2021. április 19. hétfőEmma
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Delia Grigore: Az emberi jogok megszegését főleg válságidőben kell éberen és körültekintően jelezniük az aktivistáknak

Bartha Réka 2021. április 02. 10:28, utolsó frissítés: 11:46

A járványügyi szükségállapot első hét hónapja alatt vagy nem létező, vagy pedig alacsony hatékonyságú volt az állami intézmények és civil szféra közötti együttműködés, amely a nemzeti kisebbségekkel szembeni intoleráns és kirekesztő magatartás megelőzésére és felszámolására irányult.


A gyűlöletbeszéd legsúlyosabban a roma közösséget érintette, és annak ellenére, hogy a roma szervezetek folyamatos kíséreltet tettek az állami intézmények és a civil szféra között párbeszéd fenntartására, szorosabbra fonására, ez nem történt meg – magyarázta Delia Grigore, az Amare Romentza Roma Egyesület elnöke, aki az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának a gyűlöletbeszédet elemző projektjében az időszak roma érdekvédelmi munkáját mutatta be.

Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI) által végzett, az említett időszakra vonatkozó monitorozás szerint a roma közösség ellen irányuló gyűlöletbeszéd felerősödött Romániában. Melyek voltak a jelenség fokozódásának ön által tetten ért okai, és milyen következményei lehetnek hosszú távon a hazai társadalomban a roma közösség megítélésére vonatkozóan?

A roma nemzetiségűek ellen irányuló gyűlöletbeszéd intenzívebbé válásának legfőbb oka a hazai társadalom romaellenes, rasszista magatartása, ami látensen mindig is jelen volt, időközönként felszínre bukkant, válságidőben viszont egyenesen akuttá vált. A romaellenes rasszizmus oka viszont az, hogy az audiovizuális média egy része, illetve bizonyos politikusok mélyen negatív, sztereotip, rasszializált és előítéletes, gyűlöleten és lenézésen alapuló közösségképet népszerűsít a romákról, ebben pedig a jelenlegi egészségügyi helyzet felelősévé teszi, egyben Románia valamennyi kudarcának, hibájának és félelmének bűnbakjává változtatja őket.

Ennek következményei igencsak súlyosak, hiszen ezek Romániát az újjáéledő fajgyűlölet, szélsőségesség mezsgyéjére sodorják, ez pedig nem kívánt etnikai konfliktusokat aktiválhat újfent. A manapság tapasztalt, romák ellen irányuló verbális erőszak bármikor fizikai agresszióvá fajulhat, táplálhatja a szélsőségesen jobboldali politikai nézeteket, amelyek hatalmi pozícióból immár rasszista, diszkriminatív politikákat is kezdeményezhetnek, ezek pedig a roma közösség üldözéséhez és felszámolásához vezethetnek.


Mi az emberi jogi aktivista szerepe ma a társadalomban, és mit kell tennie krízisidőszakokban, például szükség és készenléti állapot idején?

Az emberi jogi aktivita szerepe a társadalomban általában véve is az, hogy a demokrácia értékei felett őrködjön, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy monitoroznia kell mindenféle eltévelyedést, letérést erről az útról.
Különösképpen válság idején – mint amilyen a szükség és készenléti állapot periódusa –, az aktivistának fölöttébb ébernek kell lennie, az állampolgárok jogainak lábbal tiprását jeleznie kell az illetékes intézményeknek az Országos Diszkriminációellenes Tanácstól (CNCD) az Országos Audiovizuális Tanácson (CNA) át egészen a Nép Ügyvédjéig, Románia Kormányáig és Parlamentjéig, továbbá be kell számolnia a diszkriminációról és rasszizmusról a demokratikus protest valamennyi eszközét felhasználva, így a petíciót, utcai megmozdulást, tüntetést, és a polgári engedetlenség más módozatait kell használnia.

Főként a rasszizmus eseteit, de másfajta civil jogi visszaélést is jeleznie kell ezek orvoslása, illetve megelőzése érdekében.

Hogyan értékeli az állami intézmények és civil szféra közötti együttműködést a nemzeti kisebbségekkel szembeni kirekesztő magatartás megelőzésére és felszámolására irányulóan? Mennyire nevezhető ez a viszony hatékonynak?

A megjelölt időszak hét hónapjának közvetlen tapasztalati szerint ez az együttműködés az állami és civil szféra között vagy nem létező, vagy pedig alacsony hatékonyságú volt mindannak ellenére is, hogy a roma civil szervezetek jelentős erőfeszítést tettek a kommunikáció javítására: közösségi szervezeteink számos petíciót és beadványt fogalmaztak meg Románia Kormányának és Parlamentjének, a tanügyminisztériumnak. Ezekre, sajnos, részint nem kaptunk választ, illetve kései, hárító, megindokolatlan és nem igazán kielégítő válasz érkezett.

Az Országos Audiovizuális Tanáccsal való együttműködésünk sem hozta meg a várt eredményt, válaszként a roma szerezetek által benyújtott számtalan petícióra. A televíziócsatornákat egyfelől nem bírságolták meg, másfelől pedig súlyos és ismétlődő rasszista megnyilatkozásaikra, kisiklásaikra enyhe bírságot, gyakorta csupán figyelmeztetést kaptak. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács ennél valamivel jobban hajlott az együttműködésre, ott az egyik petíciónk végeredményeképpen bírságolták meg Traian Băsescu politikust romaellenes, diszkriminatív nyilatkozata miatt.

Mindezek ellenére azonban más politikusok esetében – köztük a Petre Romanéban –, de más közéleti szereplők, így például ismert újságírók ügyében a peítcióink ellenére sem léptek fel az illetékesek, vagy csupán figyelmeztetéssel szankcionálták őket. Következtetésképpen tehát rengeteg a munka még az Országos Diszkriminációellenes Tanács tevékenységének hatékonyabbá tételére, és itt a tevékenységének az ország egészére való kiterjesztésére gondolok, ugyanakkor a diszkrimináció megelőzésére vonatkozó intézkedéseire is.

Ezzel egyidejűleg a CNCD-nek többet kellene foglalkoznia a rasszizmus jelenségével a diszkrimináció legsúlyosabb formájaként.

Egy másik következtetésem viszont az, hogy a román állam és annak intézményei nem foglalkoznak nyíltan és érdemben a romaellenes rasszizmus kérdésével, és azzal sem, hogy a jelenség megelőzése és hatékony felszámolása elsőrendű prioritás kellen hogy legyen. Ilyen értelemben a romaellenesség törvényének parlamenti elfogadása a roma szervezetek fő célkitűzése. (A jogszabály azóta hatályos, megszavazta a törvényhozó testület és az államelnök is kihirdette – szerk. megj.)

(Illusztráció forrása: partidaromilor.ro)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS