2022. január 25. keddPál
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Mit is jelent beszervezni valakit?

szerk. 2006. szeptember 20. 15:44, utolsó frissítés: 15:22

"Hazafias alap" esetén az "anyagi érdekeltség" is alkalmazható, de az agressziókiélés vágya is jó volt a szocialista politikai rendőrségeknek. #b#És hogy bukott le a tévémaci?#/b#

Az elmúlt két hét szekuskronológiája

Tovább folyatódik a Mona Muscă-botrány, miután a Securitate Levéltárát Vizsgáló Országos Bizottság (CNSAS) úgy döntött, a volt kulturális miniszter dossziéjából előkerült, sajátkezű iratok lényegében beszervezési ajánlások. Frunda Györgyről a testület viszont kimondta: nem volt besúgó.

Lapunk két részletben ismertette azt a dossziét, mely a "kékszeműek" Niculescu Tóni külügyi államtitkárról gyűjtött feljegyzéseit tartalmazzák (az összeállítást lásd itt és itt.) Kelemen Hunor képviselő blogjában beszkennelve közli a róla szóló megfigyelési dossziét. Markó Béla RMDSZ-elnök külön könyvben adná közre hét kötetre rúgó megfigyelési dossziéját. Láng Zsolt író jegyzetben kifogásolja: "Miért telik el úgy a mai nap, hogy nem beszélünk arról: Szilágyi Domokos valóban besúgó volt-e vagy sem?"
MIT IS JELENT BESZERVEZNI VALAKIT?

Milyen általános szempontokat vettek figyelembe a szocialista tábor titkosrendőrségei, mikor valakiből besúgót akartak csinálni? Alább egy belügyis bükkfanyelven írt tájékoztatót ismertetünk. A beszervezési útmutatót Varga Andrea történész bocsátotta rendelkezésünkre.

A kiindulópont: tisztázni, mi a beszervezés alapja. Ezen olyan adatok, tények, körülmények megléte, esetenként megteremtése értendő, melyek a jelöltben megalapozzák, kialakítják az együttműködés iránti hajlandóságot, illetve lehetővé teszik a jelölt bevonását a titkos munkába, és biztosítják a tartós kapcsolatot.

1 Hazafias (eszmei, politikai) alap

A jelölt olyan eszmei, politikai és erkölcsi beállítottsága, illetve a szocialista hazaszeretetének olyan foka, mely arra indítja, hogy szocialista vívmányaink erősítése és védelme érdekében mindennapi tevékenységén és általános állampolgári kötelességei teljesítésén túl vállalja az állambiztonsági munkával járó nagyobb leterheltséget, felelősséget és kockázatot – ez áll például a Magyar Szocialista Népköztársaság 005/1972-es számú belügyminisztériumi parancsában.

A hazafias alap az állampolgári kötelességtudat átlagos színvonalánál magasabb erkölcsiséget feltételez. Tartalmát a szocialista haza vívmányainak védelme és a szocializmus eszméi iránti odaadás határozza meg.

2 Terhelő vagy kompromittáló adatok alapján

Kellően dokumentált bűncselekmény alapos gyanújának megállapítása, tehát büntetőeljárás kezdeményezésére alkalmas adatok, vagy amelyek felhasználása a jelölt anyagi, erkölcsi érdekeit más módon súlyosan veszélyeztetheti. Súlyos bűncselekményt elkövetők, a bűncselekmény kezdeményezőjének, vezetőjének beszervezése tilos.

Terhelő adatok lehetnek: az imperialista országok hírszerző szervei és e központok megbízásából ügynöki, vagy más, az ellenséges tevékenységben való részvétel, a büntető törvénykönyv által büntetendő állam elleni, politikai jellegű vagy más bűncselekmények elkövetését bizonyító anyagok. A büntetőeljárás kezdeményezésétől csak akkor tekinthetünk el, ha a jelölt beszervezésének alapját képező bűncselekményben rejlő, társadalomra való veszélyesség, illetve az okozott kár mértékét meghaladó, pozitív tevékenységet fejt ki.Kompromittáló adatok lehetnek: azok a tények, amelyek nyilvánosságra kerülése a jelölt erkölcsi helyzetének megítélését negatívan befolyásolják, egzisztenciáját gyengítik, megrendíthetik. A téves szemléletből fakadó, az erkölcsi, politikai és magatartásbeli hibákra utaló adatok azonban csak különleges esetekben, a beszervezési jelölt személyiségének alapos ismerete mellett és varható reagálásának felmérése után használhatók fel.


3 Anyagi érdekeltség révén

Olyan anyagi és egzisztenciális érdekek, igények vagy szükségletek részben vagy egészében való teljesítésének felajánlása, amely a jelöltet a titkos együttműködés vállalására ösztönzi vagy készteti. Az anyagi érdekeltség döntően külföldi állampolgár vagy külföldi viszonyok között tevékenykedő jelölt esetében lehet a beszervezés alapja. Ezzel az alappal belföldön élő állampolgár beszervezésére – a szocialista társadalmi rend sajátosságaiból eredően – ritkán kerül sor.

4 Beszervezési alapok kombinációja

A hazafias alap megléte esetében még az anyagi érdekeltséget is lehet alkalmazni. Az alapok nem mindig jelentkeznek tisztán a személyiség és a körülmények bonyolultságából adódóan. A beszervezés mellett és ellene ható pszichológiai és szociológiai tényezők vonatkozásában a következő elemeket vesszük figyelembe:

Együttműködés vállalása mellett ható motívumok:
félelem (szabadságvesztéstől, szociális státusz elvesztésétől); szabadulás a bűntudati feszültségtől (főleg első büntetésnél); morális felmentés elnyerése; deliktum kompenzációja; önbüntetés; meglévő erkölcsi normák feladása; szabadulás az aktuális szorongatott helyzetből; agressziókiélés, hatalomvágy; kriminális aktivitás szocializált levezetése; szerepjátszás igénye; feszültség igénye; haszonszerzési vágy; kriminális aktivitás fokozásának lehetősége; személyes biztonság megteremtése; bűntársak védelme; hatalmi helyzet biztosítása a kriminális szubkultúrán belül.

Együttműködés vállalása ellen ható motívumok:
ellenséges érzelem és bizalmatlanság a rendőrséggel szemben; ellenszenv és szembenállás a beszervezést végző személlyel; társadalmi és egyéni előítéletek az ügynöki munkával szemben (tradicionális előítéletek); lelepleződéstől (intellektuális, egzisztenciális hátrány, interperszonális kapcsolatvesztés) és a bűnözők bosszújától (primitívebb körben) való félelem; jogkövetkezmények alábecsülése (első bűntettesnél fontos); a bűntudat és a társadalmi visszailleszkedés igényének hiánya, illetve ragaszkodás a kriminális szubkultúrához (antiszociális szubkultúrákban).


A dokumentum forrása: Révész Béla: Az állambiztonsági szervek politológiai kutatásainak kérdésehez, Szeged, 2004; Acta Universitatis Szegediensis – Acta Juridica et Politica, Tomus LXVI, Fasc. 17.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS