2021. július 30. péntekJudit
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Amíg a Sapientia EMTE inkább hallgat, a BBTE végre napirendre tűzte az SZFE ügyét

Tőkés Hunor Tőkés Hunor 2020. szeptember 10. 14:38, utolsó frissítés: 15:05

Hollywoodi sztárok már kiálltak az SZFE mellett, az erdélyi egyetemek és intézmények többsége azonban hallgat. A Sapientiát és a BBTE-t kérdeztük álláspontjukról, ennek apropóján pedig voltak, akik szolidaritást vállaltak.


Mi az álláspontjuk a magyar felsőoktatási intézmények vezetőinek az „anyaországi” Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatóinak és hallgatóinak tiltakozása kapcsán? Miért hallgatnak az érintett erdélyi magyar intézményvezetők, amikor a hatalom képviselői figyelmen kívül hagyják az egyetemi autonómiát? A Babeș–Bolyai Tudományegyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vezetőit kérdeztük.

Ahogyan az SZFE botrányos átalakítása egyre nagyobb nemzetközi felháborodást vált ki, és egyre többen állnak ki az intézmény (de minimum a művészeti egyetemi autonómiája mellett), úgy válik egyre égetőbb kérdéssé az erdélyi BBTE (és ezen belül leginkább a Színház és Film Kar), valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (és főleg a Filmművészet, fotóművészet, média szak) álláspontja. A kérdés már csak azért is érdekes, mert nem csak a megszólalás, a hallgatás is jelzésértékű.

Many thanks to Sir Ian McKellen 🙏✋❤️🙏

Közzétette: Színház- és Filmművészeti Egyetem – 2020. szeptember 8., kedd


Láthattuk már a májusi határozat megjelenésekor, hogy az egyoldalú döntéshozatal, ami alapjaiban rengette meg és kényszerítette magánalapítványi modellbe Magyarország számos egyetemét, nemcsak az SZFE-t, milyen reakciókat váltott ki. Az eset kapcsán számtalan (kreatív) tiltakozási akció történt a SZFE-s egyetemi oktatók, hallgatók és az alkotói szakma részéről. Érdemi tárgyalásokra nem került sor, helyette nyilatkozatháború van. Az egyetem hallgatók általi elfoglalása éles vitát generált, ahol a „nemzeti és keresztény” értékek és az egyetem szabadsága, függetlensége a tét.

Az egyetemi autonómia pedig mindezek után köszöni szépen, de ebből a történetből teljesen kimaradt (azaz figyelmen kívül lett hagyva). Amíg az SZFE vezetői javaslatokba bocsátkoztak, addig a hatalom képviselői erőből operáltak döntéshozatalkor: kész tervvel érkeztek a tárgyalásokra, lesöpörték a kéréseket/javaslatokat és minden áron érvényesítették politikai akaratukat – állították a Transindex által még júliusban megkérdezett egyetemi oktatók.

Az egyetemfoglalás jogosságáról, a csapdába került Fideszről és a vékony erdélyi szolidaritásról gondolkodott el szerzőnk.

Közzétette: Transindex.ro – 2020. szeptember 9., szerda


Ezek a tanárok ugyanis már júniusban nagy számban kiálltak az SZFE mellett, főleg a BBTE, Színház és Film Karáról (Magyar Színházi Intézet és Film és Média Intézet), de többen a Bölcsészettudományi Karról (Magyar Irodalomtudományi Intézet), a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemről és néhányan a Politikatudományi Intézetről, a Református Tanárképző és Zeneművészeti Karáról, a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karról is.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem mellett viszont hiába állnak ki egyre többen a nemzetközi porondon, az erdélyi egyetemek döntő többségben máig hallgatnak, esetleg személyes véleményüket fejtik ki, vagy a sajtó megkérdezésekor is inkább trükköznek válaszok helyett. Esetükben csupán az oktatók és a diákok egyéni kiállásáról beszélhetünk. Intézményi kiállásról az említett karok közül csupán a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem szeptember 4-i szolidaritásáról tett nyilatkozat árulkodik, illetve a Színház és Film Kar szeptember 10-i kiállásáról. Utóbbi esetében viszont sokáig nem volt egyértelmű az álláspont, azt követően vállalták fel intézményi véleményüket, hogy megkerestük őket és a BBTE vezetőségét.

Állást szeretnének-e foglalni az ügyben az erdélyi egyetemek, és ha nem, indokolják-e egyáltalán a hallgatást?

Mint megtudtuk, Soós Anna a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar Tagozatának vezetője, rektorhelyettese, az SZFE-ügye kapcsán egyelőre csak a saját véleményét oszthatta meg a nyilvánossággal, ugyanis erről szóló intézményi egyeztetés a BBTE-en beszélgetésünk időpontjáig még nem történt. Az ugyanis a BBTE számára eddig nem volt prioritás. Az SZFE hónapok óta tartó meghurcolása csak az elkövetkezendőkben kerülhet napirendre. Soós szerint a BBTE vezetősége arról fog egyeztetni Daniel David rektorral és a Színház és Film Karral, hogy egyáltalán szükséges-e az intézmény kiállása. Mint később kiderült, az.A Színház és Film Kar szolidaritást vállaló egyetemi oktatóit is megkereste a Transindex az SZFE ügyében, de a Magyar Színházi Intézet és a Film és Média Intézet vezető tanárai sokáig nagyon eltérő véleményen voltak az állásfoglalással kapcsolatban.

Amíg Csibi László a Film és Média Intézet nevében érdeklődésünkre elmondta, a tanárok által júniusban tett személyes állásfoglalása értelmezhető úgy is, hogy ők már intézményileg kiálltak az SZFE mellett, Szilágyi-Palkó Csaba, a Magyar Színházi Intézet vezetője több egyeztetés után sem ismertette az intézet álláspontját. Annyi viszont biztos, hogy a Magyar Színházi Intézet oktatóinak és diákjainak nyilvános kiállását Szilágyi-Palkó nem tekintette intézményi kiállásnak (dacára annak, hogy intézményvezetőként ő is szolidaritást vállalt aláírásával az SZFE mellett).Szilágyi-Palkó Csabától több ízben érdeklődtünk az intézmény álláspontjáról, viszont előbb elfoglaltságára hivatkozva kérte, hogy írásban válaszolhasson, majd jelezte, hogy előbb a kari tanáccsal egyeztet (a Színház és Film Kar és a Magyar Színházi Intézet álláspontjáról). Ez viszont az elkövetkező kari tanácsülésen nem történt meg. Állítólag a kitűzött napirendi pontoknak nem jutottak a végére és azokat vették előbbre, amelyek a tanévkezdésre vonatkoztak. Pár nap múlva viszont megjelent a kar hivatalos oldalán:

„A kolozsvári BBTE Színház és Film Kara és oktatói ismételten támogatják a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói tiltakozását az egyetemi autonómia védelmében. (...) Most intézményesen is szolidaritásunkat fejezzük ki az egyetemüket védő hallgatókkal és oktatókkal, akik nem fogadják el az őket ért jogsértést, és készek a tiltakozásra. Megengedhetetlennek tartjuk, hogy egy egyetem minőségét mindenféle felmérés vagy kutatás hiányában kérdőjelezzék meg, és alapvető döntési jogokat vonjanak meg az intézmény vezetőitől. Hisszük, hogy ebben a helyzetben az egyetemfoglalás és a küzdelem a legjobb döntés, az egyetemi autonómia ügye a mi ügyünk is, közös ügy” – írták.

A BBTE egyébként, Soós Anna, Magyar Tagozat vezető szerint eddig egyrészt azért nem foglalt állást (illetve ezt megelőzően, azért nem egyeztettek SZFE ügyében például a Színház és Film Karral), mert az egyetemi oktatók közül többen szabadságon voltak, illetve a BBTE vezetősége a múlt hét folyamán „reggeltől estig” azon dolgozott, hogy a jövő tanév oktatási rendje miként tudja úgy figyelembe venni az egészségügyi előírásokat, hogy minőségi oktatást tudjanak biztosítani a hallgatók számára. Az #freeSZFE kérdése viszont, mint megtudtuk, most már napirendre került.

Soós Anna személyes véleménye az, hogy minden egyetemnek olyan autonómiával kell rendelkeznie, amely biztosítja számára, hogy saját oktatási programot dolgozhasson ki. Mint mondta, nyilván a finanszírozó eldöntheti az egyetem formáját (például azt, hogy állami vagy magánegyetemként szeretné működtetni az intézményt – szerk. megj.), viszont ez olyan egyeztetés alapján kellene megvalósuljon, amely biztosítja az oktatás optimális folytatását. „Úgy látom, itt a gond az, hogy a finanszírozó döntését az egyetemmel nem sikerült olyan szinten egyeztetni, hogy ez fenntartsa egyáltalán a továbblépést. (...) Valószínű, hogy amennyiben nem sikerül kiegyezniük, két külön vélemény alakul ki, és az is lehet, hogy ebből gyakorlatilag két egyetem lesz” – mutatott rá Soós Anna.

Amíg a BBTE halogatja, hogy az SZFE botrányos átalakítása kapcsán megszólaljon, a Sapientia EMTE inkább a hallgatást választja

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Magyarország mindenkori kormányának támogatásával, már eleve alapítványi modellel indult a kezdet kezdetén. A Sapientia Alapítvány kuratóriumi elnökének pedig Kató Bélát, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét választották. Ezek a körülmények pedig még abban az esetben is skizofrén helyzetet teremthetnek a magánegyetem számára, ha úgy gondolják, hogy az SZFE és bármilyen egyetem autonómiája elengedhetetlen a működéshez.

Pethő Ágnes, a Sapientia EMTE Filmművészet, fotóművészet, média szakának tanszékvezetője talán pont ebből az okból kifolyólag nem válaszolt a Transindex többszöri megkeresésére, annak ellenére, hogy biztosan értesült róla. Ahogyan Tonk Márton, a Sapientia EMTE dékánja sem vette fel cikkünk megjelenéséig a telefont (miután megkeresésünkkor 1-2 órás haladékot kért a válaszadásra). Lakatos Róbert tanszékvezető-helyettest viszont sikerült elérnünk, ő azonban a tanszék nevében nem kívánt nyilatkozni.Értesüléseink szerint Lakatos a kari tanácsban felvetette, hogy az SZFE-vel kapcsolatban foglaljanak-e állást, azonban a Sapientia EMTE Filmművészet, Fotóművészet, Média Szaka továbbra is a hallgatást választotta. Azaz inkább nem foglal állást az SZFE ügyében. Úgy tudjuk, hogy a tanszéken senkinek nincs megtiltva, hogy egyénileg kiálljon a Színház- és Filmművészeti Egyetem mellett, de ezt csak a saját, és nem az intézmény nevében teheti meg. Méghozzá úgy, hogy a neve összefüggésbe se legyen hozható az intézménnyel. (Pont, mint az okos lány meséjében).

Az intelmeket azonban elfelejtették közölni a Sapientia EMTE volt diákjaival, ők pedig kiálltak az SZFE mellett.

„Mi, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Filmművészet, fotóművészet, média szakának volt diákjai támogatjuk a Színház- és Filmművészeti Egyetem diákságát és tanárait a függetlenség megőrzéséért folytatott küzdelmében. Az egyetemi autonómia az oktatás egyik alappillére, ha ez sérül, sérül a szabad oktatás is” - írták állásfoglalásukkor.

Az alma matertől függetlenül, spontán, alulról jövő kezdeményezésként.

Közzétette: Transindex.ro – 2020. szeptember 9., szerda


Ugyanakkor Szabó Hunor, a kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (HÖK) elnöke a Transindex megkeresésekor állította, a Sapientia EMTE jelenlegi hallgatói többségében szintén támogatják az SZFE diákjait és oktatóit. Arra a kérdésünkre pedig, hogy mi történne abban az esetben, ha valaki megtiltaná, hogy a HÖK vagy bármely diák állást foglaljon az SZFE ügyében, azt válaszolta: ez nyilván szembemegy a szabadságjogokkal, mert a véleménynyilvánítás szabadsága minden egyén alapvető emberi jogai közé tartozik. A tanár nem mondhatja meg a diákoknak, hogy miről milyen véleménye legyen.„Az akadémiai közösségben ez nem elfogadott és nem is feltételezem azt a tanárainkról, hogy ilyet mondanának egy diáknak, hogy ne álljanak ki egy olyan kezdeményezés mellett, ami nekik fontos” – mondta az egyetem kolozsvári hallgatóinak érdekvédelmi szervezetének elnöke.

„Visszatérhetnénk erre egy kicsit később?”

Viszont, amikor a kolozsvári HÖK állásfoglalása kapcsán érdeklődtünk, Szabó Hunor időt kért. Egy órával később pedig úgy fogalmazott, hogy a kolozsvári HÖK inkább semleges szeretne maradni az SZFE-vel kapcsolatban. Nem kívánnak sem negatív, sem pozitív véleményt alkotni az ügyel kapcsolatosan. Indoklásként „bizonyos belső okokra” hivatkozott, amelyeket nem szeretett volna bővebben kifejteni.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS