2022. szeptember 25. vasárnapEufrozina, Kende
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Hogyan szavaznak a külhoni magyar állampolgárok a magyar választásokon?

Kertész Melinda kérdezett:Kertész Melinda 2013. január 14. 09:55, utolsó frissítés: 09:57

Nem bízná egyetlen Romániában működő szervezetre sem a választási regisztrációt a magyar állam. A külhoni magyar állampolgár a Központi Névjegyzékbe vételi kérelmét levélben vagy ügyfélkapun nyújthatja be.


Noha az Alkotmánybíróság múlt év végén alaptörvény-ellenesnek ítélte a Magyarország határain belül élő magyar állampolgárok szavazásának regisztráció-függővé tételét a 2014-es országgyűlési választáson, a határon túli, frissen magyar állampolgárokká vált személyek választási regisztrációját nem kifogásolta.

Gulyás Gergely, a választási regisztrációt szorgalmazó Fidesz országgyűlési képviselője válaszolt a külhoni magyar állampolgárok szavazásának módjára vonatkozó kérdéseinkre.A magyarországi választópolgárok szavazását nem kötik előzetes regisztrációhoz. Megmarad a honosított, de magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok esetében a választási regisztráció?


Gulyás Gergely: – Az Alkotmánybíróság a határozatában kimondta, hogy a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem előterjesztésének lehetősége a választópolgárok bizonyos részénél, így a határokon kívül élő magyarok esetén éppen a választójog gyakorlását teszi lehetővé, illetve segíti elő, vagyis éppen a választójog gyakorlásának előfeltétele. Az új választási eljárási szabályok részeként a névjegyzékbe vétel iránti kérelem előterjesztésével válnak a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező nagykorú magyar állampolgárok is képessé arra, hogy az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdésében biztosított választójogukat gyakorolják.


Az állampolgárság megadása során már készült egy adatbázis. Kérem, magyarázza el, milyen adminisztratív célokat szolgál egy újabb, ezúttal választási célokat szolgáló adatbázis létrehozása?

– Amint azt az Alkotmánybíróság határozata is megerősítette, a külföldön élő választópolgárok feliratkozása nélkülözhetetlen. Külföldön élő magyar állampolgárok esetén az adott állam központi nyilvántartása nem áll a magyar állami szervek rendelkezésére, ezért például a lakcímváltozások a magyar állam számára követhetetlenek. A külhoni magyarság szavazati jogával levélszavazás útján élhet, ehhez azonban éppen a csalások elkerülése érdekében is a lehető legpontosabb és legfrissebb adatokra van szükség. Továbbá az adminisztrációs terhet is jelentősen csökkenti a feliratkozás azáltal, hogy a választási szervek biztosak lehetnek abban, hogy a külhoni magyar állampolgár élni kíván szavazati jogával.


A szavazás módszerének kidolgozása során igénybe vesznek egy már működő modellt? Kérem, írja le, gyakorlatilag hogyan zajlana le például egy erdélyi magyar állampolgár szavazása.

– Az EU tagállamok szinte mindegyike biztosítja határon túl élő állampolgárai számára a szavazati jogot, melynek gyakorlati eszköze legtöbbször a levélben történő szavazás, így a magyar választási eljárás is ezt a módszert követi.

Külhoni magyar állampolgár a Központi Névjegyzékbe történő felvételi kérelmét levélben vagy ügyfélkapun keresztül nyújthatja be. Ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a névjegyzékbe vétel iránti kérelmének tartalmaznia kell a választópolgár magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, születési nevét, születési helyét és idejét is.

A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgár számára — annak kivételével, aki a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte — a Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazás szavazólapjának elkészültét követően haladéktalanul megküldi a szavazási levélcsomagot. A szavazási levélcsomag tartalmazza a levélben szavazás szavazólapját, a választópolgár azonosításához szükséges nyilatkozat nyomtatványát, a levélben szavazás szavazólapjának borítékját, a belföldi postára adás esetére bérmentesített válaszborítékot és a szavazás módjáról szóló tájékoztatást. Külhoni magyarok esetében a válaszboríték címzése a Nemzeti Választási Iroda címét tartalmazza. A választópolgár, miután a szavazólapot belsőborítékba helyezi és lezárja, valamint az azonosító nyilatkozatot kitölti és aláírja, ezeket a válaszborítékba zárja. A válaszborítékot a külhoni magyar állampolgár a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy a szavazást megelőző napon 24 óráig megérkezzen, vagy a magyarországi szavazást megelőző tizenöt napon belül minden munkanapon 9 és 16 óra között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, illetve a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába. A Nemzeti Választási Iroda valamennyi urna beérkezését követően, de legkésőbb a magyarországi szavazást követő ötödik napon a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat felbontja. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben leadott szavazatait a Nemzeti Választási Bizottság felügyelete mellett a Nemzeti Választási Iroda számlálja meg. A számlálást nem lehet megkezdeni a szavazás napján 19 órát megelőzően.


Hogyan garantálják a levélben történő szavazás korrektségét, hogyan előzik meg a választási csalást?

– Az ismertetett eljárás számos garanciális elemet tartalmaz, melyeken túlmenően megjegyzendő, hogy ha a külképviseletről érkezett urnában vagy az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatai között lezáratlan vagy olyan boríték van, amely az egyéni választókerület megjelölését nem tartalmazza, az le nem adott szavazatnak számít. A szavazási iratok vizsgálata során a választási iroda a beérkezett szavazási iratot – a szavazólapot tartalmazó belső boríték felbontása nélkül – ellenőrzi. Az azonosító nyilatkozat tartalmát a választási iroda a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzi. Érvénytelen a szavazási irat, ha a válaszboríték nincs lezárva, vagy a válaszborítékból hiányzik az azonosító nyilatkozat vagy a belső boríték, vagy ha válaszborítékban – ugyanazon választáson – több belső boríték van, illetve ha a belső boríték nincs lezárva, a nyilatkozat hiányosan tartalmazza a választópolgár adatait, vagy nem tartalmazza a választópolgár aláírását, vagy ha a polgár nem szerepel a levélben szavazók névjegyzékében, illetve a választópolgár már leadott érvényes szavazási iratot, a választópolgárnak az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatai eltérnek a levélben szavazók névjegyzékében szereplő adataitól, kivéve az időközben történt név- , illetve lakcímváltozást, ezenkívül ha a szavazási irat elkésett. A jogorvoslathoz való jogot a választási eljárásról szóló törvény biztosítja, így az a választási csalások ellen ezen intézmény is hatékony eszközként szolgál.


Milyen szervezettel tervez együttműködni a magyar kormány Romániában a magyar állampolgárok szavazási regisztrációjának lebonyolítása során? Magyarország Romániai Nagykövetsége, illetve a konzulátusok milyen szerepet kapnak?

– A magyar állami szervek elsősorban a külhoni magyar állampolgárokkal közvetlenül kívánnak együttműködni, ezt a célt szolgálja a feliratkozás intézménye is. Természetesen a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak is lehetőségük van a szavazólapjukat tartalmazó válaszlevelet a külképviseleteken leadniuk, ám megkönnyítve az eljárást, ez nem szükségszerű.

Továbbá fontos megjegyezni, hogy a magyar állam állampolgárai adatait titkosan kezeli, azokat nem kívánja megosztani egyetlen külföldi állam hatóságaival sem.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS