2021. október 22. péntekElőd
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Mélyszegénység Székelyföldön: nem seprik a szőnyeg alá a problémákat

B. D. T. B. D. T. 2015. június 16. 20:54, utolsó frissítés: 2015. június 17. 16:30

Copy-paste fejlesztési stratégiák helyett közösségre szabott, integrált felzárkóztatási programokat terveznek a három székelyföldi megyében.


Kovászna, Hargita és Maros megye leghátrányosabb közösségeinek feltérképezését és a kiválasztott önkormányzatok számára teljes projektportfóliók kidolgozását célozza többek közt az a projekt, amelynek ma volt Sepsiszentgyörgyön az indító sajtótájékoztatója. A Norvég Alap támogatását elnyert, United Networks – integrált kezdeményezés hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért című projektben a Caritas, a megyei önkormányzatok, szociális és gyermekvédelmi hatóságok, valamint a BBTE szociológia kara működik együtt.

Henning László
, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke bejelentette, az idei év a projektek előkészítése szempontjából kulcsfontosságú a megyei önkormányzat számára, ebbe illeszkedik ez az egyéves futamidejű projekt is, melynek végére tudni fogják, melyek a leghátrányosabb helyzetű települések, behatárolják a célcsoportokat, és három konkrét pályázati portfólió is kidolgozásra kerül, amelyet aztán az illető település önkormányzata pályázáshoz használhat.

Vass Mária, a Kovászna Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője hangsúlyozta, ennek az előkészítő jellegű projektnek az egyik fő célja az intézményes hálózat megerősítése, fejlesztése, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni a mélyszegénységben élő, társadalmi kirekesztés által sújtott közösségekért.

Vannak problémák, amelyekre legszívesebben rá sem nézünk, a szőnyeg alá söpörjük, márpedig ezek a legégetőbbek: a tűzoltás jellegű, csak egy részproblémára fókuszáló beavatkozások helyett ezt a projektet a módszeres, strukturált hozzáállás szellemében tervezték – magyarázta Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója.


Ludescher László, a Caritas projektkoordinátora a projekt részleteit ismertette: első lépésként megalakítják a régióközi fórumot minden érintett intézmény és szervezet részvételével, ezzel párhuzamosan elkezdődnek a három megyében a szegénységi gócpontokat és a helyi erőforrásokat feltérképező szociológiai felmérések. Ennek eredményeit közösen megbeszélik, utána a három megyéből 15 önkormányzat bevonásával, konkrét problémákra fókuszálva alakulnak intézményközi munkacsoportok, amelyek rendszeresen találkoznak és megoldásokat keresnek.A projekt célcsoportja, kedvezményezettjei voltaképpen az önkormányzatok és intézmények munkatársai, roma közösségek képviselői és önkéntesek, akik képzéseken vesznek részt, segítséget, tanácsadást kapnak, szélesedik a látókörük, megismerkednek az integrált problémakezeléssel. Olyan önkormányzatokat akarnak bevonni ebbe a munkába, ahol húszezer fő alatti a lakosság, és előnyt élveznek azok a települések, ahol 5% fölötti a roma lakosság aránya. Megyénként az intézmények, szervezetek képviselőiből két-két operacionális hálózatot alakítanak, melynek tagjai a konkrét problémákra keresnek közösen megoldásokat, osztanak meg tapasztalatokat.

A működő romániai programok, jó gyakorlatok feltérképezése és átadása is célja a projektnek. A projekt végső szakaszában három önkormányzatot választanak ki, ezeken a településeken mélyreható felméréseket végeznek, és az alapján elkészítik közösen, a lakosság bevonásával a helyi stratégiát és akciótervet.

Az ilyen településfejlesztési stratégiák gyakran copy-paste-tel születnek, nem a helyi viszonyokra szabottak, és nem találkoznak a közösségek igényeivel, ezt a gyakorlatot szeretnék felülírni a projekt keretében, hogy olyan, valóban problémaérzékeny és megoldásorientált stratégiák szülessenek, amelyek javítanak a közösségek helyzetén – magyarázta Ludescher.

Health Equity 2020: esélyegyenlőség az egészségügyben

A népesség egészségügyi állapotát meghatározó tényezők közül nem lehet kizárni a szociális helyzetet és a szegénységet, ezért minden, ezt javító program vagy kezdeményezés akkor igazán hatékony, ha nemcsak az egészségügy szempontjából közelíti meg a problémát, hanem megpróbál ezekre a tényezőkre is odafigyelni. Ez a felismerés hívta életre azt az európai uniós projektet, melynek keretében különböző egészségügyi, oktatási és szociális intézmények és civil szervezetek egymással együttműködve és egyeztetve terveznek meg programokat, és közösen határozzák meg a prioritásokat.

Az Esélyegyenlőség az egészségügyben 2020 (Health Equity 2020) nemzetközi projekthez Kovászna Megye Tanácsa és a megyei szociális és egészségügyi intézmények is csatlakoztak. A projekt célja egy Kovászna megyét érintő egészségügyi stratégia kidolgozása, a szociális és egészségügyi jólét növelése.

Hubbes Kinga, a Sepsiszentgyörgyi Caritas Kirendeltség regionális képviselője elmondta, készült egy átfogó felmérés a szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésről, a projekt célja a hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése. Ennek érdekében egy asztalhoz ültetik mindazokat, akik ezeken a területeken dolgoznak, megtárgyalták a prioritásokat Kovászna megyében, és egyelőre három témakörben körvonalazódik a beavatkozás lehetősége.

Ezekre alakítottak munkacsoportokat a megyében. Az első beavatkozási terület a főleg vidéken élő idősek otthoni beteggondozása, a második a hátrányos helyzetű vidéki közösségek számára egy mobil fogorvosi rendelő felszerelése és üzembe helyezése jövő évben, a harmadik pedig a kiskorú anyaság és a gyerekelhagyás jelensége által leginkább érintett szociális csoportok körében a szexuális nevelés elindítása.

A mobil fogorvosi rendelő ötlete például abból az igényből született, hogy kisebb településeken nehezen férnek hozzá ehhez az egészségügyi szolgáltatáshoz, és sok esetben nem is tudják kifizetni ennek költségeit az emberek. Az első évben, azaz jövőtől a projekt keretében finanszírozzák a költségeket, közben pedig együttműködéseket próbálnak kötni az érintett önkormányzatokkal, illetve többek közt az Országos Egészségbiztosító Pénztárral. A projekt nemzetközi mivoltát kihasználva jó gyakorlatokat tudnak majd megosztani egymással, majd a projekt lezárultával ezeket egy kiadványban jelentetik meg és osztják szét az önkormányzatok között.

Címlap-illusztráció: Shutterstock

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS