2021. aug. 3. keddHermina
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

"A Teleki László Alapítvány a csángó program pénzügyi átláthatóságát biztosítaná"

2012. február 03. 16:48, utolsó frissítés: 16:48

Az oktatási programot továbbra is a jelenlegi stáb bonyolította volna - mondta el Diószegi László. Az átvilágításra szánt négymillió forintot a bevont szakértők honorálására, a helyszíni szemlékre és konzultációkra fordították.


A magyar kormány Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumának Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány a Teleki László Alapítványt kérte fel a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) átvilágításának levezetésére. Ezzel, és az elkészült jelentéssel kapcsolatos kérdéseinkkel kerestük meg a budapesti Teleki László Alapítványt, amelynek nevében dr. Diószegi László, igazgató válaszolt.

Az Önök által megbízott szakemberek találtak-e az MCSMSZ könyvelésében, illetve munkaszervezésében súlyos problémákat, mulasztásokat, pótolhatatlan hiányosságokat, visszaéléseket, amelyek a támogatások megvonását eredményezhették?

Diószegi László: Az MCSMSZ nem rendelkezik a társadalmi szervezetek működésére vonatkozó megfelelő számviteli politikával. Hiányoznak a belső szabályzatok. Különösen fontos a pénzkezelési szabályzat (utalványozási rend), és a bérkiegészítések kifizetésének szabályozása. A pénzügyi működés szabályozatlansága átláthatatlan gazdálkodást eredményez, a személyi felelősség nem megállapítható, a könyvelés nem biztosítja a folyamatok kontroll alatt tartását. Az évi mintegy 2.307.000 lej (150 millió Ft) költségvetéssel gazdálkodó MCSMSZ-nek a teljes időszak alatt nem volt és nincs megfelelő végzettséggel rendelkező felelős gazdasági vezetője.

Hiányzik a vagyonleltár (beruházások, vásárolt, támogatásként kapott eszközök). A vagyonnyilvántartás hiánya súlyos mulasztás, mert nem követhető a megvásárolt, vagy ajándékba kapott eszközök, ingatlanok sorsa.

A könyvelési rendszer áttekinthetetlen, év közben nem teljes körű, ezért az MCSMSZ aktuális likviditási helyzete nem megállapítható. A könyvelési káoszra jellemző, hogy a több mint négy hónapig tartó ellenőrzés sem tudta megállapítani a vezetőség által bejelentett hiány tényleges mértékét.

Nem érvénytelenítik a pályázatokhoz elszámolt bizonylatokat, nem különítik el a könyvelésben a pályázati elszámolásokat. Ez a magyarországi támogatók szerződésbe foglalt előírása, amely a támogatások ellenőrzését könnyíti meg. Ennek hiányában nem zárható ki a támogatások több helyre történő elszámolása.


Nincs szabályozva a telefon és gépkocsi használat, nincs útnyilvántartás. A vizsgált időszakban (2008-2010) 292.000 RON vagy 18.980.000-Ft üzemanyagköltséget számoltak el, amely a 3 évre mintegy 573.000 km megtételét jelentené. Erről azonban semmilyen nyilvántartással nem rendelkeztek.

A jelentésben megnevezett problémákat, hiányosságokat az MCSMSZ-nek sikerült-e ez idáig korrigálnia, pótolnia?

- Az MCSMSZ a hiányosságok egy részének pótlásáról a megadott határidő lejárta
után, január 24-én küldött információt. Ezek ellenőrzése folyamatban van.

Nem vélnek érdekkonfliktust felfedezni abban a tényben, hogy felkérték önöket az MCSMSZ átvilágítására, ugyanakkor - az AMMOA és az MCSMSZ mellett - az önök alapítványa lenne az egyike annak a három alapítványnak, amelyet a csángó oktatási program lebonyolítására hoznának létre?

- A kormány javaslata szerint a létrehozandó Alapítvány – amelyben a Teleki László Alapítvány alapítóként vesz részt - felügyeli, és nem bonyolítja a csángó oktatási programot. Amint azt a január 19-én Budapesten tartott értekezleten az MCSMSZ vezetőinek elmondták, az oktatási programot továbbra is a jelenlegi stáb bonyolította volna, a jelenlegi tanárokkal. Az Alapítvány a program pénzügyi átláthatóságát biztosítja. A szerkezet megváltoztatását az MCSMSZ átláthatatlan gazdálkodása tette szükségessé.

Hegyeli Attila leköszönt ügyvezető elnök szerint a magyar kormány több mint 4 millió forintot költött az MCSMSZ átvilágítására. Meg tudják ezt az információt erősíteni?

- A Teleki László Alapítvány 2011 nyarán megbízást kapott a KIM Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságtól és az AMMOA-tól, hogy szervezze meg és bonyolítsa le az MCSMSZ teljes körű gazdasági átvilágítását. Az átvilágítás célja az volt, hogy a fő támogatók (a Magyar Kormány és az AMMOA) pontos képet kapjanak az MCSMSZ vagyoni helyzetéről, működéséről, futó projektjeiről, azok költséghatékonyságáról és pénzügyi szakmai színvonaláról, továbbá a Szövetség által felhalmozott adósság állományáról. Az Alapítvány az átvilágítást romániai és magyarországi cégek, bejegyzett pénzügyi szakemberek, illetve más szakértők bevonásával készítette el.

Az átvilágítás során ellenőrzésre kerültek az MCSMSZ 2008-2010 évi gazdálkodásáról a Szövetség által rendelkezésre bocsájtott dokumentumok, (összesen mintegy 6.900.000 lej vagy 450 millió forint értékben). Az ellenőrzés kitért az oktatási helyszíneken bérelt, vagy tulajdonolt épületek állagának felmérésére is.

Magyarországon a szakértők ellenőrizték és összevetették az állami és civil támogatókhoz benyújtott elszámolásokat, illetve a romániai helyszíni ellenőrzés során megkapott adatokat. Az ellenőrzés II. üteme során a nem kellően tisztázott kérdésekre vonatkozóan újabb helyszíni vizsgálatra került sor.

Az ellenőrzés finanszírozását háromnegyed részben a magyar kormány, egynegyed részben az AMMOA vállalta. A Teleki László Alapítvány ezt az összeget (61.538 lej vagy négymillió forint) a bevont szakértők honorálására és a helyszíni szemlék és konzultációk költségeire fordította.

Az átvilágítás elvégzésével megbízott romániai és magyarországi szakértők óradíjai mélyen a könyvvizsgálati piaci díjak alatt lettek megállapítva.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS