2022. január 21. péntekÁgnes
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Kötelező lesz a vallásoktatás az iskolai előkészítő osztályokban

szerk. 2012. március 05. 14:07, utolsó frissítés: 17:52

A tanügyminisztérium szerint nem a hittanoktatáson van a hangsúly, hanem a gyerekek erkölcsi értékrendjének és vallásos magatartásának kialakítása a cél.


Az előkészítő osztályokban a gyerekek heti egy alkalommal vallásoktatásban is részesülnek - áll az oktatási miniszter szerdán közvitára bocsájtott tanterv-tervezetében. E szerint a kisdiákok megtanulják, hogyan kell imádkozni, mi az Isten szerepe az ember életében, karitatív tevékenységekben vesznek részt és templomba is elviszik őket. A tervezet - melynek célja, hogy megbarátkoztassa a gyerekeket a vallással - egy nagy központi motívum köré épül: Isten velünk van a felfedezésben és szeretetben.

Vallásórán a gyerekek a következő általános készségeket fejleszthetik: a különböző élethelyzetekben alkalmazott erkölcsi-vallásos magatartásformák, a gyerek-szülő kapcsolat és a vallásos értékrend összeegyeztetése, valamint a mindennapi élet egyes elemeinek aktív megismerése, saját hitük szemszögéből.

"A templom egy olyan tér, amely egy vallásóra számára magas együtthatójú nevelő értékkel bír. A tanár különböző alkalmakkor látogatásokat szervezhet a templomba, ahol a diákok részt vehetnek a miséken, az istentiszteleteken, részesülhetnek a szentáldozás szentségében, elbeszélgethetnek a pappal vallásos témákról, vagy közösségi rendezvényeket szervezhetnek" - fogalmaz a dokumentum. Egy másik fontos dolog a tanterv alkotói szerint, hogy a gyerekek megtanulnak különbséget tenni az emberek között a kinézet, a beszélt nyelv, a hit, a magatartás vagy a kedvenc étkek alapján.A dokumentum szerint a vallásoktatás bevezetése az előkészítő osztályokban hozzájárul a témakör egyetem előtti oktatásának folyamatosságának biztosításához. A tanterv kiemeli, az elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt elismerik a vallás kis korban való létjogosultságát, hisz elősegíti a diákok identitásának kialakulását. Az iskolába járás elején a vallás, mint tantárgy egy olyan tanulási kontextust alkot, amely nevelői téren a gyerekek “nagy kérdéseivel”, életük olyan tapasztalásaival foglalkozik, amelyek különböznek a más tantárgyak nyújtotta tapasztalatoktól. Hozzájárul a gyerekek erkölcsi fejlődéséhez és szocializációjához, ugyanakkor nem a vallási oktatásra fektetik a hangsúlyt, hanem a gyerekek erkölcsi értékrendjének és vallásos magatartásának alakítása a célja - áll a dokumentumban.


A különböző élethelyzetekben alkalmazott erkölcsi-vallásos magatartásformák

A diákok a tanárral együtt a vallásos hit egyes elemeinek azonosítása során beszélgetnek Istennek az ember életében betöltött szerepéről, imagyakorlatokat végeznek, elmagyarázzák nekik a Szentháromság-tant, és különböző párbeszédeket folytatnak a keresztény élet meghatározó elemeiről. Továbbá elemzik a jó keresztényi magatartást a napi élethelyzetek megragadása által. Ennek során jó és rossz cselekedetekről mesélnek, önmagukat, családtagjaikat, barátaikat és osztálytársaikat jellemzik játékos feladatokkal, és a keresztény erkölcsiség szabályainak a családi életben való alkalmazásáról tanulnak.A gyerek-szülő kapcsolat és a vallásos értékrend összeegyeztetése

A tematika keretén belül az oktató különböző csoportokat alakít, amelyeknek együtt kell működniük, és a csoportok tagjaira felelősség hárul. A gyakorlatok során a gyerekek megtanulják azonosítani a különböző társadalmi szerepeket és az ezekhez kapcsolódó felelősségtípusokat. Karitatív tevékenységekben vesznek részt az osztálytársaikkal és az egyházközségek tagjaival. Az iskolai foglalkozások alatt olyan társasjátékokat játszanak, amelyek a felelősségérzetet erősítik, és olyan személyes találkozásokat szerveznek, amelyek során a diákok a különböző társadalmi rétegekhez tartozó személyekkel beszélgethetnek.


A mindennapi élet egyes elemeinek aktív megismerése a saját hit szemszögéből


Az ismert vallási események jelentőségének magyarázata és egyes ünnepek családi életre gyakorolt hatásainak azonosítása során a gyerekek bibliai szövegrészek és a szentek életének története alapján párbeszédet folytatnak egymással. Imádságokat, egyházi énekeket sajátítanak el. Olyan témákról beszélgetnek, mint a keresztelés, a házasság, születésnap és névnap megünneplése, a vallási ünnepekre való készülődés.Az iskolai program három fő kérdést és két, a nagy keresztény ünnepekről szóló didaktikai témát foglal magában. Ez a szerkezet az egyetem előtti oktatás egészében tetten érhető. Az ortodox tematika a következőket tartalmazza:

1. Az Isten szeretetből teremtette az embert, az ő hasonlatosságára: az ember a legfontosabb élőlény a Földön; Isten és szüleim gyermeke vagyok; mit jelent számomra az, hogy keresztény vagyok; hogyan kommunikáljak a környezetemben lévő emberekkel; mit érezzek mások iránt; hogyan viselkedjek keresztényként; egy nap keresztényi életemből.

2. Isten azért teremtett, hogy segítsek másokon: családom; az iskolában is keresztény vagyok; az első barátaim; a pap szerepe az életemben; keresztények az egyházamban; emberek a világban.

3. Isten mindig velünk van: Isten egy szép világot ajándékozott az embernek; Jézus Krisztus és a gyerekek; a Szűzanya, égi anyánk; őrangyalok, az emberek oltalmazói; a szentek, Isten és a gyerekek barátai.

4. Jézus Krisztus születése, Isten ajándéka az embereknek: a kisded születése a gyerekek öröme; hogyan ünneplik a karácsonyt.

5. Az Úr feltámadása, Isten ajándékának beteljesülése: a gyerekek öröme virágvasárnapkor és húsvétkor; hogyan ünneplik a húsvétot.


Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS