményeket Románia igazi arcának népszerűsítésében és az ország érdekeinek nemzetközi szinten való képviseletében" - fogalmazott beszédében Margit hercegnő.

A román korona őrzője rámutatott, a világ országainak tudniuk kell mindarról, amit Románia modern államként megvalósított az elmúlt 150 esztendőben, aztán az 1918-as egyesülés óta eltelt években, illetve a kommunista rendszer bukása óta.

"Apám jósága és könyörületessége a múlt század minden rosszát legyőzte. A történelem nehéz időszakában bölcsessége biztosította identitásunk folytonosságát. A román nép akkor is világító fáklyaként tekintett rá, amikor az országtól távol élt. Csaknem egy évszázadon át része volt a román állam szövetének. A szüleim szívében mindig ott volt a 'holnap'. Arra a 'holnapra' gondolva köszönetet mondok önöknek a máért" - zárta a plénum előtt tartott beszédét Margit hercegnő. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS