2021. január 27. szerdaAngelika
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

"Bosszúról szó sincs" marosvásárhelyi iskolaügyben

Balázsi-Pál Előd Balázsi-Pál Előd 2017. szeptember 18. 18:52, utolsó frissítés: 18:52

Senki sem akarja, hogy az unireás diákokon csattanjon a katolikus líceum körüli huzavona


– legalábbis így látják az érintettek a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal és a katolikus egyház alapítványa közti szerződés felbontása után, amely a jogi alapot jelentette ahhoz, hogy az Unirea Főgimnázium használja a katolikus egyház tulajdonában lévő ingatlant.

Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány kuratóriuma szombati csíksomlyói ülésén állapította meg, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal nem tartotta be az iskolaépületek bérlésére vonatkozó szerződést, ezért a szerződés jogilag érvényét veszíti.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye vagyonkezelője 2014-ben kötötte a legutóbbi szerződést Marosvásárhely polgármesteri hivatalával – a város iskoláinak a fenntartójával – a katolikus tulajdonban levő iskolaépületek bérbe adásáról. A szerződés rögzíti, hogy az egykori II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium épületein 2014 és 2019 között miként osztozik az Unirea Főgimnázium és a Római Katolikus Gimnázium. A szerződés szerves részét képező felhasználási szerződés külön cikkelyben rögzíti: "Ha a Római Katolikus Gimnázium nem alakul meg, vagy a bérleti időszakban megszűnik, a szerződés érvényét veszti".

Ez a cikkely egyfajta garancia volt


arra vonatkozóan, hogy a polgármesteri hivatal valóban létrehozza az iskolát. Ez azért került bele a szerződésbe, mert „az iskola létrehozása nem a mi kompetenciánk, hanem a helyi illetékes szerveké” – magyarázza az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány igazgatótanácsának elnöke, Holló László.

>> A szerződés teljes szövege itt érhető el >>

A szerződés hallgatólagosan érvényben tartható lett volna, ha mindkét fél ezt akarta volna. A kuratórium megítélése szerint azonban

a szerződés több pontja sem teljesült

– a polgármesteri hivatal semmilyen lépést nem tett az iskolaépületek felújítása érdekében, nem keresett forrásokat ennek megvalósítására, illetve azt a cikkelyt sem tartotta be, hogy a tulajdonos előzetes beleegyezése nélkül albérlőnek nem adja tovább az ingatlant. A kuratórium megítélése szerint ezek a körülmények szükségessé tették a szerződés felbontását.


Kérdésünkre, hogy a szerződés felbontása nem értelmezhető-e egyesek által bosszúként a Római Katolikus Teológiai Líceum megszüntetése miatt, Holló azt válaszolta:

bosszúról szó sincs,

ők pontosan azt szeretnék elkerülni, hogy az Unirea Főgimnáziumban tanuló diákok és a szüleik ugyanolyan áldatlan helyzetbe kerüljenek, mint a katolikus gimnázium tanulói és szüleik. Ezért tartják szükségesnek egy új szerződés megkötését, és figyelni fognak arra, hogy az unireás diákok érdekei ne sérüljenek.

Ez egyébként az alapítvány közleményében is szerepel, amelyben reményüket fejezték ki, hogy az érintett intézmények közösen megoldást találnak mind a Római Katolikus Teológiai Líceum, mind pedig az Unirea Főgimnázium diákjai érdekében, és biztosították az érintetteket arról, hogy az alapítvány folyamatosan keresi az ügyben érintett felek számára elfogadható megoldást.

Az alapítvány ugyanakkor elvárja, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal 30 napon belül egyeztessen az alapítvánnyal egy új bérleti szerződés megkötéséről. Álláspontja szerint így lehet elkerülni, hogy az Unirea Főgimnázium diákjai "arra a sorsa jussanak, mint amilyen bizonytalan helyzetbe kerültek a Katolikus Gimnázium diákjai". A szerződés egyébként arról rendelkezik, hogy amennyiben az egyik fél felbontja azt, akkor a szerződés az értesítéstől számított 30 nap múlva szűnik meg – így

egy hónap áll rendelkezésre

ahhoz, hogy a felek megegyezzenek, és zökkenőmentesen folytatódjon az oktatás a román iskolában.

Az alapítvány kuratóriumi ülésén nem került szóba az, hogy milyen feltételekhez kötnék az új szerződés aláírását. Kérdésünkre, hogy elképzelhető-e, hogy a most felbontandó szerződéshez képest jelentős változásokat fog tartalmazni az új szerződés, az alapítvány igazgatója azt válaszolta, ez a két fél közötti egyeztetések során fog eldőlni, de nekik egyetlen szempontjuk van: az, hogy Marosvásárhelyen legyen Római Katolikus Líceum. Számunkra az a fontos, hogy a katolikus líceum helyzete tisztázódjon, és hogy ebben a polgármesteri hivatal partnerséget vállaljon.

Az alapítvány nem egyeztetett az Unirea Főgimnázium vezetőségével, mivel a szerződő felek a polgármesteri hivatal és a Státus. Az iskolával nem foglalkozunk, az egy következő kör, ők a polgármesteri hivataltól bérlik az épületet, nem velünk vannak szerződéses viszonyban – mondta ezzel kapcsolatban Holló.

Az Unirea Főgimnázium igazgatója, dr. Aurora Stănescu elmondta a Transindexnek: egyelőre

csak a sajtóból értesültek a szerződés felbontásáról,

hivatalos úton még nem, ezért jelenleg várakoznak, amíg a városi tanács elé kerül az ügy, illetve ezzel párhuzamosan egyeztetnek a tanfelügyelőséggel és az iskola vezetőtanácsával, mivel a szerződés pontjait be kell tartani. Kérdésünkre, hogy konkrétan melyik pontokra céloz, azt válaszolta: a szerződés egészére, amelyet bérlői minőségben tudomásul vesznek és betartanak.

A Transindex kérdésére, hogy véleménye szerint a szerződés felbontása egy egyszerű adminisztratív és jogi jellegű lépés, vagy valami más szándék áll mögötte, Aurora Stănescu azt válaszolta, meg kell várniuk, hogy hivatalos úton mi történik, hiszen egyelőre csak egy sajtóbejelentés történt, de nincs miért másra gondolnia, mint hogy egyeztetésre van szükség a szerződő felek között.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS