2022. november 27. vasárnapVirgil
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Szabó Ödön: törvénytelen a magyar tanítói fizetéseket megvágó rendelet

Ambrus István Ambrus István 2018. október 05. 15:19, utolsó frissítés: 2018. október 23. 09:15

Az oktatási minisztérium újabb, vitatott rendelete szerint a magyar tanítókat kevesebb pénz illetné meg az oktatási kerettanterv és az óraszámok közti eltérés miatt.


Valentin Popa oktatási miniszter lemondását követően derült fény arra az általa korábban kibocsátott rendelkezésre, amely hátrányosan érinti az elemi osztályok kisebbségi tanítóit. Ennek értelmében az oktatási minisztérium megvonná a magyar tanítókat megillető, a megtartott plusz tanórák után kiszabott juttatást. A július 27-én megjelent rendelet a magyar tanítók által megtartott órák számát hasonlítja össze a román kerettantervben szereplő órák számával, ami azért nem helytálló, mert a kettő között eltérés van.

A gyakorlatilag megtartott tanórák és a kerettantervben szereplő óraszámok közti különbség abból adódik, hogy bizonyos tantárgyakat szaktanárok tartanak. Ilyen a vallás, idegen nyelv, vagy a tornaóra. Ugyanakkor a gyakorlatban megtartott óraszám közt azért van eltérés a kisebbségi és a román oktatásban, mert az elemi osztályban leadott magyar tanórák mellett a román nyelvet szintén többlet tanóraként tartják a tanítók.Szabó Ödön, az RMDSZ oktatásért felelős szakpolitikusa a Transindexnek elmondta, ez a kérdés az eddigi évek során is több problémát okozott, ugyanis a román és a magyar tanítók ugyanazt a bérezést kapták annak ellenére, hogy a magyar tanítók egy tantárggyal többet oktatnak. Ezt először 2005 és 2007 folyamán sikerült rendezni, akkor az RMDSZ kezdeményezésére egy belső minisztériumi rendelkezésben megjelent, hogy a megtartott órákat órabérként ki kell fizetni a pedagógusoknak. 2011-ben ez a rendelkezés bekerült az új tanügyi törvénybe, amely jelenleg is hatályban van. Ez konkrétan rögzíti, hogy a többségi és kisebbségi nyelven való oktatás óraszámai közötti kerettantervi különbséget kifizetik a kisebbségi pedagógusoknak.


Szabó Ödön úgy véli, a 4165. számú, kifizetést szabályozó tanügyi rendelet, amely alapján megvonják a magyar tanítók által tartott többletórák kifizetését, megsérti az erre vonatkozó tanügyi törvény „szellemét és betűit is”.

„A tanügyi törvény világosan kimondja, hogy több munkáért több fizetés jár, és hogy ezt a többlet fizetést hogyan kell meghatározni. Az a miniszteri rendelet azért ellentmondásos, mert összehasonlítja a többségi, román nyelvű tanítóknak a kerettantervét a magyar tanítók osztályban leadott óráival”- mondta a szakpolitikus.

Szabó továbbá kifejtette, ezeket a plusz órákat a tanügyminisztérium megpróbálta álláskeretté formálni, aminek eredményeként a magyar tanítók normái 1-ről 1,2-re növekedtek volna, ami szintén ellent mondott volna a hatályban lévő, 2011/1-es tanügyi törvénynek. Ezt megakadályozandóan az RMDSZ pontosítást nyújtott be, amelyben kérték a minisztériumot, hogy továbbra is plusz óraként számolja el ezt a magyar tanítók bérezése során. Ezeket a módosításokat az alkotmánybíróság is jóváhagyta, Klaus Johannis államfő viszont visszaküldte a tanügyi reformcsomagot a parlamentbe, újratárgyalás végett.

Szabó Ödön úgy fogalmazott, a tanórák kifizetésére vonatkozó tanügyminiszteri rendelet többféleképpen értelmezhető, de ennek hatálybalépése okán a szaktárca a fizetési rendszerben letiltotta a plusz órák kifizetését. A politikus szerint erre a lépésre azért derült csak most fény, mert bár az erre vonatkozó rendelet júliusban született, a nyári szünidő idején pedig nem szerepeltek ezek a plusz órák a tanárok bérezésében.

„A minisztérium minden áron spórolni akar, és ebben az esetben rosszul értelmezi a törvényt"- mondta a politikus, aki szerint az oktatásügyi minisztériumnak ezt a helyzetet mielőbb tisztáznia kell, érvénytelenítve a rendeletet. Hozzátette, a minisztérium gazdasági osztálya sajnálatos módon eltérően értelmezhető cikkelyeket épít be a rendeleteibe, amelyeket utóbb sajátosan értelmez. "Az RMDSZ ebben a kérdésben világos álláspontot képvisel: ledolgozott óráért jár a bér, akinek több ledolgozott órája van, az több fizetést kell kapjon"- mondta a szakpolitikus.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS