2024. április 14. vasárnapTibor
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Elfogyott a türelem Apjok Norbert ügyében, várhatóan jövő héten döntés születik

Tőkés Hunor Tőkés Hunor 2021. január 22. 15:45, utolsó frissítés: 16:10

Elszabadultak az indulatok a nagybányai lakossági fórumon, miután Apjok Norbert nem válaszolt a kérdésekre, a több hete húzódó diplomabotránynak viszont ez csak az egyik vetülete volt.


Lakossági fórumot tartott az RMDSZ Nagybánya területi szervezete, amelynek eredeti célja az lett volna, hogy a helyi RMDSZ tisztázza a felmerülő kérdéseket és megnyugtassa a választópolgárokat, többek között a diplomabotrányba keveredett Apjok Norbert képviselő ügyében. Az indulatok azonban a három órás gyűlésen sem csitultak, azok inkább elszabadultak azt követően, hogy a képviselő a kényes kérdéseket mellébeszéléssel próbálta hárítani, de a résztvevőket ezzel nem tudta megtéveszteni. A kialakult feszült helyzetben még a politikusok között is akadt olyan, aki elvesztette a kontrollt: volt ordítás, szarkasztikus nevetés és számonkérésre is bőven akadt példa.

Az online találkozóra a választmányi gyűlést követően egy hétre, csütörtök este került sor. Apjok Norbert képviselő és Székely István Nagybánya területi szervezetének ideiglenes elnöke most azonban nem zárt ajtók mögött vitatta meg a kialakult helyzetet, első alkalommal azok is megszólalhattak, akik Apjok után a leginkább érintettek, azaz annak a több ezer fős választói közösségnek néhány tagját hallhattuk, akik éltek a lehetőséggel, és virtuálisan választottjuk szemébe néztek, illetve azokéba, akikhez kérdésük volt. A helyi RMDSZ ugyanis, kiegészülve a „külsősnek” számító Székellyel, felajánlotta, hogy minden felmerülő kérdésre választ próbál adni, köztük abban az ügyben is, amely hetek óta lázban tartja és megosztja a közösséget.

Az online találkozó legizgalmasabb témája nyilván a képviselő diplomabotránya volt, ami a harmadik és egyben utolsó napirendi pontként szolgált, előtte azonban a nagybányai ügyekre is kérdések érkeztek a helyi vezetőkhöz és Székely Istvánhoz, akit december 9-én neveztek ki ideiglenes elnöknek, hogy a rossz választási eredmények okain változtasson. A választók őket sem kímélték, a politikusok között pedig akadt, aki nem a teljes igazságot mondta el, azonban egy ideig úgy tűnt, hogy a lakosság némileg kielégítő válaszokat kap még a legkényesebb kérdésekre is.

A kérdéses rész 2 óra 30 perc után nézhető:

RMDSZ lakossági fórum Nagybányán

Közzétette: RMDSZ Nagybánya – 2021. január 21., csütörtök


Mire Apjok témaköréhez értek már azt is lehetett tudni, hogy a Szövetség Állandó Tanácsa várhatóan jövő héten tárgyalja az ügyét. Azaz rövid időn belül kiderül, hogy az RMDSZ milyen politikai szankciókban fogja részesíteni a képviselőt, aki nem csak képviselőként maradhat egyedül a parlamentben, de akár RMDSZ tagságát is elveszítheti. Ha tippelnünk kellene, és a lakossági fórumot vennénk alapul, akkor feltehetően az utóbbit javasolná a SZÁT, olyannyira elharapózott mostanra a diplomabotrány, amely legkevésbé szól magáról a diplomáról.

Mint Székely előljáróban ismét szóvá tette, ez az ügy nem csak Apjok Norbertről szól, mert bármely tisztségviselővel fordult volna elő, annak következményei lettek volna; nem csak egy diplomáról szól, mert nem az a kérdés, hogy diplomás ember kell-e a parlamentben vagy sem; és nem csak Máramaros megyéről szól, mert bárhol történhetett volna az ügy, ugyanennyire rossz hatással lenne a közösség működésére. Székely szerint ez inkább arról szól, hogy valaki betartja-e a szabályokat, illetve arról, hogy a közösség és a szervezet milyen szabályok mentén működik, milyen viselkedési formát erősít fel.Ugyanakkor, mint emlékeztetett, Apjok december 2-án saját fogalmazásában és aláírásával elismerte az RMDSZ vezetői számára, hogy a diplomája hamisítvány, amit nem lehet akkreditálni Romániában. Ennek okán pedig nem tesz eleget az RMDSZ jelötállítási szabályzatának, illetve Apjok szerinte kijelentette azt is, hogy mivel nem akar csalás útján mandátumot szerezni, ezért amennyiben Máramaros megye szerez egy mandátumot a választásokon, akkor arról le fog mondani. Ugyanakkor a dec. 3-i keltezésű lemondást is megírta, amely a sajtóban is megjelent, amit a nagybányai területi szervezethez küldött el.

„Az RMDSZ elnöksége ezekből a dokumentumokból szembesült azzal, hogy Apjok Norbert diplomája hamisítvány. Tehát, nem arról van szó, hogy: angol vagy amerikai egyetem, honosítható vagy sem, vagy arról, hogy Apjokot az egyetem becsapta vagy sem. Ezek részletkérdések. Apjok a saját diplomájáról azt nyilatkozta hivatalos okiratban, hogy hamisítvány” – mondta Székely a 61 Zoomos és kb. 100 Facebook live-on személy jelenlétében, akik között a szóban forgó képviselő is ott volt, de ekkor nem tiltakozott és nem is tagadta a vádakat. Igaz azonban, hogy Székely többször is hangsúlyozta, hogy csupán tényekre hagyatkozik.

Mint ismeretes, a történet folytatásában az RMDSZ narratívája az, hogy már ekkor nem lehetett más jelöltet állítani (ami igaz is, viszont erről a szövetség nem kommunikált a választói felé a botrány kitöréséig – szerk. megj.), ezért Kelemen Hunor szövetségi elnök azt kérte Apjoktól, hogy amennyiben mandátumot szerez, azt vegye át, szavazza meg a kormányt és mondjon le december 31-ig (részletesebben Székely itt mesél az előzményekről – szerk. megj.).

Székely szerint ez eddig az időpontig egy türelmi idő állt Apjok rendelkezésére. Miután azonban a képviselő nem mondott le, ugyanakkor januárban elismerte, hogy nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel és ez a sajtóban is megjelent, Kelemen nyilvánosan többször is kérte a lemondását. Apjok azonban ezt nem teljesítette. Székely ezt követően hívta össze a választmányi gyűlést, ahol bár nem közeledtek az álláspontok, de ekkor ő még remélte, hogy a képviselő meggondolja magát. Mint tőle a lakossági fórumon a jelenlévők megtudták, azért is, mert ezt követően Apjokot Kolozsvárra hívatták. A remény azonban szertefoszlott, hisz a képviselő ott is világossá tette az RMDSZ vezetői számára, hogy nem fog lemondani. A román törvénykezés értelmében pedig, ha önként nem mond le, mandátumát nem köteles visszaszolgáltatni.A hosszú, de szükséges felvezető után, Székely átadta a válaszadás lehetőségét Apjoknak, a kérdés jogát pedig a lakosságnak. Több mint három óra lakossági fórum után azonban a lakosság nem, hogy kielégítő válaszokat kapott kérdéseire, hanem az idő múlásával látszólag az indulatok inkább egyre csak fokozódtak, mert a diplomabotrányba keveredett képviselő a fórum őt érintő harmadik paneljében folyamatosan kitérő válaszokat adott és folyton abba próbált bele menekülni, hogy összevont kérdésekre válaszolhasson, amivel már egyszer megpróbálkozott az elején. Ekkor azt mondta, ő már olvasta a kérdéseket, a hallgatók pedig több perces szónoklatot hallhattak, választ azonban szinte semmire sem kaptak. Így ezt követően a Zoom-ba becsatlakozók egyenként tették fel a kérdéseiket.

Az egyik lakos például azt kérdezte tőle, hogy elismeri-e, hogy hamis a diplomája? Lemond-e?

Apjok erre előbb újra azt hozta fel, hogy több kérdésre szeretne egyszerre válaszolni. Ezt viszont az előző tapasztalatok miatt már csak a képviselő erőltette. Majd válaszként úgy felelt, hogy a december 2-i és 3-i nyilatkozatok keletkezési módjáról csak a Szövetség Állandó Tanácsa előtt fog beszélni. Ez a tanács fog dönteni majd a szankciójáról is. Ezután elkezdett arról beszélni, hogy az elkövetkezendőkben mennyi munka vár az emberekre és a közösségre, amiben részt szeretne vállalni.

A szemfüles lakos meg is jegyezte tisztelettudóan, hogy a képviselő úr nem válaszolt. Azt kérte tehát Apjoktól, hogy tisztázza az ügyét: vagy védje meg magát, vagy ismerje el, hogy csalt.

A képviselő erre elismerte, hogy hibázott a diploma ügyében, ez azonban inkább csak arra vonatkozott, amit már többször is elismételt, miszerint a diplomája kapcsán nem volt tudomása arról, hogy nem honosítható Romániában. Ez aztán dühitette is rendesen az érdeklődőket, hisz Székely előbb már kezében tartotta az írásos dokumentumot, amit a képviselő aláírt, és amelyben elismerte, hogy hamis. Így azonban a lakosok már csak őszinteségét kérték számon, vagy azt, hogy Apjok cáfolja az ellene felhozott vádakat. A képviselő azonban többszöri kérdésre sem állt egyik vagy másik álláspontra, az RMDSZ vezetése által ismert körülményekre hivatkozott. Ugyanakkor ismételgette azt is, hogy ő januárban elmondta a nyilvánosságnak, hogy olyan diplomát adott le, amiről nem tudta, hogy nem honosítható és ennyi problémát fog okozni a szervezetnek és a közösségnek.

A kérdezőnek azonban nyilván nem nagyon tetszett mindez. Ahogyan Székely Istvánnak sem, aki ekkor erőteljesen hangsúlyozni kezdte, hogy egyértelműen kiderül a dokumentumaiból, hogy Apjok szándékosan csalt és tudatosan csapta be az RMDSZ testületeit és a választóit. Apjok erre védekezésül azt mondta: „Ön felállított egy elméletet, tudja nagyon jól, hogy akkor, amikor ezek a nyilatkozatok születtek, ön nem volt ott, és azt is tudja nagyon jól, hogy a megfelelő testületek előtt fogok erről nyilatkozni” – próbálta menteni a helyzetet Apjok. Székely viszont azzal vágott vissza, hogy bár lehet nem volt ott, de a dokumentumok magukért beszélnek.

Amikor pedig Apjok román nyelvű nyilatkozatát az ideiglenes elnök fel próbálta olvasni, hogy nyomatékossá tegye álláspontját, a képviselő folyamatosan beleszólt, Székely ekkor elvesztette a türelmét és ráordított a képviselőre: „Én beszélek!” – amire a Zoomos csoportban nevetés tört ki. „Onnantól kezdve, hogy ön elismeri, hogy a diplomája hamisítvány, arra kérem, hogy ne beszéljen jóhiszeműségről és arról, hogy ön nem volt tudatában ennek, amikor benyújtotta a diplomáját az iratcsomójához. Ismétlem: nem a diplomáról van szó, hanem arról, hogy a saját szabályainkat hogyan tartjuk be” – folytatta erőteljesen Székely. Apjok ekkor inkább úgy döntött, hogy Székelyé helyett, inkább a lakosság tőrébe dől és arra kérte az elnököt, hogy adjon teret a kérdéseknek, mert amúgy sem fognak ebben a kérdésben egyet érteni.

Egy másik kérdésre, miszerint honnan tudta meg, hogy diplomája nem honosítható,
a képviselő ismét felületes választ adott, csak annyit árult el, hogy egy szakembertől tudta meg. A kilétét ennek a személynek azonban nem akarta elárulni. Ugyanakkor itt egy másik lakos az RMDSZ narratíváját is megkérdőjelezte, miszerint ellenőrizték, hogy Apjok diplomáját a tanügyminisztérium honosítási központja (CNRED) koronavírus gócpontra hivatkozva nem tudja kivizsgálni. A lakos állítólag betelefonált és azt a választ kapta, hogy online ennek ellenére továbbra is működött a központ. Székely szerint, amikor ők felhívták az intézményt, akkor a munka szünetelt az intézményben.A kérdezők között Apjok Norbert volt vetélytársa, Kovács Richárd is megszólalt, aki a képviselő ellen 2016-ban elvesztette a belső választást a képviselői helyért, majd 2018-ban felhagyott a politikával. Mint mondta, eddig a pillanatig úgy érezte, nem áll jogában kívülről bekiabálni, de a lakossági fórumon négy kérdést mégis fel szeretett volna tenni a képviselőnek:

1. Apjoknak van-e Romániában akkreditált felsőfokú végzettsége?

- Nincs – válaszolt a nyilvánvaló kérdésre a képviselő.

2. Ön ott volt az SZKT gyűlésen és megszavazta azt a szabályzatot, miszerint az RMDSZ képviselőjelöltnek felsőfokú végzettsége kell legyen. Igaz?

- Igen – mondta Apjok.

3. Ha ezeknek a tudatában letette a jelölési dossziéját, a diploma másolatát pedig elfelejtette hozzátenni, ezt utólag kérték öntől. Ön úgy véli, hogy teljes bizalommal és jóhiszeműen járt el, amikor jelöltette magát?

- Igen.

4. Kovács Richárd viszont úgy vélte, hogy nem járt el jóhiszeműen, és hogy Nagybánya lakosságának a legnagyobb része úgy véli, hogy nem tett így. Ezeknek a fényében pedig utolsó kérdésében arra kérdezett rá, mikor mond le a mandátumáról?

Apjok azonban erre a kérdésre arrogánsan nevetett, amire Kovács Richárd is elvesztette az önuralmát, de azért udvariasan megköszönte a választ, mert szerinte a képviselő reakciója magáért beszélt: „meggyőző volt”.

Ezt a kérdést egyébként úgy is feltették Apjoknak, hogy amennyiben annyi aláírás gyűlne össze, amennyit a képviselő nevére pecsételtek a parlamenti választás alatt, akkor lemondana-e. A képviselő erre azt mondta, „ha nagymamámnak kereke lenne, akkor ő lenne a bicikli”, amire a moderátor azt mondta, hogy a jelen lévők értették a választ. Mivel szakadozott a vétel a Zoomon, ez feltehetően inkább arra vonatkozott, hogy hallották, hisz a válasz nem igen érthető másként, mint egy újabb kitérő válasz. Apjok viszont ezt követően hozzátette, hogy ha azt látja majd, hogy a személye akadályozza a közösség fejlődését és azt érzi majd, hogy nem képes a közösség érdekét szolgálni, azoknak az embereknek az érdekét, akikkel az elmúlt négy évben együtt dolgoztak, akkor lemond. Ellenben szerinte ez nem 6.170 aláírás hozadéka kell, hogy legyen, hanem annak, hogy tud-e eredményeket és lehetőségeket elérni, képviselni a közösség érdekeit.

Erre Székely meg is jegyezte, hogy a képviselőt lemondatni nem lehet, azt önként kell megtegye, ami ebben a helyzetben szerinte kétségtelenül szerencsétlen helyzetet, ami senki számára nem jó. Ugyanakkor más vetületei is vannak, egy képviselő javadalmazása ugyanis nettó 5-5200 euró, mellette 12-13 ezer lejes irodapénz, ami sok mindenre felhasználható. „Én egy hónapja vagyok önök körében, nekem az az egyik problémám a nagybányai területtel kapcsolatban, hogy túl sok minden szól pénzről. Olyan esetekben is, amikor nem arról kellene szóljon a történet, hogy ki, kit fizet, mennyiért. Nem akarom ezt részletezni, hiszen a képviselő úr parlamenti elszámolásai is kikérhetők” – tette hozzá közvetlenül az előbb elhangzottak után Székely.

A lakosság részéről ezt egy következtetés követte, miszerint Apjok ezek szerint nem fogja megvédeni a diplomája ügyét, de nem is fog lemondani.

Utána Apjok zárszóként elmondta, azt hogy hibázott elismeri, viszont szerinte a mostani történet a területi szervezetek körülötti tisztújításokról, érdekcsoportokról szól, akiknek más jellegű elképzelései vannak, mint neki. Az RMDSZ szabályzata pedig nem volt egyértelmű számára, mert nem írja, hogy nem lehet külföldön akkreditált felsőfokú végzettsége (ami nem sokat nyom a latba miután nem az a kérdés, hogy van-e, vagy honosítható-e a diplomája, hanem, hogy csalt-e, amit viszont írásban elismert az RMDSZ vezetősége számára – szerk. megj.).

Apjok ügye tehát jövő héten várhatóan a SZÁT elé kerül, ahol kiderül, hogy milyen mértékű szankciókkal büntetik a hamis diploma és az ellenszegülése miatt, amire precedens a 30 év során egyetlen alkalommal akadt, amikor egy Bihar megyei tisztviselő letagadta az RMDSZ-nek, hogy a szekuritátének dolgozott, ami viszont megerősítést nyert, ő Apjokkal ellentétben ezt követően lemondott a mandátumáról.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS