2021. január 27. szerdaAngelika
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Eckstein-Kovács Péter válaszol a Transindex-olvasók kérdéseire

2010. december 31. 13:59, utolsó frissítés: 13:59

Az RMDSZ elnöki székéért induló politikust mintegy 70 kérdés megválaszolására kérték az olvasók.

Denes G.: 1. Hogyan lehet tartalommal megtölteni az "autonómia" gyakran üresen használt fogalmát a mi esetünkben?

Tudtommal több olyan műhely létezik, amely ebben a kérdésben dolgozik. Véleményem szerint a hadügy, a külügy központi irányítást igényel, de az adók kérdése, vagy az altalaji kincsek feletti rendelkezési jog már helyi/autonóm, demokratikus döntést igényel. Meggyőződéses autonomista vagyok, annak területi szempontjából is, egy fontos kitétellel: ha területi autonómiáról beszélünk, az egy olyan projekt kell, hogy legyen, amelyet egyöntetűen vállalnak az ottlakók, a Székelyföld esetében magyarok/székelyek, románok és uram bocsásd, romák is. Ha ez a projekt megszületik – nem könnyű, de nem is lehetetlen – akkor a központi/bukaresti hatalomnak nem lehet hatásos érve az autonómia ellen.


2. Van-e terve arra, hogy az RMDSZ az eddiginél jobban használja olyanok tudását, ügyességét, akik politikán kívül ugyan, de sikereket értek el intézményeink építésében/védelmében (Böjte Csaba, Bodor László, Magyari Tivadar, Kató Béla, ifj. Néda Zoltán és még sorolhatnánk)?

Nyitást ígérek és ha lehetőségem lesz rá, meg is valósítok. Nem sündisznó RMDSZ-t, hanem befogadó ernyőszervezetet akarok.


3. Hogyan képzeli el a kulturális autonómiát a szórványban, például Hunyad megyében?

Vannak elidegeníthetetlen emberi/kisebbségi jogok, amelyek mindenkit megilletnek, attól függetlenül, hogy esetenként etnikailag számbeli kisebbségben élnek. Nem szeretem, nem használom a szórvány kifejezést: engem Kolozsvárra, Önt Dévára, vagy Petrozsénybe nem szórt senki: ezeken a helyeken élünk/születtünk, és mindaddig központ vagyunk, ameddig ezt így hisszük, és tudjuk tenni a dolgunkat. A „Kisebbségek jogállásáról” című törvénytervezet alapvetően helyesen közelíti meg a számbeli kisebbségben élő magyarok jogállását, véleményem szerint határozottabban kell fellépni elfogadásáért.


hontalan iván: Milyen szerepet szán Ön Kolozsvárnak, amennyiben Ön lesz az elnök? Fel tudja-e használni majd itteni kapcsolatait, hogy a város lakói ne érezzék úgy, hogy az RMDSZ-nek csak a Székelyföld a fontos?

Drámai, hogy a székelyföldiek számára mennyire úgy tűnik, hogy az RMDSZ nem őket tekinti a fontosnak és, hogy ugyan ez az érzés fordítva is fennáll. Véleményem szerint minden régiót kell hagyni, hogy meghatározza saját prioritásait és a mellérendelendő politikai magatartást. Vicc, hogy területi autonómiát akarunk a Székelyföldnek, ugyanakkor nem adjuk meg a székelyföldi RMDSZ szervezeteknek kívánt autonómiájukat. Elkötelezett (és született) kolozsvári vagyok. Nem szeretném elvtelenül előnyökhöz juttatni Kolozsvárt, de a város és a belső-erdélyi régió több odafigyelést érdemel, mint eddig.

Halford: Összefér-e a két tisztség: az elnöki tanácsosi és szövetségi elnök?

Nem fér össze. Amennyiben megválasztanak RMDSZ elnöknek, aznap lemondok tanácsosi tisztségemről.


Ön szerint díjazni fogja a kongresszuson szavazók többsége a Băsescu mellett kifejtett tevékenységét?

Jó kérdés, majd meglátjuk. Tanácsosi beosztásomat az RMDSZ támogatásával foglaltam el és gyakoroltam. Számomra az elnöki hivatal munkahely. Valóban izgalmas kérdés, hogy mennyire azonosítják személyemet az államelnökével. Az objektivitás kedvéért a K.Hunor- E.Boc párhuzam is meggondolkodtató.


Szót fog érteni Tőkés Lászlóval? Hát Szász Jenővel?

Szót kell érteni. Szász Jenővel annyiban kényesebb a helyzet, hogy ő egy konkurens politikai alakulat vezetője.


Milyen a viszonya Orbán Viktorral?

Lassan 21 éve ismerjük egymást. Személyes kapcsolatunk elősegítheti az RMDSZ és a magyarországi kormánypártok közti jó viszony megvalósítását.


Lengyel Irma: Amennyiben Ön nyeri meg az elnöki széket, szán-e valamilyen komoly tisztséget Czika Tihamérnak? A történelmi magyar egyházainkat gyalázó és a hagyományos értékrendre épülő erdélyi magyarságot bomlasztó írásai és megnyilvánulásai bizonyára ismertek Ön előtt, még akkor is, ha Önről mindig nagyon szépen beszél. A szavazó mire számíthat majd az Ön közbenjárásával? Báránybőrbe bújt farkasra egy beemelt tisztségben?

Nem kívánok tisztségeket osztogatni. Czika Tihamér a Szabadelvű Kör tagja, ahogy az volt Thamó Csaba és Orbán Árpád (MPP), Szilágyi Zsolt és Toró T.Tibor (EMNT) és sorolhatnám tovább. Senki véleményét nem kívántam és nem kívánom cenzúrázni. Nem követem Tihi blogger tevékenységét, de úgy érzem, a visszajelzésekből, hogy sok érzékenységet sértett. Kérem, hogy személyemet illetően saját tevékenységemet és állásfoglalásaimat tekintsék mértékadónak. Ennek állok elébe, minden szempontból, beleértve az egyházakkal való viszonyt illetően is.


powershot: 1. Szerinted jó dolog, ha Băsescu mellől érkezik valaki az RMDSZ élére?

Szerintem jobb, mintha Boc mellől érkezne.


2. Mi a véleményed a székelyekről?

Jó. Hét évet éltem Szeredában és nagyon jól szót értettem az ottaniakkal.


3. A saját liberális nézeteidet hogyan fogod összeegyezteti az RMDSZ-ben lévő baloldaliak, (poszt)kommunisták nézeteivel?

Az RMDSZ-en belül sokféle nézet van. Elnökként fapofával fogom képviselni a többségi véleményt, egy RMDSZ-elnöknek nem szabad ideológiai elkötelezettséget megjelenítenie.

4. Van-e élet az RMDSZ-en kívül, ha van, akkor hogyan?

Tény, hogy van. Rájuk hagyom, hogy megfogalmazzák különbözőségüket.


5. Mivel vagy jobb mint Kelemen Hunor?

Nyitottabb vagyok, jobban kommunikálok, határozottabb vagyok.>> Kelemen Hunor válaszai a Trasfórumozók kérdéseire itt olvashatók >>6. Fogod-e kérni a kettős állampolgárságot?

Majd az erdélyit fogom kérni.

kobold: 2007-ig az Ön lelkes támogatója voltam, de a Vadim szenátortárásával kitalált cianid-technológia törvény benyújtásakor ez a bizalmam megszakadt. HANGSÚLYOZOM: nem az a gondom, hogy ebben a kérdésben eltérő véleményünk van, hanem az, hogy egy szakértelmet és szakmai felelősséget igénylő kérdésben Ön csak a laikus (elnézést, hogy a hivatásos zöldeket így kategorizálom) és a népszerűségét növelő álláspontot képviselte. Fontos részlet, hogy Ön nem egy kedvezőtlen bányaprojekt (Veresptak, stb.) leállítását, hanem egy hatékony (Skandináviától Japánig használt) TECHNOLÓGIA betiltását kezdeményezte.

Igaza van, nem vagyok cianid-technológia szakértő. Viszont tervezetem benyújtása előtt széles körben dokumentálódtam (beleértve az RMGC anyagait is), többször jártam Verespatakon. Mély meggyőződéssel ellenzem a projektet, akkor is, ha az nem csak az Ön, de a gazdasági érdekeket képviselő lobby ellenszenvét is kiváltom. Nagy elégtételt jelentett számomra, hogy kezdeményezésem után két évvel az Európai Parlament is hasonló szellemű szabályozást fogadott el.


RMDSZ-elnökként mit fog tenni annak érdekébe, hogy a törvényjavaslatok a politikai támogatás mellett szakmai véleményt is tartalmazzanak, azaz ne csak NÉPSZERŰ, hanem ÉSSZERŰ döntések is szülessenek?

Nem hiszem, hogy populista politikusnak minősítenének azok, akik valamennyire is követték eddigi közszereplésemet. A Szenátus Jogi Bizottságának elnökeként mindig kényesen vigyáztam arra, hogy kikérjem a szakmai szervezetek véleményét az éppen napirenden szereplő kérdésekben. RMDSZ elnökként sem tennék másképp.


Milyen konkrét tervekkel és javaslatokkal rendelkezik Erdély környezeti jövőjét és fenntartható fejlődését (ökológia+ökonómia) érintő kérdésekben (azért is kérdem, mert most már hagyományosan RMDSZ-esek vezetik a Környezetvédelmi Minisztériumot).

Természeti környezetünk „ transylvanicum”, egyedi és megismételhetetlen. Nem támogatom, akár pillanatnyi gazdasági előnyök ígéretéért sem, ennek tönkretételét.


Az Ön Erdélyre vonatkozó „környezeti koncepciójában” milyen helye van a (érc-, szénhidrogén-, építőipari anyag-, urán-, ritkaföldfém-, stb) bányászatnak?

Nyugat-Európában, finoman szólva, nem a bányászat a húzóágazat. A létező, működő kitermeléseket igazítani kell az EU-s környezetvédelmi normákhoz.


kesztió: Mind a demográfia, mind a romániai magyarság szükségszerű polarizációja/pluralizálódása az RMDSZ jövendő parlamenti képviselete ellen dolgozik.

1. Egyetért-e azzal, hogy az RMDSZ ernyőszervezet jellegének és a valódi belső demokráciának visszaállítása csak részben tudná megoldani a fenti problémát – főleg, ha nem akarjuk antidemokratikus szellemben korlátozni/ellehetetleníteni a „rivális” romániai magyar politikai alakulatok mozgásterét?


Nem tudom mennyire szükségszerű a politikai pluralizáció több, egymással versenyben álló párt formájában való megjelenítése. Szerintem majdnem mindannyiunk óhaja az, hogy legyen magyar érdekképviselet. Soha nem voltam híve a magyar szavazók megosztásának. Ha komolyabban vették volna az RMDSZ-en belüli platformok szerepét és nem kiáltották volna ki ellenségnek a másként gondolkodókat, lehet, most jobb helyzetben lennénk. Antidemokratikus módszerekkel nem foglalkozom.

2. Ha az 1-re „igen” a válasz, lát-e fantáziát jelentősebb román etnikumú szavazótömeg megszólításában, irányukba tett kedvező ajánlatok kidolgozásában illetve (ennek érdekében) a szövetség etnikai jellege helyett/mellett az RMDSZ más kvalitásainak hangsúlyozásában – akár a szlovákiai Híd-Most párt modelljét is követve, ha nincs más lehetőség?

Véleményem szerint az RMDSZ mindig a progresszió, a haladás irányában kell haladjon. Ez hozhat akár román szavazatokat is. Hogy román „szavazótömeget” meg lehet nyerni az RMDSZ-nek, szerintem illúzió. Mondom mindezt én, akire a parlamenti választásokon számításaim szerint, a magyar szavazók mellett, kb.1.500-2.000 román is szavazott.


3. Ha a 2-re is „igen” a válasz, milyen irányból számít komolyabb ellenállásra ezen törekvés megvalósítását illetően?

A szavazók részéről.


Boer Ádám: Mi a véleménye a Nagy Zsolt ellen indított eljárásról és az ellene felhozott vádakról?

Nem szokásom folyamatban levő bírósági eljárásokat kommentálni, de a hazaárulás vádja egyszerűen abszurd.


Ned Naive: Tervez esetleg segítségül hívni anyaországi politikusokat (pl. Eörsi Mátyás) a "kampány" időszakában?

Nem kívánok.


Roland: Mit kíván tenni az RMDSZ a Partiumért és a Szilágyságért?

Sajátságos helyzetű régiók, azok, akik a legjobb megoldásokat ismerik, helyi vezetők. A különböző helyzetű régiók, mint Partium, Belső-Erdély, Székelyföld különböző politikai megoldásokat kívánnak. Nem preferálom egyik vagy másik régiót a többi kárára, de hogy a partiumiakat támogatni fogom, az biztos.


Levente: 1.Vallja Ön azt, hogy a politikus alárendeltje a polgárnak?

Igen.


2. Egyetért Ön abban, hogy a politikusnak is felelnie kell rossz döntéseinek következményeiért?

Igen. Sajnálatos, hogy az RMDSZ-en belül ez ismételten nem történt meg.


3. Elhiszi Ön azt, hogy az emberi tűrőképesség is véges?

Igen.


stopi: 1.Mit szándékszik tenni az RMDSZ közelmúltban kialakult negatív képének javítása érdekében (komcsizás, tolvajozás stb: elég megnézni egy jobboldali netes újság kommentjeit).

Vannak olyan médiumok, amelyek elfogultan, és nem érdemben kritizálják az RMDSZ-t, ezekkel sajnos nincs sokat mit kezdeni. A bár kritikus hangot megütő, de más színvonalú médiákat partnernek tekintem, számukra hiteles politizálással és információkkal kívánok szolgálni.


2.Hogy látja, van olyan párt vagy politikus, akikkel érdemes hosszútávú szövetséget kötni?

Nem igazán látok ilyen pártot, illetve politikust. Egy aránylag kis politikai alakulat esetében, mint az RMDSZ, egy nagyobb alakulattal kötött hosszútávú szövetség általában beolvadással, vagy legalábbis a saját arcél elvesztésével jár. Egyiket sem támogatom.


R.: 1. A legutóbbi választásokon, ahol Ön szenátorjelölt volt, az Ön plakátjainak egy részén nem szerepelt semmilyen formában az RMDSZ logója, neve. Most Ön megpályázza az RMDSZ elnöki tisztségét. Hogyan kellene ezt érteni?

Pontosítanék. A plakátokon rajta volt az RMDSZ neve és logója. A szórólapok egy része tematikus volt (mint amilyen a korrupció elleni fellépés, az esélyegyenlőség, a környezetvédelem) ezért ezeket egy olyan interetnikus közegben, mint amilyen Kolozsvár, nem kívántam pártszimbólumokkal ellátni. Az RMDSZ-es identitásomat a kampányban is, és utána, az elnöki hivatalban is vállaltam és vállalom. A több mint 10.000 szavazatot az RMDSZ számlájára szereztem, egy választási szempontból korántsem előnyös körzetben, amire büszke vagyok, még akkor is, ha ez Kolozsvárnak az adott játékszabályok között nem hozott szenátori mandátumot.


2. Tusványoson Önnek volt egy kis "hozzájárulása" a Băsescu válaszaihoz. Milyen mértékben tükrözik az Ön munkáját, véleményét az államfő nyilatkozatai az erdélyi magyarság, illetve az RMDSZ-szel kapcsolatosan?

Ahhoz, hogy két egymást követő évben létrejött a Tőkés-Băsescu-Orbán találkozó és nyilvános vita Tusnádfürdőn, Toró Tibi mellett, nagyban hozzájárultam. Számomra a két ország közti jó viszony alapvető érdek, és a két meghatározó politikus közötti jó viszony ennek garanciája. Az Ön által emlegetett „hozzájárulás” a frissen változott törvényes keretre való emlékeztetést jelentette, amit konkrét kérdések kapcsán „súgtam meg” a román államelnöknek. A legfontosabb a Sapientia Egyetem romániai költségvetési támogatásának a lehetőségét érintette. Ha jól emlékszem, Băsescu elnök úr nyilatkozatát erről a kérdésről megtapsolták a jelenlevők.


3. Milyen kapcsolata lesz Önnek, illetve az RMDSZ-nek Traian Băsescuval, ha Ön nyeri meg az elnöki széket?

Ha minden igaz, az elkövetkező 4 évben is, Románia erős embere Traian Băsescu marad. Az, hogy ismerem gondolkodásmódját és jó munkaviszonyban vagyok vele, véleményem szerint előnyt jelent az RMDSZ-nek. Másrészt nem rezeg a gatyám senki előtt, és ha a helyzet úgy kívánja, gond nélkül szembeszállok az elnökkel is.


4. Mely megyei szervezetek, platformok támogatására számít Ön?

Nagy nyomás nehezedik a megyei szervezetekre, hogy Hunort támogassák. Rossz példák már vannak (pl. Szilágy, Hunyad megye) ahol az esélyegyenlőséget megsértették (nem hívtak meg a támogatást eldöntő gyűlésre, a támogatást kérő levelemet nem olvasták fel, nem rendeltek el titkos szavazást, bár az alapszabály ezt írja elő stb.), de ezeket nem írom feltétlenül a Hunor számlájára. A jövőben viszont elvárom, hogy tevőlegesen biztosítsa a szabályok betartását. Mindkettőnk és az RMDSZ érdeke is az, hogy tisztességes versenyben válasszák meg a jövendő elnököt.

Attól függetlenül, hogy hány szervezet támogatja nyilvánosan Hunort, meggyőződésem, hogy a küldöttek többsége a változásra fog szavazni, mert ez az ő választóik nagy többségének az akarata.


PinkyBoy: 1. Ön szerint a székelyföldi területi autonómia kérdése regionális etnikai jogokkal együtt képzelhető el?

A területi autonómiának az ott élők közös akaratát kell tükröznie. Nem vitás, hogy ennek van egy fontos etnikai összetevője. El kell ismerni a helyi/regionális többség jogát a belső önrendelkezésre, ugyanakkor biztosítani kell a helyi kisebbségek státusát, jogait is.


2. Mi a véleménye az átfogóbb (nem területi) kulturális autonómiáról (az egész romániai magyarságot érintené)?

Ha nem is tökéletes, a képviselőház irattárában porosodó tervezet elfogadható törvényes keretet biztosít a kulturális autonómia tekintetében. Ezt el kell fogadtatni. Ha ezt nem most tesszük, amikor a mérleg nyelve vagyunk, akkor mikor?


3. Hogyan viszonyulna az RMDSZ a magyar történelmi egyházakhoz, hogyan gondolja az együttműködést velük (az egyházak szerepét a magyar kisebbség jövőjében) - miután ön nyeri meg a választásokat?

Az egyházak közösségmegtartó szerepe vitathatatlan és ha megválasztanak elnöknek, ebben teljes támogatásomat fogják élvezni. Üdvösnek tartom ugyanakkor az állam és egyház szétválasztásának elvét is. Nagyon nem szeretném, ha államvallást írna elő az alkotmány, vagy akár a magyar közösség valamilyen belső „alkotmánya”.


4. Milyen lényeges változások történnének az RMDSZ külpolitikájában (Magyarországgal való kapcsolat, EU, egyéb kisebbségek külföldön - pl. katalánok, stb.)?

Nagyobb figyelmet szentelnék a külkapcsolatoknak. Az RMDSZ-nek jelenleg nincs „külügyminisztere”, a külkapcsolatok kezelése esetlegesen történik.


5. A magyarlakta területeken a gazdasági helyzetet hogyan lehetne fellendíteni?

A helyi lehetőségek figyelembe vételével, azok erőteljesebb támogatásával. Rátermett, tehetséges emberekben nincs hiány. Meglátásom szerint a vállalkozói réteg nem igazán érzi, hogy az RMDSZ eredményesen segítené őket.


6. Erdélyi magyar televízió (régóta tervezik): lesz/nem lesz... részletek?

Kérdésével „elkapott”. Az Erdély TV sugároz, tehát létezik, de (még?) nem az, amit gondoltunk róla, vártunk tőle. „Elkapott”, mert lehet, hogy önhibámon kívül, de nem látom át az Erdély TV aktuális helyzetét, anyagi, technikai hátterét és így nem tudok szakavatott véleményt mondani, azon kívül, hogy úgy gondolom, kell/kellene ez a TV.


7. A Babes-Bolyai Egyetem: legyen-e újra Bolyai egyetemünk? Hogyan valósítható ez meg?

Kell önálló, magyar tannyelvű egyetem és annak minden szempontból a legmegfelelőbb központja Kolozsvár.


István: 1. Milyen konkrét változtatásokat szándékszik véghezvinni annak érdekében, hogy az RMDSZ emberközelibb és átláthatóvá váljon?

Észre se vettük, de eltűnt a Szövetségi Egyeztető Tanács, de ettől függetlenül is meglazult a kapcsolat a civil szférával. Maradt a pénzleosztás, ami amúgy fontos, de nem helyettesítheti a partneri kapcsolatot. Dominánssá vált a pártszerű működés, a mozgalmi, társadalomszervező szerep háttérbe szorult. Kezdeményezni fogom a valós helyzetfelmérést a magyar emberek/közösségek körében és a feltárt ismeretek alapján támogatni fogom a létező igények megvalósítását, együttműködésben a civil partnerekkel.


2. Milyen reformokra gondol a helyi/vidéki szervezetek felélesztésének ügyében, amelyek nagy része már csak névlegesen létezik a vegyes településeken vagy a szórványban?

A tapasztalatom ellentmond a kérdésfelvetésének. A számbeli kisebbségben élők helyzetében az RMDSZ sokkal többet jelent és ad az ott élő magyaroknak, mint a Székelyföldön. Többségi környezetben a vezetők szakmai rátermettsége a mérvadó, számbeli kisebbségi sorban a közösségszervező képesség.


3. Miért gondolja, hogy jobb elnök lenne Kelemen Hunornál?

Jobban kommunikálok, nincsenek előítéleteim a másképp gondolkodókkal szemben, határozottabb vagyok. Mindezek után azt, hogy szerényebb vagyok, nem mondhatom.

krox: 1. Elégségesnek tartja-e az RMDSZ eddigi társadalomszervezési, közösségépítő munkáját? Ön mit tenne másként?

Mese nincs, le kell menni a bázishoz. Fogyunk, sokan csábítják szirénhangokkal a szavazóinkat és rengeteg a megoldandó probléma.


2. Vannak-e beterjesztett Alapszabály- és programmódosító javaslatai?

Javaslataimat közösen terjesztettem be a többi platformmal. A jövőben támogatni fogom mindazokat a módosító indítványokat, amelyek erősítik a helyi/regionális vezetők szerepét a szervezet vezetésében, amelyek azt célozzák, hogy a sajátságos helyzetben levő régiók maguk döntsenek abban, hogy hogyan kíséreljék megoldani a problémáikat. A decentralizációt az RMDSZ politikában is üdvösnek tartom.


3.Ha elnyeri az RMDSZ-elnökséget, akkor mit változtat a jelenlegi ügyvezetésen? Országos, és megyei szinten?

Depolitizálni fogom. Az ügyvezetés végrehajtó testület kell, hogy legyen, de abban profi. Nem osztom Kovács Péter véleményét a Kolozs megyei szervezet megítélésében. Több szavazatot hoztunk az RMDSZ kosarába, mint pl. Kovászna megye, döntő módon hozzájárultunk a Mátyás szobor felújításához, együtt tudtunk működni az EMNT-vel a Kolozsvári Magyar Napok sikeres lebonyolításában. Persze, sok még az adósság (lásd a kétnyelvű helységnévtáblát, a Házsongárdi temető helyzetét és még lehet sorolni), de gondolom, hogy elnökként be tudok segíteni ezek törlesztésébe.


4. Ha Önt az RMDSZ elnökévé választják, akkor lát- e esélyt arra, hogy ne alakítsák meg az Erdélyi Magyar Néppártot? Ennek érdekében meddig hajlandó elmenni?

A parlamenti jelenlét mindent felülíró cél. Nem tartanám szerencsésnek három magyar párt indulását a választásokon. Úgy érzem, hogy nagyobb empátiával tudnék tárgyalni a célravezető eredmény érdekében, mint ahogy azt elődeim tették. Attól a ténytől sem tudok/akarok viszont elvonatkoztatni, hogy minden felmérés szerint az RMDSZ az erdélyi magyar választók bizalmának kétharmadát, 70%-át bírja, attól függetlenül, hogy hány magyar párt van a porondon.


5.Elnökként mit kérne Szász Jenőtől az együttműködés fejében?

Józanságot, kompromisszum-készséget a feltétlenül létező közös célok elérésének érdekében. Azért érdemes volna őt is megkérdezni, miben látja az együttműködés feltételeit.


6.Szövetségi elnökként hány szavazattal lenne elégedett a 2012-es parlamenti választásokon? Ha ennél több, mint 10%-al kevesebbet teljesít a szervezet, akkor arra mit fog lépni?Átalakítja a szervezetet? Lemond, és átadja helyét más valakinek?

Abszolút számban nem gondolkodom, a bejutás a tét. Ha ez nem jönne össze, a lemondás az egyetlen választás. De bejutunk.


Lolka: 1. Miért indul(na) valaki egy olyan választáson, amelyen látszólag teljesen esélytelennek tűnik?

Gyakorlatilag nem egy emberrel szemben indulok, aki amúgy szimpatikus, hanem egy gépezettel szemben. Ne feledjük, hogy Hunor miniszteri stalluma mellett, címzetes ügyvezető elnök. Vele szemben két „fegyverem” van: egy erdélyi költőt parafrazálva a „pusztakezű ember leleményessége” és ami fontosabb, az emberek változás utáni igénye. Kolozs megyében is a „népakarat” adta meg a támogatást, nem a „funkcionáriusok” szavazata. Hiszem, hogy Erdély szerte is így lesz, akkor is, ha hatalmi szóval időlegesen csalfa látszatot is tudnak kelteni. Nem vállaltam volna a jelölést, ha nem éreztem volna a változást óhajtó igényt, mert pont ez tesz esélyessé.


2. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie az RMDSZ jövendőbeli elnökének?

Tapasztalattal, higgadtsággal, ismertséggel, döntéshozó képességgel, kompromisszum-készséggel, a fontos kérdésekben pedig meg nem alkuvással.


3. Ki a kedvence költője? És politikusa?

Vörösmarty Mihály és Arany János. Hozzájuk mindig vissza lehet térni, akár költészetről, akár politikáról van szó.


Anus Dei: Számításai szerint hány szavazattal fogja leelőzni Kelemen Hunort az RMDSZ elnöki szavazáson?

Az eredmény várhatóan szoros lesz.


Borbáth Endre: 1. Ön szerint milyen kérdésekben szükséges az állam és az egyház együttműködése, milyen kérdésekben a szétválasztása?

Humanitárius, oktatási, szociális kérdésekben együttműködés, politikai, illetve egyházi autonómia-kérdésekben szétválasztás.


2. Mi a véleménye az abortusz jogi szabályozásának szükségességéről?

A szabályozás szükséges és létezik is. Módosítását nem tartom indokoltnak.


3. Mi a véleménye a kábítószerek legalizációjáról?

Nem támogatom. Drogpolitikában a megelőzésre, kezelésre/tanácsadásra fektetném a hangsúlyt és nem a megtorlásra. Ez persze a fogyasztókra vonatkozik, a drogkereskedőkkel szemben nincs kegyelem.


4. Amennyiben bizonyos esetekben támogatná a kábítószerek legalizációját melyek/milyen esetekben, illetve miért azokban és nem másokban?

Ismétlem, nem támogatom a legalizációt. Jogilag nagyon markáns különbséget tennék a könnyű, illetve a kemény drogok esetében, valamint a saját használat és a kereskedés között. Nincs a helyén, ha egy, teszem azt Spanyolországban dolgozó romániai vendégmunkás saját használatra „hazahoz” egy marék füvet (cannabis-t) és elkapják, akkor tíz évtől húsz évig terjedő börtönnel büntetik, pont annyival, mint egy gyilkosságért. Bőven van finomítanivaló a jogi szabályozáson, de a legalizációt nem tartom megoldásnak.


5. Mi a véleménye az aktív illetve a passzív eutanázia jogi szabályozásáról?

6. Mi a véleménye az öngyilkosság legitimitásáról illetve ennek jogi szabályozásáról?


Az emberi élet szent, mindent felülíró érték. Végletes esetekben, nagyon szigorú törvényes keretek közt, az emberi méltóság tiszteletének nevében el tudom fogadni az érintett személy döntését, hogy nem kíván tovább élni.


7. Mi a véleménye az azonos neműek házasságkötéséről?

8. Mit gondol arról, hogy azonos neműek fogadhassanak örökbe árva vagy szüleiktől a gyerek-védelem felügyelete alá került gyerekeket?


Jelen pillanatban, ismereteim szerint, ez a kérdés nem aktuális Romániában. A szexuális irányultságon alapuló diszkriminációt ellenzem.


9. Mi a véleménye a prostitúció jogi szabályozásáról?

Nem tudom elfogadni, hogy a (testi) szerelem áru. Az északi modellt/szabályozást kedvelem, ahol nem a „lányokat”, hanem a „klienseket” büntetik. A jelenleginél is szigorúbban büntetném az emberkereskedelmet, a selyemfiúságot és általában a prostitúciót elősegítő tevékenységeket.


10. Mi a véleménye az internet használat esetleges jogi szabályozásáról?

Nem támogatom.


11. Mi a véleménye a román-magyar vegyes házasságokról (egyéni vagy közösségi ügy)?

A szerelem sötét és nagyon egyéni verem. Rengeteg pozitív példa van, ahol mindkét szülő identitása/nyelve átöröklődik a vegyes házasságból született gyerekre. Persze vannak rossz példák is. Ami ennek a kérdésnek a közösségi vetületét illeti, véleményem szerint azt kell okosan támogatni, hogy a gyerek megismerhesse anyai/apai nyelvét és kultúráját is.


12. Mi a véleménye a fegyverviselés jogi szabályozásáról?

Nagyon európai vagyok ebben a kérdésben: minél kevesebb fegyvert a civil lakosságnak, az őrző-védő cégeknek és szigorú szabályozást a használat tekintetében a fegyveres testületeknek.


13. Mi a véleménye a halálbüntetésről?

Egyetértek eltörlésével. Többek között ezért vagyunk mások, mi európaiak, a „szemet szemért, fogat fogért” típusú elvet vallókkal szemben.


14. Mi a véleménye a kommunista rendszerben a rendszert különböző módon szolgálók felelősségre vonásának szükségességéről, illetve ennek szintjeiről, módszeréről?

Az erkölcsi felelőségrevonás szükséges, ha jogilag lehetséges és adottak a tények, úgy a büntetőjogi felelsőségrevonás is kivánatos. A múltat nem lehet/szabad eltörölni.


15. Miként vélekedik az 1989-es romániai eseményekről, alulról szerveződőtt forradalom, felülről megrendezett kormánypuccs vagy egyáltalán rendszerváltás volt-e?

Népfelkelésként értékelem, egy embertelen rendszerrel szemben. Hogy ezt egyesek segítették, mások kihasználták, az nem változtat a tényeken.


16. Mit gondol, a politika bürokrácia szétválasztásának szükségességéről; az állami intézményvezetők kinevezésekor elsősorban valamilyen a választók közösségét tükröző szempontnak (például, hogy az illető magyar legyen) kell érvényesülnie, vagy a szakértelemnek – mi a helyzet akkor, ha mondjuk például valaki jobb szakember, de nem magyar?

Véleményem szerint élesen külön kell választani a politikai jellegű kinevezéseket (miniszterek, politikai államtitkárok, prefektusok), amelyek természetszerűleg pártpolitikaiak, az összes többitől, ahol a szakmaiság a meghatározó. Ez nem magyar-román kérdés. Számomra, ugyan akkor elfogadható a dél-tiroli modell, ahol százalékosan el vannak osztva az arányok a népcsoportok közt, ami a köztiszviselői kart illeti, de ezen a mintán belül is a szakmaiság elvének kell érvényesülnie.


17. Mi a véleménye a szavazati jog 16 évesekre való kiterjesztéséről illetve a megválaszthatósági jog 20 évesekre való kiterjesztéséről?

Részemről rendben van, nagyon szükségesnek látom a fiatal generációk érdeklődésének felkeltését a politika/közügyek iránt.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS