2024. április 25. csütörtök
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Jó hír az albérlőknek, több szabály a tömbházban élőknek: szeptemberben lép életbe az új törvény

Dobrai Zsolt Levente Dobrai Zsolt Levente 2018. augusztus 31. 14:59, utolsó frissítés: 17:25

Melyek a lényeges módosítások a tömbházak ügyvezetését szabályozó új törvényben?


Szeptember 28-án lép érvénybe a társas ingatlanok igazgatását, a tulajdonosok egyesületének alapítását, szervezését és működését szabályozó új törvény, amely a módosítások értelmében ezentúl elismeri az albérlők jogát is arra, hogy érdekérvényesítő szervezetbe tömörüljenek. Ennek formája pedig az albérlők egyesülete lesz.

Radu Opaina, a Tulajdonosok Egyesületének Romániai Föderációja elnöke szerint a módosítások többsége több bonyodalmat okoz majd, mint amennyi megoldást jelent. Véleménye szerint alapvetően egyetlen módosítás sem oldja meg a létező problémákat, és az albérlők tulajdonosokkal való viszonyát sem rendezi igazán, mivel túl kevés az erre a viszonyra vonatkozó rendelkezés.

Egy másik jó hír viszont az, hogy az új törvény értelmében ezentúl tilos lesz a teljes tömbház számára felfüggeszteni vagy korlátozni a háztartások működéséhez szükséges közszolgáltatásokat (víz, gáz, áram), amennyiben egy lakó adósságot halmozna fel.

Az új 196/2018-as törvény (amely a 230/2007-es helyébe lép) tehát bevezeti az albérlők egyesületének jogi terminusát, amelyet egy autonóm, vagyis önszerveződő, a haszonszerzést kizáró társulási formaként határoz meg, amely azzal a céllal jöhet létere, hogy saját érdekeit képviselje egy adott társasházon belül a tulajdonosokkal, valamint más jogi vagy fizikai személlyel szemben. Ez alapvetően azt jelenti, hogy az albérlőket kollektív jogi személyként ismeri el a jogszabály és ennek értelmében megkezdődhet az albérlők érdekvédő és érdekérvényesítő tevékenysége ott, ahol erre szükség és igény van.


Az albérlők és a tulajdonosok viszonyát azonban az új törvény csak minimálisan szabályozza. Egy vonatkozó előírás rendelkezik még arról, hogy a kondomíniumok, azaz a társasházak közösen birtokolt részei adminisztrálásának jogát is megszerezhetik az albérlői egyesületek, amennyiben erről szerződést kötnek a tulajdonossal vagy tulajdonosokkal.

A törvény még egy sor olyan módosítást is tartalmaz, amelynek a lakók valószínűleg nem fognak örülni, ugyanis a felelőssé tétel jegyében minden tulajdonosi egyesületnek gyűléseznie kell és közös költségvetést kell vezetni, amelyet rendszeres hozzájárulások formájában tartanának fenn, és amely egyfajta takarékpénztárként működne. Vagyis az így összegyűjtött összeget a kondomínium/társasház közös költségeire, javítására, karbantartására illetve felújítására kell majd fordítani.

Egy tömbház arculatának felújítását vagy olyan jellegű beavatkozást, amely mindenkit érint, ezentúl nem lehet elvégezni magánúton, pusztán a saját lakófelületre szorítkozva, hanem csak egy közös, a lakók (tulajdonosok és/vagy albérlők) gyűlésén meghozott döntés alapján a kondomínium/ingatlan egészének figyelembe vételével.

A tulajdonosok egyesületének és az ügyvezetőnek tevékenységére vonatkozó szabályozások is bekerültek az új törvénybe. Az ügyvezetők/adminisztrátorok ezentúl egy meghatározott időre kötött szerződéssel folytathatják csak tevékenységüket. A módosítások garantálják minden egyesületi tag egyesületen belüli döntéshez, tájékoztatáshoz, utólag csatlakozásához és fellebbezéshez való jogát. A begyűjtendő rendszeres hozzájárulások rendszerességét és mennyiségét is közösen kell majd eldönteniük. Ennek lebonyolításához minden egyesületnek saját bankszámlaszámot kell nyitni, nem egyet, hanem kettőt, az egyiket a közköltségek fedezésére, a másikat pedig a javítások és felújítások költségeinek fedezésére. A számlákhoz minden egyesületi tagnak hozzáférése kell legyen.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS