2022. október 3. hétfőHelga
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

2015-ös erdélyi magyar tabulexikon

Kertész Melinda szerkesztette: Kertész Melinda 2015. július 09. 10:38, utolsó frissítés: 2015. július 13. 17:15

...avagy azoknak a témáknak a listája, amelyeket illik, muszáj, fontos, kényelmes, kötelező, elvárt, előzékenység agyonhallgatni.


Megismételtük 11 évvel ezelőtti ankétunkat az erdélyi magyar társadalom szent tabutémáiról. Újságíró kollégák véleményét kértük ki arról, hogy szerintük melyek azok a témák, amelyekről nem illik, kínos, vagy egyenesen veszélyes beszélni, a sajtós munka során tematizálni, vagy a ne szólj szám, nem fáj fejem típusú magatartás felöltésével kockázatmentesen lehet élni a hétköznapokat. A megismételt felmérés eredménye nem mutat szignifikáns eltérést a bő egy évtizeddel korábban készült tabulistához képest, az erdélyi magyar társadalom majdhogynem gondolkodási struktúrákba beragadt közösségnek tűnhet. Legfennebb egy-egy téma évült el időközben, például kipukkadt az Európai Uniós csatlakozástól várt Kánaán lufija, vagy a sajtó mindenhatóságáról alkotott kép meghiúsult - ehhez többnyire a politikailag elkötelezett hírtelevíziók járultak hozzá - és az utóbbi időszak történései miatt a meleg-téma sem számít már kifejezetten tabunak.

>> Ezek voltak a tabuk és a Szent Tehenek 11 évvel ezelőtt >>

Nyilván nem tekinthető reprezentatívnak a felmérés, de szociológiai szempontoknak is próbáltunk eleget tenni: mintegy 40 kollégát kérdeztünk meg (de csupán egynegyedük válaszolt), fele-fele arányban férfiakat és nőket, nagy- és kisvárosiakat, székelyföldieket, közép-erdélyieket és partiumiakat, különböző politikai beállítottságúakat, főszerkesztőket, szerkesztőket, riportereket. A beérkező válaszokat összegeztük, majd egy listát állítottunk össze, és pontoztuk azt is, hogy egy-egy téma milyen gyakorisággal bukkan fel.


Dobogós tabutémák


Az erdélyi magyar politikusok korrupciója – 6 említés

Az RMDSZ-féle Veled vagyunk, XY! jelenség – annak a látszatnak a keltése, hogy a magyar politikus csak becsületes lehet – 5 említés

Az egyházak, egyházi méltóságok megkérdőjelezhetetlen tekintélye – 5 említés

A magyar oktatásnak a román oktatához képest is silány minősége, ami a szórványra kiemelten jellemző – 5 említés

Az erdélyi magyarok intoleranciája, a másság gyűlölete – 4 említés


Személyi kultusz, Szent Tehenek

Wass Albert, Nyírő József, Orbán Viktor, Markó Béla, Bayer Zsolt, Szász Jenő, Tőkés László, Böjte Csaba, Ráduly Róbert, Barabási Albert-László, minden pap és lelkész, történész, néprajzos, helytörténész és képzőművész.


Egyházhoz kapcsolható tabuk

1. Egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása - a sajtóban például még csak fel sem merül az kérdésként, hogy miért jobb a szentgyörgyieknek, ha a Székely Mikó épülete az önkormányzat tulajdonában marad.

2. Vallásoktatás – alapvető tartalmi kérdőjelek nem merülnek fel

3. Csíksomlyó vallási tartalomtól való kiüresedése

4. Antiszemita egyházi megnyilvánulások


Sajtóhoz kapcsolható tabuk

1. Sajtómunkások, mint pártkatonák: számos példa van arra, hogy olyan újságírók, akik évekig vállaltak politikai szereplők, illetve pártok számára PR-munkát, hirtelen visszatérnek a sajtóba, mintha mi sem történt volna.

2. A sajtótermékek jövedelemforrása, az újságírók morális és anyagi kiszolgáltatottsága

3. A politikusoknak az őket kritizáló sajtóval, újságírókkal szembeni agressziója, „Aki tükröt tart, az ellenünk van” attitűd

4. Skanzensajtó – nem nyúl a tabukhoz


Az erdélyi magyarság intoleranciája, mint tabutéma

1. Melegek - a tematizálása kapcsán az utóbbi napokban tört meg a jég, az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága döntésének hatására, viszont a megfogalmazott számos vélemény nem a toleranciáról tanúskodott

2. Patriarchális berendezkedés és a nők ezzel együtt járó hátrányos helyzete a romániai magyar társadalomban – a nőnek a családi/magánszférához kötése a társadalmi valóság, a kétkeresős családmodell ellenére. A családdal, gyerekneveléssel járó feladatok a nő nyakába való zúdítása, és ezzel együtt a nő önfeláldozó magatartásának dicsőítése

3. Családon belüli erőszak magánügyként való kezelése, ami a közpolitikákban is megnyilvánul, például a családon belüli erőszak áldozatait szolgáló menedékhelyek, segítő programok hiányában

4. Idegengyűlölet, rasszizmus, a gyűlöletbeszéd Magyarországról való importálása

5. Roma-kérdés – bár nem mondható el, hogy nincs tematizálva, azonban a diskurzusban a romák vagy munkakerülő élősködők, vagy kizárólag a többségi rasszizmus áldozatai, aki nem ezen sémák mentén közelíti meg a problémát, azt valamelyik klub exkommunikálja

6. Segítségre szoruló magyarok – nem esik szó arról, hogy a fogyatékkal élők és a hajléktalanok körében a magyarok az etnikai arányukhoz képest felülreprezentáltak

7. Erdély, mint prosperáló régió, amely önerőből is fent tudja tartani magát, a Románia déli megyéi és Moldva hibáztatása, amiért "hátráltatják Erdélyt a fejlődésben"


Kultúra terén megnyilvánuló magatartások tabusítása

1. Kulturális posvány magasztalása: a sajtó kritikátlanul áll hozzá számos szervezet tevékenységéhez, nem kérdőjelezi meg aktivitásuk minőségét, érdemként tüntetve fel az egyszerű létezésüket. Szórványban jellemző.

2. Elit kizárólagos hozzáférése a kultúrához: minimális az átjárhatóság a tömegkultúra- és a magaskultúra-fogyasztás közt; alig akad olyan nívós kulturális esemény, amely azok számára is kapaszkodókat nyújt a megértésben, akik nem jártasak a magaskultúrában

3. Kulturális fölény fitogtatása: székely élelmesség, a bánsági fölény, általában az erdélyi magyarság kulturális felsőbbrendűsége

4. Román kultúra lenézése

5. Az erdélyi magyarok szakmai felkészültségének idealizálása

6. Hagyományok fetisizálása, értékük felül nem vizsgálása, az a meggyőződés, hogy az egyetlen érvényes út a megőrzésük


A távlati gondolkodás hiánya, mint tabutéma

1. Múltba fordulás, a jövőkép hiánya: nincs vagy sekélyes a közgondolkodás arról, hogy mihez kezdjünk magunkkal mint politikai-kulturális közösséggel

2. Autonómia – ennek mantrázása, panacea-szerű megoldásként való feltüntetése

3. Székelyföldi szegénység – hárítás, annak hajtogatása, hogy „Bukarest nem ad pénzt”

4. Fiatalok elvándorlása

5. Kisebbségi sorson való rágódás, kisebbségi komplexus

6. Trianon tabusítása – senki nem vizsgálja meg a monarchiabeli interetnikus viszonyokat

7. Virtuális magyar világ kialakulása, elszigetelődés a magyarországi és a romániai valóságtól


Politikusokat övező tabuk

1. Politikai klientúra magyar berkekben

2. Korrupt magyar politikusok ügyei tematizálásának hiánya: nem "kifizetődő" olyan ügyekről beszélni a nyilvánosság előtt, amelyekben az erdélyi magyarság vagy annak prominens képviselője nem áldozat, hanem elkövető, néma cinkos, vagy felelőtlenül közönyös

3. Elnézzük az erdélyi magyar politikusoknak a pökhendiségüket, az általuk képviselt közösség felé tanúsítandó alázat hiányát

4. Magyar elöljárók kommunizmusban való tevékenységét mély csend övezi

5. A Communitas Alapítvány tevékenységét homály fedi

6. Politikai elit felelőssége a marosvásárhelyi helyzet kialakulásában

7. Az erdélyi magyar politikusok vagyonosodása

8. A politikusok üzleti és sajtókapcsolatainak agyonhallgatása


Politikai, közszférai tabuk

1. Az etnikai párt, mint alapséma: nem merül fel a közbeszédben az a kérdés, hogy lesz-e ennek egyáltalán jövője?

2. A Fidesz nemzetpolitikájának a következményei

3. Az RMDSZ, amely feladta az emberjogi alapú diskurzust

4. Az etnikai jelző ráhúzása a teljes erdélyi magyar társadalomra: mindent nemzeti, soha sem osztályrétegződés szerint látunk

5. Patetikus diskurzusok: függetlenül attól, hogy politikai, kulturális vagy társadalmi diskurzusról van szó, információszegény, könnyfakasztó beszédek hangzanak el. A tények mellőzése elősegíti a félretájékoztatást, az önámítást.

6. A székelyföldi románok valós helyzete


Oktatás terén felmerülő tabuk

1. Magyar oktatás gyenge minősége, különösen szórványban

2. Tinédzserek szexualitása, az erről való őszinte beszélgetés, a szexuális nevelés az iskolákban a biológia órai tananyaggal kimerül.

3. Felsőoktatás, a képzések megszervezésének gyenge minősége, aminek egyenes következménye, hogy sok fiatal külföldre megy tanulni

4. A BBTE magyar tagozata és Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közötti viszály


Futottak még:

1. Az élettér fokozatos leépülése

2. A magyar nyelv mellőzése a kereskedelemben, rossz megoldások

3. Közéleti személyek magánélete – Tőkés válása téma, ezzel szemben Markó válása tabu volt

4. Háború kitörésének veszélye


címlapfotó: JBAK (James Bullough & Addison Karl), Head in Hands, Berlin, 2012; forrás: https://jbakonline.wordpress.com/

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS