2022. november 27. vasárnapVirgil
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

A bíróság helyben hagyta: lehetnek kétnyelvű feliratok a vásárhelyi iskolákban

Ivácson András Áron Ivácson András Áron 2018. június 15. 16:38, utolsó frissítés: 17:41

A Maros megyei prefektus a Civil Elkötelezettségi Mozgalom ellen indított pert a feliratok miatt, most pedig a bíróság félresöpörte a keresetüket.


A Civil Elkötelezettség Mozgalom számára pozitív eredménnyel zárult az a törvényszéki ügy, amelyet a Maros megyei prefektus indított ellenük: a bíróság június 6-án elutasította a kétnyelvű iskolai táblák kialakítása ellen törvényességi aggályra alapozott prefektusi keresetet. A CEMO felhívta rá a figyelmet, hogy Marosvásárhelyen közel 45, főleg vegyes tannyelvű intézmény létezik, azonban ezekben az óvodákban, iskolákban minden közérdekű tájékoztatás, tábla, felirat egynyelvű: sehol nem jelenik meg magyar poszter, projektleírás. A faliújság szövegei témától függetlenül szintén egynyelvűek.

A CEMO 2016-ban feljelentést tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) minden olyan tanintézmény ellen, amelyben hiányzott a kétnyelvűség, valamint ezzel párhuzamosan pert indítottak a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Iskolákért Felelős Igazgatósága ellen is. A CNCD a perbe fogott intézmények közül 17 esetében állapította meg a diszkriminációt, azonban a bíróság leállította az eljárást a CEMO perbeli jogképességének hiányára hivatkozva.

Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a CEMO már akkor feljelentést tett az CNCD-nél, amikor a Maros megyei tanfelügyelőség vezetőségi tanácsa a 46-os számú határozatában egy lista formájában szabályozta a Maros megyei és marosvásárhelyi vegyes tannyelvű óvodák, iskolák igazgatójának vagy aligazgatójának a nemzeti hovatartozását. „A táblázat alapján több mint 40 Maros megyei iskola esetén a „magyarul beszélő személy” csak az aligazgatói állásra vonatkozik, az igazgatói állás esetén ugyan nincs megtiltva, hogy magyar anyanyelvű vagy magyarul beszélő személy legyen a pályázó, viszont a főtanfelügyelőség munkatársai vagy az intézménnyel együttműködő iskolai szakszervezeti vezetők folyamatosan nyomást gyakorolnak az igazgatói állásra (ott ahol csak aligazgatói pozíciót jelöltek ki a magyarul beszélő személy számára) pályázni szándékozó magyar személyek irányába és arról tájékoztatják őket, hogy ne pályázzanak az iskolavezetői tisztségre.” – olvasható a CEMO weboldalán.

A CEMO-t több olyan, akkor még hivatalban lévő iskolaigazgató kereste meg, akik az új lista értelmében a következő ciklusban csakis az aligazgatói állásra pályázhattak újra. Beszámoltak az őket érő nyomásgyakorlásról és azokról az eszközökről, amelyekkel ezt a nyomásgyakorlást elérik. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetséges is panasszal fordult az CNCD-hez abból kifolyólag, hogy a Maros megyei az egyetlen olyan határozat, amely az esélyegyenlőség elvét figyelmen kívül hagyva szabályozza az iskolák vezetőségének etnikai hovatartozását: „Mindkét panaszlevél célja, hogy a Maros megyei Főtanfelügyelőség határozatának diszkriminatív és törvénytelen jellege megszűnjön, továbbá azt szeretnénk elérni, hogy a főtanfelügyelőség által hozott újabb iskolaigazgatói álláspályázatról szóló határozathozatal során a Maros megyei főtanfelügyelőség kötelező módon konzultáljon az RMPSZ szakembereivel és a marosvásárhelyi és Maros megyei RMDSZ oktatásért felelős személyeivel.” – írta a CEMO akkor.


A 2016-os feljelentés alkalmávól a CNCD által három évvel korábban megfogalmazott kritériumrendszerre hivatkozott a CEMO, amelyek között már megtalálhatóak a tantermek, szaktermek, laboratóriumok, irodák kétnyelvű feliratozása, a kétnyelvű közérdekű tájékoztatás, magyar és román faliújság, valamint kétnyelvű weboldal és Facebook oldal. Ezeket sikerült most peres határozat segítségével jogerőre emelni.2017 májusában a Szabad Emberek Pártja (POL) képviselői és a CEMO egy tanácsi határozattervezetet fogalmaztak meg az iskolai kétnyelvűségre vonatkozóan. A határozattervezetet a marosvásárhelyi városi testület megszavazta. Ezen határozat értelmében a tanintézményeken belüli kétnyelvű tájkép kialakítása a városháza kötelessége. Ez a határozat az, amelyet a prefektus megtámadott és ilyen esetekben a városháza feladata megvédeni a saját határozatait, mivel a városi tanácsnak nincs önálló jogi személyisége. A CEMO pedig úgy döntött, hogy aktívan is részt vesz a határozat védelmében.

Az iskolák tanulóinak szüleit kérték fel, hogy csatlakozzanak a perhez, akik a CEMO-val közösen különböző petíciók benyújtását vállalták fel. Ezek a szülők már évek óta aktívan részt vettek kétnyelvű iskolai táblák adományozásában és más a CEMO-val közösen szervezett akciókban. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a tavalyi év során a polgármesteri hivatal iskolaigazgatóságának akkori elnöke, ma alelnöke, egy körlevélben betiltotta és büntetést helyezett kilátásba azon intézmények ellen, amelyek felhasználják ezeket.

A szülők jelenléte az érintettségük és a perbéli képességük okán volt nagyon fontos a határozat védelmében, ami ellen a prefektus megpróbált tevékenyen agitálni: a bíróság azonban nem adott ennek helyet. A peres eljárásban a szülőket a CEMO ügyvédje képviselte. A kormánymegbízott által indított perre június 6-án került sor, amely során a bíróság nem csak elfogadta a szülők perbelépést, hanem elutasította a prefektus ellenérveit, kifogásait. „Amennyiben a prefektus nem fellebbez, az iskolai kétnyelvűség határozat gyakorlati alkalmazását monitorozni fogjuk és- az esetleges alkalmazási hiányosságok esetén- további jogi eljárásokat indítunk.” – írja a Facebook-on közzétett közleményében a CEMO.

Az ítélet szerint három határozat lép életbe ennek értelmében, azonban ezekből az első kettő az igazán fontos: a közérdekű információk, jelzések (osztálytermek megnevezése, laborok, irodák stb.) kétnyelvű (román és magyar) kiírásának biztosítása a marosvásárhelyi kétnyelvű tanintézményeken belül. Az ítélet értelmében a határozatban álló feltételek teljesítésével a marosvásárhelyi önkormányzat az iskolavezetést bízza meg.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS