2024. június 20. csütörtök
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Kelemen Hunor válaszai

kérdeztek a disputázók 2002. szeptember 06. 12:19, utolsó frissítés: 12:19

PSD-RMDSZ protokollum, macskaköves akció, alkotmánymódósítás, mit jelent bírálni az RMDSZ-t, melyik lap mennyit kapott a Communitastól, Tőkés, Orbán, Medgyessy, Verestóy, nyakkendők vásárlása -- 47 kérdés, 47 válasz.
Almásy László

1. A MÁÉRT anyaországi illetékesei azt nyilatkozták, hogy õk nem kívántak beleszólni az értekezleten résztvevõ RMDSZ küldöttség összetételébe. Ezek szerint az RMDSZ csúcsvezetõsége úgy határozott, hogy Tõkés László püspök, a romániai kommunista és magyarellenes diktatúra bukásának az elindítója, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, az erdélyi magyarság vezéregyénisége maradjon csak nyugodtan itthon. Döbbenetes. Így döntött Markó Béla, Gigi Frunda, Takács Csaba, dr. Verestóy Attila, Eckstein-Kovács Péter, Borbély László és még sorolhatnám annak a lelkes csapatnak a tagjait akik, hacsak valami csoda nem történik, örökös tisztségviselésre vannak ítélve.(Ceausescut is minden pártkongresszus simán újraválasztotta!)

Õk voltak ugyanis azok, akik 1989 decemberében és elõtte, családjuk biztonságát is kockáztatva, bátran felvállalták az erdélyi magyarság sorsát. Tették mindezt rendületlenül és következetesen, mialatt Tõkés László mélyen hallgatott a temesvári lelkészi hivatal alagsorában. Ez annak a jele, hogy az RMDSZ operatív vezetõsége nem tûri a másként gondolkodást. Önnek mint képviselõnek és az RMDSZ Szövetségi Egyeztetõ Tanácsa elnökének a véleményére lennék kíváncsi, Tõkés László szerintem minõsíthetetlen kirekesztésével kapcsolatban.


A MÁÉRT nyári munkaülésére az RMDSZ öt helyet kapott. A küldöttség összeállításakor az volt a szempont, hogy a Szövetségi elnök mellett, akinek névreszóló meghívója volt, az RMDSZ legfontosabb testületeinek vezetõi vegyenek részt az ülésen. Így esett a választás az ügyvezetõ elnökre, a két frakció vezetõjére és az SZKT elnökére. Ebbõl a küldöttségbõl kimaradt, mert csak öt helyre volt meghívó, mind a Tiszteletbeli elnök, mind az Önkormányzati Tanács, mind a SzET elnök. Nincs szó kirekesztésrõl vagy mellõzésrõl, nincs szó a más véleményt képviselõk kiszorításáról. Tõkés László történelmi érdemeit senki sem vitatta, és azok elismerése sem attól függ, hogy részt vesz vagy sem egy munkaülésen.


belekotyogó

2. Miért kellett távoznia Boros Zoltánnak?

A fõszerkesztõi székbõl azért kellett távoznia, mert meghaladta a nyugdíj korhatárt. Ez az, amit sajnos senki sem tud elkerülni.

3. Egy teljesen elméleti kérdés. Tegyük fel, hogy valamilyen oknál fogva az RMDSZ úgy dönt, hogy nem indít képviselõjelölteket. Te melyik román párt listáján vállalnál jelöltséget? Véleményed szerint képviselõtársaid, szenátoraink melyik román pártban bíznának?

Nincs olyan román párt, amelyiknek a listáján jelöltséget vállalnék. Bár nem kérdeztem meg a kollegáimat, úgy gondolom, hogy õk sem vállalnának jelöltséget a mostani román pártok listáin.

4. Jó a PSD-RMDSZ protokollum? Nem tûnik úgy, hogy a PSD bagóért megvette a magyar szavazatokat?

Az idei jobb, mint a tavalyi, hisz több konkrétumot tartalmaz. Ezt ne értsd úgy, hogy nem lehetne jobb. Mindig lehet jobbat, mindig lehet többet, hisz semmilyen emberi munka nem tökéletes.
Amennyiben közel 1 millió hektár erdõ bagó, akkor igen, vagy csak Hargita megyei viszonylatban a 88 ezer 864 már tulajdonba helyezett erdõ bagó, akkor igen. Amennyiben az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását szabályozó kerettörvény bagó, akkor igen. Amennyiben az anyanyelvhasználat a közigazgatásban bagó, akkor igen. Amennyiben a marosvásárhelyi és kolozsvári rádiók magyaradásának a bõvítése bagó, akkor igen. És itt megállok a felsorolásban, mert azt gondolom, az a meggyõzõdésem, hogy nem bagóról és nem megvevésrõl szól a történet. És nem kölcsönös szerelemrõl, mint azt sokszor és sokan sugallni próbálják. Hidd el, hogy a PSD sem szimpatikusabb, mint a román pártok nagy többsége. A mi érdekünk azt kívánta, hogy egy évtized után az erdõ és földtulajdon, az egyházi és magántulajdon rendezésében konkrétan lépjünk. Úgy ítéltük meg, hogy most lépni lehet. Az eddigi történések pedig azt bizonyítják, hogy elemzésünk helyes volt. Ezeknek az érdekeknek az érvényesítéséhez most ilyen eszköz állt rendelkezésünkre és ma már biztos vagyok benne, hogy jó volt ezt az eszközt használni.

5. Kaptak magyar cégek költségvetési megrendeléseket a protokollum nyomán?

Nem tudok arról, hogy a protokollúm nyomán kaptak volna magyar cégek költségvetési megrendelést. A konkrét kérdésen túl: mi a gond, ha egy megbízható, profi magyar cég, például a székelyföldön, egy költségvetésbõl finanszírozott beruházás, fejlesztés kivitelezését elnyeri. Nem tudom ki számára lenne öröm és elégtétel, ha például a dánfalvi tornateremre kiirt pályázatot egy Slobozia-i cég nyerné meg.

6. Milyen érzés egy Ion Solcanu típusú emberrel együtt kormányozni? Milyen érzés, amikor Ion Solcanu bizonygatja szenátortársainak, hogy a magyarok igénye jogos a Bolyai líceumra, ugyanis többszáz éve magyar tannyelvû volt, amíg be nem telepítették oda a román diákokat?

Nem kormányozunk együtt Ion Solcanuval és a politikában az érzéseimnek, érzelmeimnek nem adok hangot. Persze, nem gondolom azt, hogy Solcanu vagy bármely régebbrõl ismert román politikus nézetei alapjában megváltoztak volna. És azt sem tagadom, hogy egy aprócska elégtétel Solcanut hallani, amint a Bolyai líceum mellett érvel, vagy Cosmancat, amint a közigazgatásban a magyar nyelv használata mellett szónokol. Itt a lényeg az eredmény, mert azt már nem lehet eladni sehol a demokratikus Európában, hogy a kivívott, megszerzett jogokat holnapután visszanyesi ugyanaz a hatalom.

7. Mit jelent számodra a pénz? Mit szeretnél gyermekeidre hagyni?

Azt a szükséges rosszat, ami a holnapi naphoz elengedhetetlenül kell. Azt az eszközt, amivel tudni kell élni úgy, hogy emberi minõségünket és viszonyainkat ne határozhassa meg.
Második kérdésedre válaszolva: azt, amit rám is örökül hagytak, és amihez én is hozzáteszem mindazt, amire a Teremtõ segítségével erõm és tudásom képessé tesz.

8. Milyen visszhangja volt a "macskaköves akciónak"?

Ha a sajtóra és a közvéleményre gondolsz, akkor jó volt a visszhangja, bár nem föltétlenül ez a fontos. Nem ez a legfontosabb.

9. Mit szólt hozzá a Hargita megyei püspök? Nem félsz, hogy ez a kiállás miatt esetleg a helyi politikai körökkel ellentétbe kerülsz? Milyen embernek tûnik a Hargita megyei ortodox püspök?

Az ortodox püspök a helyi tévében elõször tagadta, hogy a marosfõi kolostorhoz szállították volna a követ, majd beismerte és pofátlanul visszakérdezett: mi ezzel a baj, az RMDSZ és személyesen én milyen kivetnivalót találok ebben?
Nem félek attól, hogy a helyi politikai körökkel ellentétben kerülök. Nem félek, mert a választóim érdekeit képviseltem, az õ nevükben szólaltam meg, és az igazságot mondtam.
A Hargita megyei ortodox püspökrõl tudjuk, hogy 89 elõtt a szekut is szolgálta. Fanatikus és küldetéstudattól vezérelt ember, rettenetesen kétszínû, nem riad vissza semmitõl.

10. Mikor fog bekerülni az RMDSZ tisztségviselõk számára támasztott követelmények közé a nyelvtudás mellett a hivatalbalépéskor és annak megszûnésekor nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozat is?

Személyesen nincs semmi kifogásom ez ellen. Javasolni kell a következõ választások elõtt, hogy a Szövetségen belül kritérium legyen ez is.

11. "Az RMDSZ végre megvalósította politikai ideáljait. Mindenhol, ahol a magyar lakosság számaránya meghaladja az összlakosság 20%-át, kétnyelvû táblák vannak kötelezõ módon elhelyezve, úgy ahogy a törvény elõírja.

Anyanyelvû iskolák és egyetemi karok jöttek létre, és nemsokára a most vegyes Babes-Bolyai Tudományegyetem, a PSD-vel kötött megegyezés értelmében, magyarrá válhat. Az anyanyelvet használják a közigazgatásban, és az "igen"-t a polgári házasságkötéskor. Útban van a magyar egyházak ingatlanjainak és vagyonának természetbeni visszaszolgáltatása, illetve az értük járó kártérítés. A kedvezménytörvényt minden megkötés nélkül alkalmazzák Románia területén." (idézet egy Adevarul vezércikkbõl)

Miután megtörölgettem a meghatódottságtól könnyes szemeim, megkérdezném: mit tettél te vagy bármely RMDSz tisztségviselõ, hogy ez az idilli kép helyett elmondd a valóságot.


Az Adevarul vezércikkbõl kiragadott idézet nem az RMDSZ véleményét tükrözi. A román újságírók többsége arra törekszik, hogy folyamatosan bebizonyítsa: a magyarok minden célkitûzésüket elérték. Ez az õ szempontjuk. Mi ezzel ellentétben azt mondjuk, hogy egyes problémáinkra megoldást találtunk, másokra pedig nem. És még azt is mondjuk, hogy mi tudjuk, mire van szükségünk, és célkitûzéseinket nem adtuk és nem adjuk fel.
Nyilvános szerepléseim alkalmával mindig elmondottam és ezen túl is el fogom mondani, hogy mi az, ami szerintem rendben van és mi az, ami nincs. Többször elmondtam, hogy a legkisebb eredményért is harcolni kell, mert a kinyilatkoztatások és kijelentések nem hoznak önmaguktól megoldást. A nem teljesített célokról is beszéltem, de nem tudom elfogadni, hogy az eredményeinket, melyek nem az egyes politikusok eredményei, hanem közös eredmények, nem létezõnek tekintsük, vagy teljesen minimalizáljuk. Idilli állapotok nincsenek. A mainál jobb helyzet kialakítására van esély, van igény és erõ, de az sem lesz idilli állapot. Akkor majd újabb célok lesznek, és újabb problémákra kell megoldást találni.


Kun András

12. Ha a román alkotmányt nem sikerül átfogalmaztatni még nemzetközi segítséggel sem, mint:

Art. 1. România este stat naţional.
Javaslat: binaţional-multinaţional
Art. 2. Suveranitatea naţională aparţine poporului român
Javaslat: Suveranitatea naţională aparţine popoarelor din România.
Art. 13. In România limba oficială este româna.
Javaslat: In România limba oficială este româna, iar în Ardeal şi maghiara,


akkor a jövõben továbbra a senkiket, illetve a román állam érdekeit fogja képviselni, amihez már nekünk, erdélyi-partiumi magyaroknak, semmi köze.Ön nagyon jól tudja, hogy sem az RMDSZ, sem a romániai magyar nemzeti közösség nem adta szavazatát a ma érvényben lévõ alkotmányhoz. Biztos vagyok, hogy amennyiben lesz alkotmánymódosítás, az RMDSZ politikusok nem fognak mást képviselni, mint tíz évvel ezelõtt. Számunkra csak akkor elfogadható az alkotmány módosítása, ha az valóban tartalmi módosítás lesz, ha jobb lesz mint a mostani, ha megfelel az uniós csatlakozás feltételeinek. A mi elképzelésünk szerint a módosításoknak vonatkozniuk kell a kisebbségi és nyelvi jogokra, a helyi autonómia és a szubszidiaritás kérdéseire, a politikai intézményrendszer reformjára, a megosztott szuveranitásra, a tulajdonjog védelmére és természetesen a 148. cikkely teljes kiiktatására.

A 148. cikkely az alkotmánymódosítás határait rögzíti anakronisztikus és teljesen elfogadhatatlan módon. Ezen a cikkelyen keresztül az egykori alkotmányozó minden eljövendõ, egyébként vele egyenrangú alkotmányozónak elõírta, hogy az alaptörvény mely cikkelyeit nem módosíthatja. Ezek közzé tartozik az általunk kifogásolt és vitatott 1-es cikkely is. Tehát amíg nincs törölve a 148. cikkely, addig az alkotmányozó keze meg van kötve. Mi a cikkely teljes törlését javasoljuk, mert nem elfogadható, hogy az alkotmány bármely pontját valakik örökérvényûnek nyilvánítsák. Itt csak a legfontosabb elvi megközelítésekrõl szóltam, de módosító javaslataink ennél sokkal részletesebbek és átfogóbbak. Amennyiben nem sikerül elfogadhatóan módosítani a mostani alkotmányt, álláspontunk szerint még néhány évet lehet várni, az uniós csatlakozásig mindenféleképpen.

13. Tekintettel arra, hogy Erdélyben és a Partiumban sok a magyar cigány, mit tettek eddig értük, s fõképpen hogy 1990-ben Vásárhelyt mellénk álltak, mert ha nem, ott elvérzünk jobban?

Abban az idõben készült el a ma már Európai Uniós segítséggel mûködõ országos roma program, amikor az RMDSZ minisztere vezette a Nemzeti Kisebbségek Minisztériumát. Egy olyan kulturális, gazdasági, szociális, több évre kiterjedõ programról van szó, ami a roma kisebbség mindennapi életében jelentõs változásokat hozott és hoz. Azt is el kell mondanom, hogy megítélésem szerint ez egy roppant nagy körültekintést igénylõ probléma, aminek a megoldására nincs egységes recept.

14. Tudtommal Ön jogász! Hány pert nyert meg?

Még csak joghallgató vagyok Kolozsvárott a Babes-Bolyai Tudományegyetemen.


karolyi

15. Mit tesz Ön a megyéért, és mit tesz azért, hogy a választói követhessek tevékenységet? Mi a véleménye arról a vádról, hogy nem tart fent megfelelõ kapcsolatot azokkal, akiket képvisel? Milyenek a politikai tervei a következõ választási ciklusra?

A megye vezetõségével kialakított álláspontokat képviselem mind a törvényhozásban, mind a politikai tárgyalásokon, eljárok minden olyan ügyben, amellyel a megye polgárai hozzám fordulnak. Egy idõben heti rendszerességgel beszámoltam a Hargita Népe hasábjain és ehhez a gyakorlathoz szeptembertõl vissza kívánok térni. Minden pénteken fogadóórát tartok, rendszeresen részt veszek a polgármesterekkel szervezett találkozókon, és bár nem heti rendszerességgel, de minden olyan alkalommal, amikor szükségét érzem, sajtótájékoztatót tartok.

Megalapozatlan vádnak tartom. Mi lenne a megfelelõ kapcsolat? Azt beismerem, hogy nem vagyok jelen mindenütt, ahol két tányért összecsapnak, nem szónokolok, ha kell, ha nem, és általában nem keresem a reflektorfényt, csak ha valóban van mondanivalóm. Egy politikus munkáját nem föltétlenül az elmondott beszédei alapján kell megítélni. Természetesen ez alkat és stílus kérdése. Terveim szerint továbbra is a politikai érdek- és közképviseletben szeretnék dolgozni. A részletekrõl még túl korai beszélni.

kisjancsi

16. A népszámlálási adatok fényében, nem volt-e helytelen az RMDSZ által folytatott "kis lépések" politikája? Lehet, hogy mire a kis lépsekkel célba érnek az egész értelmét veszti. Egy kissé sarkított példa erre Kolozsvár; mire elérték, hogy magyar nyelvû feliratokat lehessen a városban elhelyezni, addigra a magyarság aránya 20% alá esett.


A Kárpát medencében az anyaországtól elszakított magyarok minden országban politikai eszközöket használtak és használnak érdekeik érvényesítésében. Erre volt és van lehetõség, ez szolgálta mind a helyi magyar közösségek, mind az összmagyarság érdekeit. Ezeket lehet "kis lépések" politikájának is nevezni. Meggyõzõdésem, hogy a radikális és ugrásszerû változtatásokra nincs lehetõség.
Ha a célt nem tévesztjük szem elõl, akkor a mi közös munkánknak értelme van és értelme lesz. A példa valóban sarkított. Egyrészt még nem ismerjük a népszámlálás végleges eredményeit, másrészt a most hatályban lévõ jogszabály alkalmazásakor az 1992-es népszámlálás eredményeit kell figyelembe venni.

17. Milyen üzenetet tud az RMDSZ megfogalmazni a vegyes házasságból születettek számára?

A minimum az, hogy vállalják kettõs identitásukat.

További válaszok >>

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS