2022. január 17. hétfőAntal, Antónia
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Túl van az egymillió aláíráson a melegházasság alkotmányos tiltását célzó kezdeményezés

Simon Mária Tímea 2016. január 27. 09:59, utolsó frissítés: 2016. január 28. 12:45

A kezdeményezést a református egyház is támogatja, de a lelkészekre bízza, hogy részt vesznek-e a gyűjtésben.


Eddig több mint egymillió aláírást gyűjtött össze a Koalíció a családért annak az alkotmánymódosító törvénykezdeményezésnek a támogatására, amely alkotmányba foglalná, hogy a család egy férfi és egy nő önkéntes elhatározásával létrehozott házasságon alapszik.

A román alkotmány jelenlegi cikkelye szerint “a család a házastársak szabad akaratnyilvánításából létrejött házasságon” alapul. Ezt a megfogalmazást módosítanák a kezdeményezők úgy, hogy a cikkely a házasság alapjaként “egy férfi és egy nő” szabad akaratnyilvánítását rögzítse.

A polgári kezdeményezés szövegét tavaly november 25-én jelentették meg a Hivatalos Közlönyben és ahhoz, hogy a parlament napirendre tűzze, az alkotmánymódosítást kezdeményezőknek május 24-ig kell legalább fél millió aláírást összegyűjteniük 22 megyéből úgy, hogy valamennyi megyéből legkevesebb húszezer aláíró legyen.

Területi eloszlás szerint még nincs meg a minimum


A Koalíció a családért kezdeményezőcsoport bejelentése szerint az országban negyven megyében hoztak létre bizottságokat, és 80 000 önkéntesük segít az aláírásgyűjtésben.A kezdeményezők ugyanakkor a Facebook-oldalukon felhívták a támogatóik figyelmét, hogy területi eloszlás szerint még nincs meg a szükséges minimum, tehát nincs még 20 000 aláírás legkevesebb 22 megyéből.

Mihai Gheorghiu, a koalíció elnöke ugyanakkor hozzátette, hogy nem állnak meg a szükséges aláírások összegyűjtése után sem, hiszen minél nagyobb társadalmi támogatottságot akarnak a kezdeményezésüknek.

Habár a jelenlegi törvénykezés tiltja az azonos neműek házasságát, és nem ismeri el a román vagy más állampolgárok külföldön kötött élettársi szerződéseit sem, a kezdeményezők úgy látják, hogy ezt alkotmányosan is meg kell erősíteni, hogy ne fordulhasson elő olyan eset, mint Görögországban, ahol elfogadta a parlament az azonos neműek bejegyzett élettársi viszonyáról szóló törvényt, amely nagy felháborodást keltett a Román Ortodox Egyház berkeiben, hiszen egy olyan ország, amely kilencven százalékban ortodox hozta meg ezt a törvényt.

Rekord számú aláírás Iaşi-ban, Neamţ-ban és Temesben


Az aláírásokat gyűjtő csoport Facebook-bejegyzései szerint eddig csak Neamţ megyében 82 000 aláírást gyűjtöttek. Suceava megyében 60 000 támogatót találtak eddig, Buzău megyében 90 000, Vranceaban pedig 70 000 aláírást gyűjtöttek. Bihar megyében 52 000-en támogatták, hogy alkotmányban rögzítsék a férfi és nő házasságán alapuló családmeghatározást. Temes megyében eddig több mint 90 000 aláírást gyűjtöttek. Iaşi megyében viszont a 100 ezret is meghaladta a támogatók száma, a szervezet Facebook-bejegyzése szerint 111 439-en írták alá a kezdeményezést. Szeben megyében januárban kezdték a kampányt, és eddig 23 000 aláírást gyűjtöttek.A kezdeményező csoport elmondása szerint eddig 27 megyében kezdték meg az aláírások gyűjtését, amelyhez több civil szervezet is csatlakozott: eddig 23 civil szervezet adta a nevét a kampány támogatásához.

Az ortodoxok hivatalosan is támogatják a kezdeményezést

Az Ortodox Egyház hivatalosan is bejelentette, hogy támogatja a kezdeményezést, de nem vállal szerepet az aláírások gyűjtésében. Ezt azonban cáfolják azok a híradások, amelyek arról számolnak be, hogy az ortodox gyülekezetekben az aláírásgyűjtést templomokban végezték vagy összekötötték az év eleji házszenteléssel, sőt egyes esetekben a vallástanárok az iskolai oktatás keretében gyűjtötték az aláírásokat.

Az erdélyi egyházak is kiálltak az ügy mellett

Az erdélyi magyar egyházi vezetők egy része nyíltan kiállt a hagyományos házasság alkotmányban való szentesítéséért folyó romániai aláírásgyűjtés mellett. Jakubinyi György, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke a sajtóban úgy nyilatkozott, hogy az Ószövetség Ádám és Éva és nem Ádám és Béla szövetségéről szól, míg Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök is a „házasság védelme mellett állt ki.” A tavaly ősszel lezajlott püspöki szinóduson a katolikus egyházfők továbbra is elutasították a melegek házasságát, akkor Ferenc pápa a záróbeszédében úgy fogalmazott, hogy a püspököknek „félelem nélkül, anélkül, hogy a homokba dugnák a fejüket” kell megközelíteni a nehéz kérdéseket.


A reformátusokat megkeresték, de még nem indult el a gyűjtés


Az erdélyi Református Egyházkerületet megkeresték az alkotmánymódosító kezdeményezés támogatásának a kérésével, Kató Béla, a kerület püspöke a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy az ügy mellé állnak, mert nekik ez így természetes: a házasság egy férfi és egy nő kapcsolatát jelenti. Megpróbáltunk utána járni, hogy mit is jelent, hogy a református egyház az „ügy mellé áll”, eddig viszont csak nagyon kevés információ derült ki ezzel kapcsolatban. A kerület illetékesei szerint központi állásfoglalás nem született az ügyben, és nem is kötelezték a lelkipásztorokat, hogy részt vegyenek a gyűjtésben, viszont leküldtek az egyházmegyéknek egy átiratot a témával kapcsolatban. A megkérdezett esperesek azonban nem tudtak bővebb információval szolgálni a kérdéssel kapcsolatban, és nem tudták megmondani, hogy valóban elindult-e egy ilyen gyűjtési akció.

A kezdeményezők szerették volna, ha a református egyház támogatását adná az aláírások gyűjtésében, de nem szeretnék, hogy akár a különböző egyházfelekezetek, akár a politikai pártok vagy alakulatok kisajátítsák, vagy uralják ezt a kezdeményezést. Ennek érdekében az aláírásgyűjtést nem az egyházközség és nem a lelkipásztor kell végezze, ők csak a szükséges erkölcsi és tekintélybeli támogatást kellene adják az ügyhöz - derült ki a birtokunkba került átiratból. Viszont ajánlott, hogy a közösség által kellő megbecsülésnek örvendő személy legyen az aláírásgyűjtő, mint a presbiter, kántor, vagy a tiszteletes feleség.

A székelyudvarhelyi esperesi hivatal Jári Zsolt bágyi lelkészhez irányított, aki megbízott felelős ebben a kérdésben. Jári elmondta, hogy még nem indult el a gyűjtés, de úton vannak, hogy intézzék, mivel az egyház támogatja az alkotmánymódosító tervezetet.

Jári Zsolt elmondása szerint az erdélyi református egyházzal a Koalíció a családért csoport vette fel a kapcsolatot, és elvileg minden egyházmegyében kineveztek egy felelőst, hogy gyűjtse az aláírásokat. „A református anyaszentegyház kicsit kullog ebben az ügyben” – fogalmazott Jári, mert még nem indult el a konkrét aláírásgyűjtés, még csak a tárgyalási fázisban vannak, nem nagyon sikerült mozgósítani a felelősöket. Jári szerint a kezdeményező csoport ezzel szemben minden más felekezettel, így a baptistákkal, pünkösdistákkal, adventistákkal is egyeztette az aláírásgyűjtés módját, de a reformátusokkal még nem.

Jári ugyanakkor elmondta, hogy az egyházkerület rábólintott a Koalíció a családért kérésére, és leosztotta a feladatot az egyházmegyéknek, volt egyházmegye, ahol kinevezték a felelősöket, volt, ahol nem, de nem történt előrelépés az ügyben. A Koalíció a családért videókonferencián ismertette volna az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos lépéseket, illetve elmagyarázták volna, hogy mit kell tenni, de ez a konferencia elmaradt. Az információs csomagot leküldték, mivel azonban a 16 egyházmegyéből nem volt megfelelő számú visszajelzés, ezért már kétszer is elhalasztották a videókonferenciát.
A református egyház nem kötelezi az aláírások gyűjtését, aki úgy gondolja, hogy érdekli vagy érdemesnek tartja, hogy az ügy mellé álljon, az igényelhet listát, és elindulhat egy megbízott képviselő az illető helységben aláírást gyűjteni, ez viszont nem lehet a lelkész.A Romániai Református Egyház Zsinatának bioetikai kérdésekkel kapcsolatos tanítása szerint a házasságot – mint férfi és nő életre szóló szövetségi kapcsolatát – Isten rendjének tartja. A reformátusok nem értenek egyet az ellentétes neműek élettársi, illetve az egyneműek tartós kapcsolatának a házassággal egyenértékűként való feltüntetésével sem. Ugyanakkor a bibliai tanítás alapján a református egyház a homoszexuális gyakorlatot elfogadni nem tudja, és az ilyen kapcsolatok egyházi megáldását sem tartja lehetségesnek.

Habár a dokumentum ugyanakkor kitér arra is, hogy a Romániai Református Egyház nem kíván beleavatkozni az egynemű párok együttélésének az állam részéről történő – jogi vonatkozású – törvényesítésébe, visszautasítja azt, hogy a törvényhozás az egynemű párok együttélését a házassággal tegye egyenlő értékűvé, és számukra lehetővé tegye a gyermekek örökbefogadását.

Koalíció a családért: nincs európai konszenzus a kérdésben

A Koalíció a családért csoport szerint az egynemű párok házasságának legalizálása egyáltalán nem európai trend, ahogy azt az LMBTQ aktivisták mondják. Jelenleg 12 országban törvényes a homoszexuálisok házassága: Dánia, Svédország, Izland, Norvégia, Spanyolország, Portugália, Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia, Belgium, Luxemburg és Írország. Írországban az alkotmány is rögzíti ezt a jogot. A többi európai országban viszont nem engedélyezett: Olaszországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Litvániában, Lettországban, Szerbiában, Montenegróban, Horvátországban, Ukrajnában, Fehéroroszországban, Macedóniában, Bulgáriában, Moldovában pedig az alkotmány is tiltja.Ugyanakkor Németország, Svájc, Ausztria, Szlovénia, Csehország, Finnország, Észtország és Görögország azok az államok, ahol engedélyezett a bejegyzett élettársi viszony. Magyarországon az Alaptörvény és a Polgári Törvénykönyv értelmében házasságot csak egy nő és egy férfi köthet, viszont az azonos nemű párok együttélését bejegyzett élettársi kapcsolatnak ismeri el. Habár a Koalíció a családért szerint egyáltalán nincs „európai konszenzus” a kérdésben, nem biztos, hogy Fehéroroszország vagy Ukrajna kellene legyen a követendő példa Románia számára.

Az alkotmánymódosítást kezdeményezők szerint ők a hagyományos családmodellt akarják megvédeni, mielőtt túl késő lenne. Az egyházak aktív részvétele a kampányban azonban azért is furcsa, mert az egyes felekezetek eldönthetik, hogy milyen párkapcsolatot fogadnak el, de egy demokratikus jogállam függetlenül kellene működjön a vallási elvektől, és az egyházak nem kényszeríthetik rá az elveiket egy egész társadalomra.

A Koalíció a családért alkotmánymódosító kezdeményezése nem az első kísérlet, hiszen a melegházasság későbbi engedélyezését ellehetetlenítő pontosítást 2013-ban is megpróbálták alkotmányba iktatni a román ortodox egyház javaslatára. Az akkori alkotmányos reformot azonban az alkotmánybíróság megakadályozta, később pedig a kormánykoalíció már nem rendelkezett kétharmados parlamenti többséggel.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS