2024. április 24. szerda
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Kisgömböc-effektus? Népszerűsége csúcsán kezd ingadozni az AUR, sorra hiúsulnak meg grandiózus tervei

összeállítás 2022. február 07. 13:39, utolsó frissítés: 13:53

Nem a legjobb hetet zárta az AUR: az Ortodox Egyház elhatárolódott tőlük, és ezt tette elnökjelöltjük, Ioan Aurel Pop is. Mindezt azután, hogy Simiont Madridban lapátra tették, és úgy tűnik, a párt csúcsvezetése is széthúz.


Zavaros idők köszöntöttek az AUR-ra. Annak ellenére, hogy a Románok Egységéért Szövetség népszerűsége hihetetlen magasságokba emelkedett, és gyakorlatilag a második politikai erővé vált Romániában, ez az eredmény korántsem annak köszönhető, a politikai alakulat vezetői megfontolt stratégiával építenék a szervezetet.

Ellenkezőleg: most kezdenek nyilvánosságra kerülni a belső konfliktusok, a két társelnök közötti ellentétek, ugyanakkor pedig az ortodox egyház is elhatárolódott a szélsőséges párttól. A BOR által közzétett nyilatkozat bírálja a "nacionalizmus és a hit összemosását", és kijelenti, hogy "a politika és a vallás összekeverése már eddig is túl sok áldozatot követelt". A közleménynek egyetlen szépséghibája van: az egyházi üzenet azt követően érkezett, hogy a Libertatea portál el kezdte vizsgálni a BOR és az AUR közötti kapcsolatot.

Ugyancsak néhány nappal ezelőtt derítette ki a G4Media, hogy Simion hazudott akkor, amikor azt mondta, hogy részt vett az európai szuverenista jobboldali pártok madridi konferenciáján, az AUR-vezetőt gyakorlatilag kirúgták a nemzetközi csúcsról, sőt a spanyol szélsőjobboldali párt és szervező, a VOX megerősítette, hogy Simion hívatlanul érkezett.

Végül Ioan Aurel Pop, a Román Akadémia elnöke is elhatárolódott az AUR-tól. Az AUR társelnökei, George Simion és Claudiu Târziu a párt nevében őt említették lehetséges jelöltként a romániai elnökválasztásokon, de Pop visszautasította a ’megtisztelő’ nevesítést: "Az egyetlen politika, amelyet felvállalok, az a Román Akadémia politikája"- jelezte az akadémikus.


Mi több, a társelnökök között is egyre feszültebb a hangulat, bár a sajtó előtt tagadják, úgy tűnik, hogy kardinális kérdésekben nem értenek egyet.

De vegyük sorra az eseményeket, mivel ezeknek a hatásai látványosak lehetnek: amilyen fulmináns növekedést észleltünk az AUR esetében, ugyanolyan drámai gyorsasággal szét is eshet ez a szélsőjobboldali konstrukció.

Az AUR és a BOR

Váratlan közleménnyel állt elő február 4-én az ortodox egyház, amelyben közölte, hogy elítéli a nacionalizmus és vallás programszerű összekeverését, hozzátéve, hogy a politika és a vallás keveredése már "túl sok áldozatot követelt". A közleményt napokkal azután adták ki, hogy a sajtóban olyan információk láttak napvilágot, amelyek szerint a BOR tagjai támogatják a szélsőjobboldali pártot, ezért az egyházat felszólították, foglaljon állást a kérdésben. Hogy sok szimpatizánsa van az egyházon belül is a szélsőséges alakulatnak, ez szabad szemmel is látható, elég végig görgetni az AUR Facebook-oldalát, és kiderül, hogy országjárása során nem egy ’népgyűlést’ ortodox templomok udvarán vagy éppenséggel bent a templomban tartottak. De nézzük meg közelebbről ezt a kapcsolatot.

Călin Georgescu politikai beszédet tart egy templomban. KépernyőmentésCălin Georgescu politikai beszédet tart egy templomban. Képernyőmentés


Az AUR, a légionárius mozgalom és az egyház

A Gogu Puiu Egyesület a közelmúltban, január 23-án ünnepelte fennállásának 6 éves évfordulóját, az esemény kapcsán különböző rendezvényeket szerveztek, többek között egy konferenciát is, amelyen egyházi személyek, tudósok, művészek és más neolegionárius egyesületek vettek részt. (Gogu Puiu légionáriust Sorin Lavric AUR-os képviselő 2021-ben, a holokauszt emléknapja előtt a parlamentben nyilvános felszólalásban méltatta - a Transindexen itt számoltunk be erről.)
Érdekes módon az egyesület Facebook-oldalán a mozgalom hosszú távú támogatását elsősorban a konstancai érseknek, Teodosienak köszönte meg. "Az eddig megtett útért köszönetet kell mondanunk őeminenciája, Teodosie tomisi érseknek, aki a kezdetektől fogva áldását adta ránk, és aki mindig mellettünk áll, továbbá a mentor-szervezeteknek, Ion Gavrilă Ogoranu Alapítványnak, a Szent György Nagyboldogasszony Ortodox Testvériségnek, Dan Puric mesternek, Marian Cojoc professzornak és mindazoknak, akik hallgatólagosan bizalmat és támogatást biztosítottak nekünk".

A Gogu Puiu Egyesület ünnepi eseményeA Gogu Puiu Egyesület ünnepi eseménye


2022-ben, 2018-ban és 2016-ban is, úgy a konstancai érsek, mint Dan Puric és az Ortodox Testvériség is részt vett a Gogu Puiu Egyesület által szervezett légiós megemlékezéseken. Az ünnepségeket papok által végzett szertartások kísérték, amelyeken részt vett Teodosie is, illetve a Trinitas TV közvetítette ezeket
Bár a román ortodox egyház hivatalosan nem támogatja a neolegionárius mozgalmat, számos pap vagy teológus van, aki aktívan együttműködik ezekkel a szervezetekkel és szimpatizál velük.
Az ortodoxia egyébként mindig is központi eleme volt a légiós mozgalomnak. A légiós szertartásokat - horogkeresztes zászlók felszentelése, temetések, megemlékezések - papok végezték, akik közül néhányan még antiszemita erőszakos cselekményekben is részt vettek.

Ezért talán nem kell meglepődnünk azon, hogy George Simion és az AUR tagjai a templomkertekben tartanak gyűléseket, vagy hogy Călin Georgescu, a párt tiszteletbeli elnöke és államfő-jelöltje elkezdett politikai prédikációkat tartani a híveknek közvetlenül a templomokban. Természetesen maszk nélkül. Egyébként Georgescu az a személy, aki aktív összekötő kapocsként működik a légionárius szervezetek és az AUR között. Az alábbi fotó a Facebook-oldalán látható, jobb és baloldalán a Gogu Puiu Egyesület vezetői állnak: Elena Puiu, a légionárius unokája, és férje Eugen Sechila, aki kabátján a Vasgárda jelvényét viseli, nyakában pedig az ortodox keresztet.

Balról jobbra: Eugen Sechila, Călin Georgesu, Elena Puiu SechilaBalról jobbra: Eugen Sechila, Călin Georgesu, Elena Puiu Sechila


Amikor 2019 augusztusában George Simion elindította a "Nagyobb Románia Európában" politikai mozgalmat, amely az őt addig támogató csoportokat tömörítette, a felszólalók között volt Zoe Rădulescu is, Gogu Puiu légionárius lánya, aki szintén a róla elnevezett egyesületben tevékenykedik. Ez világosan mutatja az AUR vezetőinek szoros kapcsolatát a neolegionárius csoporttal.

A Gogu Puiu Egyesület és a Ion Gavrilă Ogoranu Alapítvány, amellyel szintén kapcsolatban van az AUR, szoros együttműködésben vannak az Ortodox Testvériséggel és az Új Jobboldallal. Közösek a rasszista vagy idegengyűlölő megnyilvánulások, illetve az ok az események, amelyeken ezek a szervezetek megjelennek, ilyen volt például a "Románia gyarmatosítása elleni menet".

Ez egy 2018-as tüntetés volt, amelyen az ultranacionalista egyesületek az Új Jobboldal vezetésével, amelyen a menekültek romániai befogadásának betiltását és Romániának az európai migrációs paktumból való kilépését követelték, menekültellenes transzparenseket helyezve ki a náci Németországgal kapcsolatos szimbólumokkal.

Az Ortodox Testvériség tagjainak csoportfotójaAz Ortodox Testvériség tagjainak csoportfotója


A temesvári városháza elleni támadásban is George Simion nyilvánvalóan az Új Jobboldal Mehedinți nevű csoportját mozgósította, bár később tagadta, hogy bármi köze lenne a Temesváron kívülről autóbusszal behozott és megbírságolt személyekhez. Az újságírói ankétok megállapították, hogy Simion kapcsolatai az Új Jobboldallal legalább 2009-ig nyúlnak vissza, amikor az "Új Góliátok" mozgalom vezetőjeként Simion Bukarestben tüntetést szervezett az Új Jobboldallal a kisinyovi kommunista rendszer ellen. 2010-ben közel 40 moldovai nem kormányzati szervezet fejezte ki aggodalmát és határozott nemtetszését azzal a felvonulással kapcsolatban, amelyet az Új Jobboldal, az Új Góliátok, a Vasgárda és a Romániai Légiósok szerveztek, mivel szélsőséges csoportoknak tartották őket, amelyek célja a nacionalista szellem felélesztése Moldovában.

Még egyszer az ortodox egyházról

Egyszóval ebben kontextusban született meg az ortodox egyház elhatárolódó nyilatkozata, amely akkor válna hihetővé, ha az előbb bemutatott kapcsolódások látványosan felszámolódnának. A sajtóhoz eljuttatott levélben mindenképp ezt a látszatot igyekszik kelteni a BOR: "A zajos (ultra)nacionalizmus programatikus zavara, amellyel a nép vallási, kulturális és szellemi hűségének értékeibe vetett hitét próbálták kihasználni, súlyosan kompromittálta a nemes keresztény-konzervatív témákat, és populista, idegengyűlölő narratívát állított fel, az európai szellemi kontextusból kiszakítva, ezért az egyház elítéli a körülöttük megjelenő túlkapások minden formáját" – hangsúlyozzák a nyilatkozatban.

Vasila Bănescu, az ortodox egyház szóvivője ennek kapcsán kijelentette, hogy "semmi sem idegenebb a valódi kereszténységtől és a hiteles egyháztól, mint a hit és szimbólumainak politikai célokra való instrumentalizálása, bármilyen színű is legyen az, és bármilyen csábítóan hangozzék is a szirének hangja".

"Ami az Istené", annak is kell maradnia, ahogy maga Krisztus mondta, teljesen elkülönülve a "császártól". A kísértés, hogy egyesítsük őket, elkerülhetetlenül a vallás cukormázba burkolásához valamint a politika eltorzulásához vezet, és mindkettő mélységesen káros a társadalmi szervezet egészségére. Ostoba keveredésük már túl sok áldozatot követelt a történelem során, többek között Romániában is, és minden kísérlet, amely a köztük lévő határ átlépésére irányul, következetesen erkölcsi kudarcra és mérgező populista túlzásokra ítéltetett" - mutat rá Bănescu.

A pátriárka szóvivője úgy véli, hogy azok, akik "hosszú politikai litániákban zengik Isten, a haza és az egyház nevét, mindannyiunknak hatalmas, az utókor által figyelmen kívül hagyhatatlan szolgálatot tehetnek azzal, hogy becsületesen használják a demokratikus politikai eszközöket, gondosan kerülve Isten nevének hiábavaló használatát és tisztességgel ápolva az igazi hősök emlékét.

AUR és az európai szélsőjobb

Az AUR és a hazai legionárius mozgalmak szemrevételezése után, lássuk, hogyan próbálkozik az alakulat, egyelőre sikertelenül, az új európai szélsőjobb tagjává válni. George Simion mindent megtesz, hogy az európai konzervatív vezetők kegyeibe férkőzzék. Éppen akkor utazott Madridba, amikor az európai szélsőjobboldali és konzervatív vezetők új frakciót próbáltak létrehozni az EP-ben, bár őt nem hívták meg az eseményre. A csúfos lebukását itt írtuk meg, azonban az sem érdektelen, hogyan nyilatkoznak a politikai elemzők erről a kísérletről, miért akart Simion mindenáron bejutni a rendezvényre.

Az AUR társelnöke a múlt hét végén bejelentette, hogy a párt vezetői európai körutat tesznek Spanyolországba, Angliába, Németországba, Olaszországba, Írországba és Ausztriába. Érdekes módon, épp azon a napon érkezett Madridba, amikor a szélsőjobboldali és konzervatív vezetők másodszor is találkoztak, hogy az Európai Parlamentben belüli közös frakció alakításáról tárgyaljanak.

Simion Twitter-bejegyzésben gratulált a spanyol konzervatív párt, a VOX szóvivőjének, Jorge Buxade európai parlamenti képviselőnek a madridi csúcstalálkozó megszervezéséhez, és közölte, hogy aláírta a szuverén nemzetek uniójaként működő Európa jövőjéről szóló közös nyilatkozatot. Nemcsak a nyilatkozatot nem írhatta alá, de magát a konferenciatermet sem láthatta belülről, mert a biztonsági őrök eltávolították a helyszínről, amikor be akart lépni.

Cristian Pîrvulescu politológus szerint az AUR nemzetközi elismerésre és tiszteletre törekszik, hogy stabilizálja és intézményesítse szervezetét, ennek érdekében pedig minden eszközt próbálnak megragadni.

"Az elmúlt harminc év többi román szélsőséges pártjának (PRM – Nagy Románia Párt, PPDD – Dan Diaconescu Néppártja, PNG – Az Új Generáció Pártja, PNU – A Nemzeti Egység pártja) problémája az intézményesülés volt, a stabil szervezetté alakítás. Egy párt számára általában, de még inkább a szélsőséges pártok számára az átmenet a vezető által megtestesített érzelmi fázisból (Vadim Tudor, Gigi Dan Diaconescu, Gigi Becali) az intézményes fázisba a legnehezebb vizsga" – jelentette ki Pîrvulescu.

Az elemző szerint a politikából kivonult és intézményesülni nem tudó egykori szélsőséges pártok a vezető politikai eltűnésével láthatatlanná váltak. Választóik azonban jelen maradtak, csak éppen nem volt kihez fordulniuk. "Ahhoz, hogy átvegye a hatalmat ezen választók felett, az AUR-nak intézményesülnie kell. És ez a folyamat nemzetközi elismerésen keresztül zajlik. Természetesen költői kérdés, hogy az európai elismerésnek az-e a járható útja, hogy hívatlanul belopakodik a pártvezér egy nemzetközi kongresszusra?

Miért határolódott el az AUR-tól az egyébként szélsőséges nacionalista kijelentéseiről híres Ion Aurel Pop?

Talány, mert eddig nem szólalt meg a témában, de érdekes módon, a Román Tudományos Akadémia elnökének, Ioan Aurel Popnak a nyilatkozata alig pár órával az Ortodox Egyház közleménye után látott napvilágot. Pop ebben visszautasította az AUR által felajánlott nevesítést a romániai államfői választásokra."Miután a közelmúltban néhányan bizonyos politikai szerepvállalással kapcsolatosan említették a nevemet, le kell szögeznem, hogy az egyetlen politika, amelyet folytatok, a Román Akadémia politikája, és egyetlen közügyem, hogy ezt a tiszteletre méltó intézményt az alapítók és elődök által meghatározott szinten tartsam, hogy a hiteles szellemi értékeket, a tudományos kutatást és a kulturális alkotást a legmagasabb színvonalon támogassam" - írta Ioan Aurel Pop pénteken a Facebookon.

És még mindig nincs vége a balszerencsés sorozatnak: kiderült, hogy a két társelnök kigolyózná egymást a párt vezetőségéből

Még ha George Simion és Claudiu Târziu azt állítják is, hogy az AUR-ban nincsenek belső problémák, a kettőjük nyilatkozataiból egyértelműen kiderül, hogy feszült a viszony közöttük. Sajtóforrások szerint a nézteltérések a következő kongresszus megszervezésével, Călin Georgescu tiszteletbeli elnökké választásával és a nyilvános kommunikációval kapcsolatosak. A pártnak imázsproblémákkal kell szembenéznie, mivel szélsőségességgel, holokauszttagadással, Oroszországgal való kapcsolattal és légiós szimpátiával vádolják.

A Szabad Európa kérdésére, hogy fennáll-e a veszélye annak, hogy kizárják az AUR-ból, George Simion azt válaszolta: "Nem nyilatkozom". Korábban azt állította, hogy voltak olyan "álhírek", hogy kizárják, de "nem hiszi, hogy ez igaz".

Simion fenyegető üzenetet tett közzé Facebook-oldalán: "senki sem rúg ki az AUR-ból, talán én rúgom ki őket". "Nem hiszem, hogy gyanúsít engem azzal, hogy bármit is tettem volna ellene" – reagálta le a sajtónak Claudiu Târziu simion nyilatkozatát.Călin Georgescu személye okozná a szakadást Simion és Târziu között?

Egy dolog nyilvánvaló: az a javaslat, hogy Georgescu legyen az AUR tiszteletbeli elnöke, szakadást okozott a pártban. Ez egy határozott töréspont George Simion és Claudiu Târziu között. A javaslat január 24-én hangzott el, azonban a téma már tavaly év végén is szóba került egy máramarosi informális találkozón - mondta Simion az Europa Liberănak.

Târziu azonban úgy véli, hogy Georgescu tiszteletbeli elnöki jelenléte "rossz szolgálatot tenne" az AUR-nak. Szerinte egy ilyen tisztség elnyeréséhez bizonyos kritériumok szükségesek: döntő hozzájárulás a párt megalakulásához és fejlődéséhez, vagy olyan korábbi érdemek a közösségépítésben, amelyek által országos ismertségre tett szert a nevesített személy.

Claudiu Târziu azért bírálja Georgescut, amiért "egy sor kockázatos kijelentést tett a történelmi események kapcsán", és szerinte "nem áll készen" a miniszterelnöki tisztségre. A holokauszttal kapcsolatos kijelentéseit nehezményezte elsősorban, de arra is kitért, hogy Georgescu egyelőre semmit nem tett a párt fejlődése érdekében, ezért túlzás volna őt akár miniszterlnöki akár államfői tisztségre javasolni, sőt az AUR tiszteletbeli elnökének címét sem érdemelte ki – részletezte a meglátást az újságírók kérdésére.

Az AUR szenátora elismeri, hogy ő volt az, aki felvette a kapcsolatot Călin Georgescuval, hogy működjenek együtt, de úgy véli, hogy George Simion is megváltoztatta álláspontját Călin Georgescu nyilvános szereplései után.
"Kicsit zavartak Călin Georgescunak az Antena3-on tett kijelentései. Nem kellene véleményt nyilvánítania olyan történelmi kérdésekről, amelyekkel a történészeknek kellene foglalkozniuk. Elutasítok minden antiszemita kijelentést, mind a párton belül, mind azon kívül, az ilyen kijelentések csak árthatnak nekünk, és kategorikusan elhatárolódom minden olyan megnyilvánulástól, amely elrontaná a párt politikai jövőjét" - mondta George Simion a Szabad Európa számára.

Simion 2022-ben AUR-kongresszust szeretne szervezni

"Az ideológiai tisztázás érdekében idén kongresszusra van szükségünk" - mondja George Simion. A kongresszus nem jelent választásokat, de nem is zárja ki őket. A kongresszusnak döntenie kell az AUR és Călin Georgescu közötti együttműködés jövőjéről is.

Claudiu Târziu szerint a következő kongresszus 2024-ben lesz, de nem zárja ki, hogy idén is lesz egy kongresszus annak érdekében, hogy módosíthassák a párt működési alapszabályzatát. Ami a személyi módosításokat illeti, a társelnök tagadja, hogy Simion pozíciója veszélyeztetve volna, és azt is, hogy egyetlen elnökkel működne a továbbiakban az AUR.


"Szó sincs egyetlen elnökről. Miért lenne csak egy elnök? Ezt a politikai struktúrát három elnökkel képzeltük el, ahol Simion és én társügyvezető elnökök vagyunk, Sorin Lavric pedig egyfajta bíró, és amikor véleménykülönbségek vannak, akkor egymással konzultálva hozhatjuk meg a legjobb döntést. Nem véletlenül tettük ezt, hanem azért, hogy jobb csapatunk legyen, hogy minden olyan áramlatot képviseljünk, amely csatlakozott ehhez a politikai mozgalomhoz, az AUR-hoz" - mondta Târziu.

Târziu tehát tagadja, hogy Simiont el szeretné eltávolítani az AUR vezetőségéből. Elismeri, hogy nem tudja, kire gondol George Simion, amikor a Facebookon azt írja, hogy néhányukat ki fogja rúgni, de meggyőződése, hogy nem rá és Sorin Lavricra gondolt.


"Ez semmiképpen sem kérdéses, erről soha nem volt szó. Tudjuk, mit jelent George Simion az AUR számára, nagymértékben neki köszönhetjük a párt 2020-ban elért sikereit, a népszerűség, amelyet élvezünk, annak is köszönhető, hogy George tudta, hogyan kell bizonyos üzeneteket eljuttatni a választókhoz" – nyilatkozta Claudiu Târziu a Szabad Európának, hozzátéve, hogy a párton belül testvériségről van szó, és nem versengésről.

Nyitókép: Claudiu Târziu, George Simion és Călin Georgescu január 24-én, a román fejedelemségek egyesülésének évfordulóján Iașiban. Forrás: Szabad Európa.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS