2021. november 29. hétfőTaksony
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Mire lesz jó az RMDSZ Nőszervezete?

Kertész Melinda kérdezett:Kertész Melinda 2013. június 05. 18:13, utolsó frissítés: 2013. június 06. 10:08

A szövetség női politikusai arról, hogy milyen szerepet kellene betöltenie a szervezetnek. A családjog és a gyerekvédelmi közpolitikák mellett a vállalkozások segítése is felmerült.


Az RMDSZ május 25-én, csíkszeredai kongresszusán többek között a Női Szervezet megalapításáról is döntött. A folyamat egyelőre a kezdeti fázisban van, de már megalakult egy koordinációs munkacsoport, az egyeztetések jelenleg is zajlanak, a Női Szervezet szerepe is kezd körvonalazódni. Körkérdést készítettünk az RMDSZ női politikusaival arról, hogy milyen szerepet kell ellátnia a szervezetnek, miként képzelik el ennek működését, illetve milyen szerepet kívánnak felvállalni ennek keretében.


Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere

Mind helyi, mind országos közigazgatás, illetve a parlamenti érdekképviselet esetében is elő kellene készíteni a következő választásokra a női jelöltek hangsúlyosabb jelenlétét. Ez nagyon sok mindent foglalhat magába, össze kell fogni a jelenleg tisztségben levő, tisztségre jelölt helyi és országos politikában szerepet vállaló nők tevékenységét. Nem utolsó sorban az újonnan létrejövő női szervezetben tevékenykedő kollégáknak az RMDSZ szociális, családpolitikai, egészségügyi elképzeléseiben, kezdeményezéseiben kell behozniuk és előterjeszteniük újabb szempontokat, megfogalmazniuk irányvonalakat. Tehát a nőszervezetnek egyrészt közigazgatási, kormányzati politikák és törvényhozási, illetve törvénymódosítási javaslatok kidolgozásával kellene foglalkoznia.

A nők hangsúlyosabb politikai szerepvállalását elő kell készíteni: egy olyan hároméves tevékenységi tervnek kellene születnie, amely már mostantól bevonná, aktivizálná a már meglévő, különböző szinteken az RMDSZ-ben tevékenykedő szakértőket. Jelenlétüket, tevékenységüket láthatóbbá tenné, és segítené, hogy 2016-ban ezek a nők tisztséghez, jelöltséghez jussanak azokon a szakterületeken, ahol tapasztalattal rendelkeznek.
Én ezidáig nem gondolkodtam azon, hogy milyen szerepet vállalnék ebben a szervezetben. A majdani vezetőség kezdeményezéseit segíteni szeretném a tapasztalatommal, munkámmal, de funkció szintjén nem hiszem, hogy szerepet vállalnék, mert az a munka, amelyet most végzek Kolozsvár alpolgármestereként, teljes mértékben lefoglalja az időmet, kapacitásomat. A nőszervezet mindennapi tevékenységében, munkájában nagyon szívesen részt veszek, de azt gondolom, hogy új arcokat, új szereplőket kell behozni a szervezetbe, olyan embereket, akik tele vannak energiával, szervezési készséggel és az erre felhasználható idővel is. Ennek az újonnan induló szervezetnek az a lényege, hogy a mi segítségünkkel és velünk együtt, de mindenképpen érvényesüljenek azok a kolléganők, akik mindeddig is – talán kevésbé láthatóan – de jelen voltak, és munkájukkal segítették a szervezetet.


Csép Andrea, Maros megyei tanácsos

Nem kivételezettként kerültem be a politikai életbe, hanem azért, mert ez érdekelt, ezzel szerettem volna foglalkozni. Komoly feladatokkal bíztak meg, nem a kulimunkát – fénymásolást vagy kávéfőzést – végeztettek velem. A nagy európai pártoknak mind van női szervezetük, hiszen a nők gondoskodásukkal egy hozzáadott értéket hozhatnak a keménység és agresszivitás által jellemezhető politikai színtérre: sokan közülünk családanyák, tevékenységünk jót tesz a szövetségnek, hiszen a családpolitika témakörben számunkra sokkal világosabbak a teendők, mint a férfi politikusok számára.


Úgy gondolom, hogy a családjog, esélyegyenlőség- és oktatáspolitika területén tudnék tevékenykedni, tapasztalatomat ezeket a területeken tudnám kamatoztatni.


Biró Rozália, az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke

Elképzelésünk szerint a Női Szervezet úgy alakul meg, hogy első körben a területi, megyei RMDSZ-szervezeteken belül aktiváló nők fogják megalakítani a megyei vagy területi nőszervezetet. Az RMDSZ női tagozatának részben sajátos, részben országos feladatköröket kell ellátnia. A sajátos feladatok alatt értem azokat a helyi vagy megyei szükségleteket, amelyekre lehet, hogy az RMDSZ is figyel, de elképzelhető, hogy mi, hölgyek, hatékonyabban tudunk tevékenykedni ezeken a területeken. Gondolok itt a szociális téren felmerülő, nagyon sokrétű problémákra, vagy az oktatási területen az anyanyelvi oktatás problémakörére. Országos szinten a megalakuló területi és megyei szervezetek közösen, az RMDSZ programjának megfelelően tudnak majd felvállalni nemcsak hagyományosan női érdekeltségűnek tekintett területeket, hanem gazdasági téren is tevékenykedhetnek – és itt a kis- és középvállalkozások segítésére vagy az oktatási és továbbképzési tevékenységek megszervezésére gondolok.


Egy kezdeményező csoport megalakulása van most folyamatban, amelynek az a feladata, hogy a helyi és a megyei szervezeteken belül segítse a nőtagozatok felállítását. Elsősorban ebben a kezdeményező csoportban látom jelenleg a feladatomat. Azt szeretnénk, hogy valamikor a nyár folyamán – június, július, de legkésőbb augusztus folyamán ezek a területi és megyei nőtagozatok felépüljenek, és ezek támogatásával alakítsuk meg az országos Női Szervezetet.


Fekete Emőke, volt Kolozs megyei tanácselnök-helyettes

Nagyon fontos momentuma, lépése az RMDSZ-nek az, hogy megalakul a nőszervezete, ez hiányzott. Ennek a szervezetnek az elsőrendű, legfontosabb jelenlegi feladata az lenne, hogy bátorítsa és elősegítse a nők politikai szerepvállalását, hiszen a nők általában másod-, harmadvonalba szorulnak a politikában. Ez egyrészt annak tudható be, hogy egyéb területekhez képest a politikai porond nem túl befogadó terület, de a nők érdeklődési köre is eltér a politikától. Ezért ösztönözni kell a nőket, hogy vállaljanak politikai szerepet, hiszen munkabíró képességükkel, képesítésükkel nekik sincs gondjuk. Ezenkívül a szervezetnek együtt kell működnie különböző civil szervezetekkel, amelyek a nők, az anyák gondjaival foglalkoznak, a különböző női jellegű problémákat karolják fel. Erre már volt példa az RMDSZ keretében, és úgy gondolom, hogy ezt a tevékenységet folytatni kell. Emellett a különböző, a nők életét megkönnyítő törvénykezdeményezések kidolgozásában is szerepet vállalhat ez a csoportosulás.


Mindenképpen érdekel a női szervezet munkája, de most nem tudok konkrét választ adni arra a kérdésre, hogy milyen szinten kapcsolódom be: egyelőre a gyerekneveléssel vagyok elfoglalva. Jegyzetelem a gondokat, hogy tudjam, mit kell orvosolni (nevet). Természetesen, amint lehet, bekapcsolódom a munkába, de ebben a pillanatban nem gondolkodom ezen.


Hegedüs Csilla, az RMDSZ főtitkár-helyettese

Egy demokratikus szervezetben teret kell biztosítani az önálló véleményformálásnak nemtől függetlenül. Ezért úgy gondolom, hogy a Nők szervezetének megalakulása nem csupán időszerű, hanem létfontosságú a magyar közösség építésében. Szükség van egy olyan struktúrára, amely kiemelten foglalkozik a nőket érintő sajátos problémákkal, ugyanakkor a hölgyek politikai szerepvállalását segíti, biztosítja. Meggyőződésem, hogy egy ilyen szervezet nem megkülönböztet/tagol, hanem sokkal inkább megerősít mind a Szövetségen belül, mind a közösség építő munkában.

Úgy gondolom, hogy a női szervezet kiemelten tud majd foglalkozni a közösségépítés és a szociális problémák kérdéskörével mintegy katalizátor szerepet vállalva az RMDSZ-en belül és a magyar közösségen belül is.


Hogy milyen szerepet vállalnék? Elsősorban részt szeretnék venni a szervezet megalakulásában, felépítésében, működésének elindításában. Olyan csapatot szeretnénk építeni, amely tettre kész, pragmatikus, és a közösségünk érdekeit tartja szem előtt. S ha mar minden megfelelően működik, akkor folytatjuk a munkát.


Laczikó Enikő Katalin, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője

A Női Szervezetnek erősítenie kellene az RMDSZ-t, olyan területeket is fel kellene vállalnia, amelyekkel eddig nemigazán foglalkoztunk. Az RMDSZ-ben rengeteg szakmailag kimagasló nő tevékenykedik. Jó lenne ezeket a nőket hangsúlyosabban bevonni az RMDSZ tevékenységébe, tudásukat, hozzáértésüket ki kellene aknázni mind az RMDSZ, mind a közösség érdekében. Például a gyermekvédelem, a családpolitika kérdésköre fontos a közösség számára. A szervezetben olyan nőket kell megmozgatni, akiknek még nincs funkciójuk, tehát lehetőséget kell adni a nőknek arra, hogy bizonyítsanak. Be kellene vonni minden szintről, minden közegből a nőket, hogy mindenkinek ismerhessük meg a véleményét, a problémáit, és együtt keressünk ezekre megoldást.

A szervezési munkát inkább a háttérből szeretném segíteni, de semmilyen hivatalos funkciót nem vállalnék benne.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS