2020. aug. 8. szombatLászló
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Már az EU-nak is elsírhatjuk bajunkat

szerk. 2007. január 05. 18:02, utolsó frissítés: 18:02

Mivel a romániai hatóságokkal szemben meglehetősen nagy a szkepticizmus, jó tudni, milyen európai szervekhez fordulhatunk, és hogyan.

Januártól a román állampolgárok, a romániai állandó lakhellyel rendelkezők és az itt bejegyzett cégek végre lehetőséget kapnak, hogy közvetlenül az európai intézményekhez forduljanak panaszaikkal.

Összeállításunkban néhány olyan intézményt mutatunk be, amelyek segítségünkre lehetnek.


Az EP petíciós bizottsága

A legszélesebb hatáskörrel rendelkező intézmény, de mivel nem igazságszolgáltatási szerv, nem hozhat ítéleteket, és nem is vonhatja vissza az EU-tagállamok bírósági ítéleteit. A bizottság kérhet témába vágó információkat az Európai Bizottságtól, konzultálhat más bizottságokkal, meghallgatásokat, terepszemléket szervezhet, együttműködhet az országos hatóságokkal – gyakorlatilag bármilyen tevékenységet folytathat, amit szükségesnek tart.

Aki a bizottsághoz szeretne fordulni, közvetlenül érintett kell legyen a témában, illetve meg kell adnia személyes adatait (név, foglalkozás, állampolgárság, lakcím). A panaszt az EU bármelyik hivatalos nyelvén (azaz magyarul és románul is) meg lehet fogalmazni, és e-mailben illetve postai úton is el lehet juttatni a címzetthez. A panaszost értesítik a foganatosított intézkedésekről, vagy közlik vele, ha a téma nem tartozik az EU hatáskörébe. A petíciós bizottság ülései nyitottak, így a panaszosok is részt vehetnek rajta.

Parlement européen Commission des pétitions Secrétariat, Rue Wiertz B-1047 BRUXELLES, e-mail: petitions@europarl.europa.euAz európai ombudsman

Az európai intézmények és szervezetek nem megfelelő intézkedései vagy bánásmódja miatt a nép ügyvédjéhez lehet fordulni. Itt lehet panaszt tenni, ha egy hatóság nem jogszerűen járt el, ha nem tartotta be a hatékony közigazgatás alapelveit, hátrányos megkülönböztetésben részesített, megszegte az alapvető emberi jogokat, és ugyanitt lehet jelenteni, ha nem méltatták válaszra a hozzájuk érkezett kérdéseket. Az ombudsmannak nem tartoznak a hatáskörébe az országos intézmények elleni panaszok.

A nép ügyvédje együttműködik a bepanaszolt intézménnyel egy olyan megoldás keresésében, amely minden félnek megfelel. Amennyiben a békítés nem jár sikerrel, az ombudsman javaslatokat fogalmaz meg az intézmény számára, vagy extrém esetben jelentést ír az EP-nek. Panaszt e-mailben, faxon és levélben lehet tenni a sérelem elszenvedését követő két éven belül.

Avenue du Président Robert Schuman BP 403, F-67001, Strasbourg Cedex France. Tel.: (33) 388 17 23 13, e-mail: euroombudsman@europarl.eu.intAz Európai Bizottság

Az EB-hez (azaz annak főtitkárához) nem csak olyan ügyekben lehet fordulni, amelyek személyesen érintenek. Aki úgy érzi, hogy egy szabály, törvény vagy egy tagállam gyakorlata ellentmond a közösségi jogoknak, az EB-hez fordulhat a tagállam ellen megfogalmazott hivatalos panaszával.

Egy panaszt csak akkor fogadnak el, ha benyújtó azt jelzi, hogy valamely tagállam megsértette a közösségi jogokat. A bizottságnak egy év áll rendelkezésére, hogy ezt eldöntse. A panaszos nem fellebbezheti meg a bizottság döntését, és nem kaphat meghallgatást az ügy lefolyási ideje alatt, de folyamatosan értesítik a fontosabb fejleményekről.

Az EB által javasolt típusnyomtatvány innen tölthető le.

Commission of the European Communities (Attn: Secretary-General), B-1049 Brussels, Belgium e-mail: SG-PLAINTES@ec.europa.euAz EU közösségi bírósága

Az EU jogi szerve az európai közösség bírósága. Ez a szerv dönt a több tagállamot, közösségi intézményeket, vállalatokat vagy magánszemélyeket érintő vitákban, és garantálja a közösségi jogok betartását a tagállamokban. Panaszt csak a sérelem után két hónappal lehet tenni, azelőtt a panaszosnak kötelessége annál az intézménynél keresnie a jogorvoslást, amely igazságtalanságot követett el vele szemben. A közösség bíróságának hatásköre: környezet- és fogyasztóvédelem, a közösségi jogok alkalmazása, szociális politika és a munkaerő-alkalmazás. Az uniós polgárok jogait itt lehet tanulmányozni.

Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg L-2925 Luxembourg, tel.: (352) 4303.1, fax: (352) 4303.2600, Internet: https://curia.europa.eu/SOLVIT – a civilizált megoldás

A belső piac előnyeit kihasználni akaró magán- és jogi személyek érdekében az EBN létrehozta a SOLVIT-ot, a panaszokat informális úton megoldó szervezetet.
A SOLVIT tulajdonképpen egy olyan on-line problémamegoldó hálózat, melyben a tagállamok közösen dolgoznak a belső piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó problémák pragmatikus megoldásán.
Ahhoz, hogy a SOLVIT átvizsgáljon egy iratcsomót, három feltételnek kell teljesülnie: egy határokon átívelő problémáról legyen szó, ne legyen törvényszéki eljárás kezdeményezve annak megoldására, és a probléma alapja a belsőpiacra vonatkozó közösségi jogok (az áruk, szolgáltatások, személyek, szellemi vagyon szabad forgalma, verseny) megszegése legyen. Minden EU-tagországnak van egy SOLVIT-központja, Romániában január 1-től működik az integrációs minisztérium keretében. A panaszokat elektronikus formanyomtatványon lehet eljuttatni.


EU hotline

https://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm, telefon: 00800 67891011

forrás: Cotidianul

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS