2020. szeptember 22. keddMóric
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Mutatjuk, hogyan teljesítettek az érettségin az erdélyi magyar középiskolák

szerk. 2019. július 08. 16:34, utolsó frissítés: 2019. július 10. 12:46

Összesítésünkben a jelentősebb magyar tannyelvű iskolák által elért érettségi eredményeket néztük meg: az óvások előtti átlagokat számoltuk ki.


Az idén mintegy 130 ezer középiskolát végzett diák adhatott számot a tudásáról. Az óvások benyújtása előtt az átmenési arány 63,78%-ékos, ami valamennyivel alacsonyabb a tavalyinál, ugyanakkor az elmúlt öt év legalacsonyabb eredménye.

A megyénkénti átmenési arányokról itt írtunk.

Az eddigi eredmények alapján az alábbi tíz magyar középiskolában voltak a legmagasabbak az átmenési arányok:

1. János Zsigmond Unitárius Kollégium: 97,72%
2. Székely Mikó Kollégium: 95,5%


3. Kolozsvári Református Kollégium: 93,75%
4. Bolyai Farkas Elméleti Líceum: 93,71%
5. Csiky Gergely Főgimnázium: 92,95%
6. Mikes Kelemen Elméleti Líceum: 90,9%
7. Márton Áron Főgimnázium: 90,8%
8. Báthory István Elméleti Líceum: 88,75%
9. Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban: 88,35%
10. Apáczai Csere János Elméleti Líceum: 87,95%

Az átlagok alapján a legjobb eredményt elérő középiskolák listája pedig a következőképpen alakul:

1. Bolyai Farkas Elméleti Líceum: 8,54
2. János Zsigmond Unitárius Kollégium: 8,41
3. Székely Mikó Kollégium: 8,22
4. Márton Áron Főgimnázium: 8,1
5. Kézdivásárhelyi Református Kollégium: 8,06
6. Tamási Áron Elméleti Líceum: 8,04
7. Nagykárolyi Elméleti Líceum: 8,03
8. Báthory István Elméleti Líceum: 8
9. Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban: 8
10. Áprily Lajos Főgimnázium: 7,98

A rangsorokat frissítettük.

Mi viszont kíváncsiak voltunk arra is, hogy az egyes iskolákban hogyan alakultak idén az átlagok. Azoknak a jegyeivel számoltunk, akik megjelentek az érettségin és át is mentek vagyis meglett a 6-os átlaguk. Az adatok összesítése még az óvások elbírálása előtt történt, tehát az átlagok több helyen utólag még változhatnak.

KOLOZS MEGYE:

Kolozsvár

A János Zsigmond Unitárius Kollégiumban 8,41 lett az átlag, 44 diákból mindössze 1-nek nem sikerült valamelyik tantárgyból átmenni, így az átmenési arány 97%-os. A legnagyobb eredmény 9,82, ezzel pedig a megye legjobb eredményét is sikerült hozni.

A Báthory István Elméleti Líceumban 9 diáknak nem sikerült, itt 80-an próbálkoztak és az átlag kereken 8-as. Az iskola átmenési aránya 88%-os. Az évfolyam legjobbja pedig 9,56-ot írt.

Az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban 10 diáknak nem sikerült a 83-ból. Itt 7,95 az átlag. Az apáczaisok átmenési aránya 87%, a legjobb eredmény 9,42.

A Kolozsvári Református Kollégium átlaga idén 7,77 lett, a 48 diákból 3-an nem mentek át, ezáltal 93%-os átmenési arányt produkáltak. Az iskola legjobbja 9,62-őt írt.

A Brassai Sámuel Elméleti Líceum 50 érettségiző diákjából 35-en mentek át, az iskola átlaga idén 7,23 lett. Az átmenési arány itt 70%-os. A legnagyobb eredmény 9,45.

Torda

A Jósika Miklós Elméleti Líceum átlaga 7,55, viszont 23 diákból 19 átmenő eredményt ért el, 82%-os átmenési aránnyal. Az évfolyam legjobbja 9,48-et írt.

Szamosújvár

A Kemény Zsigmond Elméleti Líceumban az átlag 7,65, 50 diákból 37-en mentek át. Az iskola így 74%-os átmenési arányt tudhat magáénak. Az iskola legjobbja 9,46-ot írt.

MAROS MEGYE:

Marosvásárhely

A Bolyai Farkas Elméleti Líceumban idén az átlag 8,54 lett, az összesen 208 diákból 194 ment át, egy valaki nem jelent meg a vizsgákon. Az átmenési arány 93,71%-os.

A Református Kollégiumban 7,69-es átlagot sikerült teljesíteni, 66 diákból 53 vizsgázott sikeresen, két hiányzóval, így az átmenési arány 82,81%-os.

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumban az átlag 7,52 lett, 45 érettségizőből 31 járt sikerrel. Az átmenési arány 68,88%-os.

Szováta

A szovátai Domokos Kázmér Technológia Líceumban 7,52-őt sikerült teljesíteni átlagban, 79-ből csak 25 tanulónak sikerült elérni a 6-ost.(2 diák hiányzott.) Az átmenési arány 32,46%-os.

Nyárádszereda

A nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceumban 59-ból 8 diák ment át (4 hiányzó mellett), az átlag: 7,05 volt. Az átmenési arány 14,54%-os volt.

HARGITA MEGYE:

Csíkszereda

A Márton Áron Főgimnáziumban 174 diák jelent meg, közülük 158-nak sikerült a vizsga, 8,10 a jegyek átlaga. A legjobb jegy 9,77 volt. Az átmenési arány 90,8%-os.

A Nagy István Művészeti Líceumban 7,60 lett az átlag jegy. 22 diáknak sikerült átmenőt írni a vizsgán megjelent 65 diák közül. Az iskolaelső 9,36-ot írt, az átmenési arány pedig 33,8%-os.

A Joannes Kájoni Szakközépiskolában 7,32-es lett a jegyek átlaga. 72 diáknak sikerült a vizsga úgy a 139 beiratkozott tanuló közül. A legjobb jegy 9,17-es, az átmenési arány 51,7%-os.

A Kós Károly Szakközépiskolában 7,10 lett az átlagjegy, 11 diáknak sikerült átmenni, azon 91 tanuló közül, akik vállalták a megmérettetést.A legjobb jegy 8,58-as, az átmenési arány 12,08%.

A Székely Károly Szakközépiskolában 26-an jelentek meg a vizsgán és ötüknek sikerült átmenni, így az átmenési arány 19,2%-os. Az átlagjegy 7,01 lett. A legjobb jegy 8,15.

A Venczel József Szakközépiskolában 62-en jelentek meg minden vizsgán. A legnagyobb jegy 7,48. A jegyek átlaga 6,63 volt. Az átmenséi arány 11,2%-os.

A Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban 7,68 lett az átmenési átlag, 74 diáknak sikerült a vizsga a 91 megjelent tanuló közül. A legjobb jegy 8,97, az átmenési arány 81,3%-os.

Székelyudvarhely

Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban 41 embernek sikerült a megjelent 53-ból, így pedig 7,88-as lett az átlag. A legnagyobb jegy 9,23, az átmenési arány 77,3%-os.

A Bányai János Műszaki Szakközépiskolában 41 diák jelent meg, de mindössze 4-en vették sikerrel a vizsgát, itt az átlag 6,66 lett. 7,97 a legmagasabb jegy 7,31, az átmenési arány 9,7%-os.

A Palló István Művészeti Szakközépiskolában 55-en jelentek meg ténylegesen, és ebből 20-an érték el a 6-os átlagot. Az iskola átlaga pedig 7,75 lett. 8,90 lett a legjobb eredmény. Az átmenési arány 36,3%-os.

A Benedek Elek Pedagógiai Líceum tanulói esetében 7,87 lett az átlag, úgy hogy 57-en jelentek meg a vizsgán és 43-an mentek át azon. A legmagasabb jegy: 9,2. Az átmenési arány 75,4%-os.

Az Eötvös József Szakközépiskolában az átlegjegy 6,77-re sikerült, 7 diáknak sikerült átmenni a vizsgán a 64 megjelent vizsgázóból. A legnagyobb jegy 7,26-os, az átmenési arány pedig 10,9%-os.

A Kós Károly Szakközépiskolában viszont 7,12 lett az átlag és összesen 26 ember érte el az átmenőt. Ezzel szemben 112-en próbálták meg összesen. A legjobb jegy 8,31-es, az átmenési arány 23,2%-os.

A Tamási Áron Elméleti Líceumban 112 diáknak sikerült az érettségi a megjelent 145-ből, az pedig átlag 8,04 lett. A legnagyobb jegy 9,65-ös, az átmenési arány 77,2%-os.

Gyergyószentmiklós

A Batthyány Ignác Technikai Kollégiumban 78-an vettek részt az érettségin, és az akadályt 18 diák vette sikeresen. Az átmenő jegyet elért diákok átlaga 6,77, az átmenési arány 23,07%.

Mindössze egyetlen diáknak sikerült átmenőt szereznie a Fogarassy Mihály Műszaki Líceumban, egy diákkal "számolva" 6,37-es "iskolai átlag" jött ki. A vizsgán egyébként 14 diák vett részt, az átmenési arány pedig 7,1%.

A Salamon Ernő Gimnázium átlaga 7,82, 103 diáknak sikerült 6-os fölötti átlaggal minden vizsga, 47 embernek nem vette sikerrel az érettségit. Az átmenési arány 68,6%.

Szentegyháza

A Gábor Áron Szakközépiskolában egy diáknak sem sikerült átmenőt szerezni. A vizsgára 20-an iratkoztak, 2 diák nem vett részt a megmérettetésen.

Balánbánya

A Liviu Rebreanu Szakközépiskolában 5-en álltak rajtkőhöz a magyarul is vizsgázók közül, de senkinek nem sikerült átmenni. Ketten voltak ezen kívül, akik meg sem jelentek.

Csíkdánfalva

A Petőfi Sándor Szakközépiskolának két diákja vette sikerrel a próbát, az iskolaátlag 6,83, a két átmenő közül 7,21 a jobb átlag. A vizsgára egyébként 14-en iratkoztak, 6-an viszont nem mentek el. Az átmenési arány 25%.

Gyergyóditró

A Puskás Tivadar Szakközépiskolában 9 diák iratkozott vizsgára, közülük 2 diák nem jelent meg. A vizsgát egy diák sem vette sikerrel.

Gyergyóalfalu

A Sövér Elek Szakközépiskolában egy ember vette sikerrel az akadályokat, így innen már átlagot "számolni" is könnyű: 6,13. A vizsgára 16-an iratkoztak, de csak 14-en vettek részt. Az átmenési arány: 7,14%

Csíkszentmárton

A Tivai Nagy Imre Szakközépiskolában 19-en szerettek volna érettségizni, de a vizsgára 18-an mentek el, közülük senkinek nem jött össze az átmenő.

Székelykeresztúr

A Zeyk Domokos Szakközépiskolában 5-en jelentkeztek vizsgára, mindenki megjelent, de senki nem ment át.

A Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban 7,67 lett az átlag a sikeresen vizsgázóknak: 16 diáknak sikerült átmenni, 51 diák iratkozott, 1 nem jelent meg. A legjobb átlaga az iskolának 9,07, az átmenési arány 32%.

Az Orbán Balázs Elméleti Líceumban az átmenők átlaga 7,86 lett, 19 diák mondhatja magát sikeres érettségizőnek, 22 diákot vágtak el, egy nem jelent meg. A legjobb átlag 9,03, az átmenési arány 46,34%.

Borszék

A Zimmethausen Szakközépiskolában egyetlen magyarul is tanuló diák sem végzett sikeresen. A vizsgára 6 diák iratkozott, mindannyian megjelentek.

Korond

A Korondi Szakközépiskolában egyetlen diáknak sikerült átmenni a 16-ból 6,51-es átlaggal. A vizsgán mind a 16 iratkozó részt vett, az átmenési arány 6,25%

Gyimesfelsőlok

A gyímesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római-Katolikus Teológiai Liceumban 4 diáknak sikerült átmenőt szerezni, nekik 7,54 az átlaguk. 30 diáknak nem sikerült a vizsga. A legjobb eredmény: 7,77, az átmenési arány 11,76%.

Zetelaka

A zetelaki Dr. P. Boros Fortunát Elméleti Középiskolában 2 diáknak sikerült megírni az átmenőt, 13 diák próbálta meg, 2 diák nem jelent meg. Az iskola átlaga 6,37, mindkét átmenő diák nagyon hasonló médiával vette az akadályt, a jobb átlag 6,38. Az átmenési arány 15,38%.

Maroshévíz

A Kemény János Elméleti Líceumban 7 diák vette sikerrel az akadályokat, jegyeik átlaga: 8,15. A legjobb diák átlaga 8,95, mivel 11 diák iratkozott, de csak 10 jelent meg, az átmenési arány 70%.

KOVÁSZNA MEGYE:

Barót

A Baróti Szabó Dávid Középiskola 100 megjelent diákja közül 43-nak sikerült az érettségi, a jegyek átlaga 7,19 volt. A legjobb átlagot elérő diák 9,03-at írt. Az átmenési arány 43%-os volt.

Kovászna

A Kőrösi Csoma Sándor Líceum 72 megjelent diákja közül 47-nek sikerült az érettségi vizsga, a jegyek átlaga 7,48 volt. A legjobb átlagot elért diák 9,46-ot írt. Az átmenési arány 65%-os volt.

Kézdivásárhely

Az Apor Péter Szakközépiskola 22 megjelent diákja közül sajnos senki nem ment át az érettségi vizsgán.

A Bod Péter Tanítóképző 58 megjelent diákja közül 18 diák ment át. A jegyek átlaga 7,30 volt, a legjobb átlagot elérő diák 9-est írt. Az átmenési arány 31%-os volt.

A Gábor Áron Szakképző Líceum 41 megjelent diákja közül két diáknak sikerült az érettségije. A jegyek átlaga 6,88 volt, a legjobb átlagot elérő diák 7,66-ot kapott. Az átmenési arány közel 5%-os volt.

A Kézdivásárhelyi Református Kollégium 66 megjelent diákja közül 36-an vizsgáztak sikeresen, az érettségi jegyek átlaga pedig 8,06 volt. A legjobb eredmény 9,38 volt. Az átmenési arány 54%-os volt.

A Nagy Mózes Elméleti Líceum 112 megjelent diákjából 85-en értek el 6-os fölötti átlagot. A jegyek átlaga 7,96 volt, az iskola legjobb átlaga 9,58 volt. Az átmenési arány 75%-os volt.

Sepsiszentgyörgy

A Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola 43 megjelent diákja közül 14-en mentek át, az átmenő jegyek átlaga 7,06 volt. A legjobb átlagot elért diák 8,20-at írt. Az átmenési arány 32%-os volt.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum 88 megjelent diákja közül 80-nak sikerült, átlaguk 7,82 volt. A legjobb átlag 9,20 volt. Az átmenési arány 90%-os volt.

A Puskás Tivadar Szakközépiskola 62 megjelent diákja közül 4 magyarul is érettségiző diák és egy román tanuló ment az érettségi vizsgán. Az átmenő jegyek átlaga 6,80 volt, a legjobb átlagot elérő diák 7,77-et írt. Az átmenési arány 8%-os volt.

A Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium 63 megjelent diákja közül 37-nek sikerült az érettségi, az átmenő jegyek átlaga 7,11 volt, a legjobb átlagot elért diák 8,73-at szerzett. Az átmenési arány 58%-os volt.

A Székely Mikó Kollégium 89 megjelent diákjából 85-nek sikerült az érettségi, az iskola átlaga 8,22 volt. A legjobb jegy 9,73 volt. Az átmenés arány 95%-os volt.

SZATMÁR MEGYE:

Szatmárnémeti

A Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum: 50 diákból 30 ment át, legjobb jegy 9,12. Az átlag az iskolában: 7,31.

A Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban: 146 diákból 129 ment át, a legjobb eredmény: 9,7. Az átlag: 8,00.

Szatmárnémeti Református Gimnázium: 53 diákból 34 ment át, az legjobb jegy: 8,95, az átlag pedig: 7,07.

Nagykároly

A Nagykárolyi Elméleti Líceumban 178 diák iratkozott be, ebből 152 át is ment. A legjobb jegy 9,68 volt, az átlag pedig 8,03 lett.


BIHAR MEGYE:

Nagyvárad

Ady Endre Elméleti Líceum: 133 beiratkozó, 130 megjelent, 102 átmenő diák, Átlag 7,78, a legjobb jegy 9,42.

Lorántffy Zsuzsanna Református Kollégium: 40 beiratkozó, 40 megjelent, 9 átmenő. Átlag 6,55, a legjobb eredmény: 7,05.

Szent László Római Katolikus Gimnázium: 50 beiratkozott, 49 megjelent, 21 átmenő. Átlag: 6,9, legjobb: 8,18

Nagyszalonta

Arany János Elméleti Líceum: 61 beiratkozó, 57 megjelent, 30 átmenő. Átlag: 7,01, legjobb: 9,10.

Margitta

Horváth János Elméleti Líceum: 63 beiratkozó, 60 megjelent, 30 átmenő. Átlag 7,36, legjobb 9,33.

Székelyhíd

Petőfi Sándor Elméleti Líceum: 59 beiratkozó, 57 megjelent, 22 átmenő. Átlag 7,44, legjobb 8,91.

FEHÉR MEGYE:

Gyulafehérvár

Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum: egyetlen átmenő a megjelent 21 diákból. Az átmenési arány 4,76. Az egyetlen átmenő jegy 7,35-ös.

Nagyenyed

Bethlen Gábor Kollégium: átlag 7,50. 65 beiratkozóból 41-en érettségiztek sikeresen, így az átmenési arány 63,07%-os.

BRASSÓ MEGYE:

Brassó

Áprily Lajos Főgimnázium, átlag: 7,98. 108 beiratkozóból 87-en érettségiztek sikeresen (1 hiányzó mellett), így az átmenési arány 81,3%.

HUNYAD MEGYE:

Déva

Téglás Gábor Elméleti Líceum, átlag: 7,67. 35 beiratkozott diákból (akik közöl 7 végül nem jelentek meg) 22-en ketten vették sikeresen az akadályokat, az átmenési arány így 78,57%-os.

MÁRAMAROS MEGYE:

Máramarossziget

Leöwey Klára Elméleti Líceum, átlag: 7,89. 26 beiratkozó és két hiányzó mellett, 10-en érettségiztek sikeresen, így az átmenési arány 41,66%.

Nagybánya

Németh László Elméleti Líceum, átlag: 7,87. 51 beiratkozó közül 33-an vették sikeresen az akadályokat.

SZILÁGY MEGYE:

Zilah

Wesselényi Református Líceum, átlag: 7,20. A 60 beiratkozó közül 17-en érettségiztek sikeresen.


ARAD MEGYE

Arad

A Csiky Gergely Főgimnáziumban 71-en iratkoztak be a vizsgára, 66-an jelentek meg, és 37 diáknak sikerült elérni a hatos átlagot. Az átlag 7,52, a legjobb eredmény pedig 9,08 lett.

TEMES MEGYE

Temesvár

A Bartók Béla Elméleti Líceum 38 diákja iratkozott vizsgára, ebből 37-en jelentek meg, és 31-en értek el átmenő jegyet. Az átlag 7,83, a legjobb jegy 9,27.

Cikkünk frissül, igyekszünk további iskolákkal kiegészíteni.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS