2022. január 17. hétfőAntal, Antónia
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Szász és az MPP: ellenfél és ellenzék nélkül

S. Z. 2009. március 14. 21:17, utolsó frissítés: 2009. március 16. 10:48

Tét nélkülivé vált a polgáriak elnökválasztása, miután a Szász Jenő ellenében induló Gergely Balázs és a belső ellenzék kivonult a kongresszusról, amiért a meghívottak is szavazati jogot kaptak.Már az első napirendi pont körül éles vita alakult ki a Magyar Polgári Párt (MPP) I. Országos Tanácsán. A hatáskörében kongresszusnak megfelelő testület elé ugyanis egy olyan javaslatot terjesztett az országos elnökség, miszerint ne csak küldöttek rendelkezzenek szavazati joggal, hanem a teremben résztvevő meghívottak is voksolhassanak.Korábban írtunk már Szász Jenőnek azon elképzeléséről, hogy a küldöttek számát meghívottakkal „felduzzassza”: eszerint az összes megyei küldött, illetve önkormányzati tisztségviselő érdemben részt vehet a munkálatokon. Mindezt annak ellenére, hogy az alapszabályzat világosan előírja: csak a megyei küldöttgyűlések során kijelölt küldöttek szavazhatnak.Egyesek szerint a szavazók számának látványos megnövelése arra szolgált, hogy az országos tanács mintegy „szavazógépként” működjön, és újraválassza Szászt. Az MPP-elnök ezzel az intézkedéssel akarta elejét venni a küldöttek esetleges rakoncátlankodásának: az utóbbi időben ugyanis több területi szervezet és az MPP-ben hangadónak számító politikus jelezte, hogy nem hajlandó hűséget fogadni a jelenlegi elnöknek, és úgy gondolja, rossz irányba tart a párt.A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium tornatermében tehát összesen 425 résztvevő – 281 meghívott és 144 küldött – gyűlt össze szombaton. A munkálatokat hosszadalmas köszöntők illetve zenei betétek előzték meg. A programpontok közül külön ki kell emelni a frissen alapított Wass-Akarat díjat, melyet Szász Jenő szintén átadott.Az MPP-elnök ezután bemutatta a szavazásról szóló javaslatát: ismertette, az alapszabályzat szerint az Országos Tanács úgy jön létre, hogy a megyei küldöttek kijelölnek maguk közül 30 százaléknyi küldöttet. A mostani változtatás valójában csak annyit jelent, hogy


a maradék 70 százaléknyi megyei küldött is szavazati joghoz jut.

Szász szerint ez azért nem ellenkezik az alapszabályzattal, mert annak egy pontja előírja, hogy az OT saját maga dönt az ülés munkamódozatáról. Ráadásul erkölcsi szempontból is így korrekt – mondta az elnök.Első felszólalóként Tőkés András Maros megyei MPP-elnök óvta a résztvevőket ennek az indítványnak a megszavazásától: szerinte bár a népszavazásnak is megvan a létjogosultsága, nem ez a legmegfelelőbb pillanat a népszavazásra. Szerinte nem érdemes ilyen, a szabályok szempontjából aggályos döntést hozni akkor, amikor mindenki az MPP-re figyel.Árus Zsolt úgy érvelt, hogy ha az MPP komolyan veszi magát, akkor nem szavazhat szabálytalanul. „Ha alapszabály-ellenesen szavazunk, kockáztatjuk a párt felszámolását. Ne kezdjük azzal a tevékenységet, hogy


áthágjuk a saját szabályainkat”

– mondta. Csinta Samu sepsiszentgyörgyi ügyvezető azt javasolta, hogy a kongresszus munkálatai korlátozódjanak az alapszabályzatra. Tisztújításra pedig akár fél éven belül sor kerülhet – mondta. Csinta szerint ennek az az előnye, hogy ezúttal a különféle pártfunkciókért induló jelölteknek – és így Szász kihívóinak is – lenne idejük felkészülni, saját programot alkotni. Így pedig nem indulatok, hanem konkrét cselekvési tervek, érvek, a ráció lesznek a döntőek. Csinta kijelentette még, hogy döntése – miszerint nem indul Szász ellen – nem végleges, még visszatérhet rá.

Bálint József, a sepsiszentgyörgyi városi MPP-szervezet vezetője viszont úgy érvelt, minden jelenlevő érdemes arra, hogy az Országos Tanács munkálataiban részt vegyen. Thamó Csaba viszont azon az állásponton volt, hogy a küldötteket nem szabad keverni a meghívottakkal: ez jogilag és politikailag is aggályos, ezért arra kérte az elnökséget, vonja vissza ezt a javaslatot.Mezei János gyergyószentmiklósi polgármester amellett tette le a garast, hogy annál legitimebb egy testület, minél többen ki tudják nyilvánítani a véleményüket. Így ha a résztvevőknek nincsenek hátsó szándékai, akkor mindenki kellene szavazzon.

A nagyváradi Lengyel György elmondta, a küldöttek kiválasztásakor teljes mértékben tiszteletben tartották a székelyudvarhelyi pártközpont által leküldött utasításokat: például titkos szavazást tartottak.


Populista dolog naggyűlésen, kézfelemeléssel dönteni

nagy kérdésekben – figyelmeztetett. Arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg a küldöttek és meghívottak nincsenek elkülönítve a teremben. Ezért az elnökség különítsen el néhány széksort a küldöttek számára, hogy azok elkezdhessék a munkát. Ha ez nem történik meg, az összes döntés törvénytelenné válik – így Lengyel.Szász Jenő a felvetésekre válaszképp elmondta, nem igaz az az érv, miszerint a szóban forgó indítvány ellenkezne az alapszabályzattal: az OT-nak


jogában áll dönteni saját működéséről.

Megnyugtatott mindenkit, a párt ügyvédei is azon a véleményen vannak, hogy ezt a határozatot nem lehet majd megtámadni jogi úton.

Sőt, a javaslat erkölcsi szempontból is több mint kielégítő Szász szerint: arról szól, hogy ne a kevesek döntsenek, hanem épp ellenkezőleg, a szélesebb tömegek.

Ezután Szász Jenő szavazásra bocsátotta az indítványt: felszólította a 144 küldöttet, hogy kitűzőjük felemelésével jelezzék, egyetértenek-e azzal, hogy mindenki szavazhasson, vagy sem.

Ha pontosabban akarunk fogalmazni, akkor képtelenség felidézni, hogyan fogalmazta meg az MPP-elnök a kérdést: sem a Transindex tudósítója, sem más jelenlevő újságírók, de maguk a küldöttek sem értették pontosan, hogy akkor azok kell-e magasba nyújtsák a kitűzőjüket, akik az indítvány mellett, vagy az ellen szavaznak.Ráadásul – mint többen is figyelmeztettek hozzászólásban – nem volt kijelölve választási bizottság a voks előtt, Szász Jenő saját maga számlálta meg a szavazatokat úgy, hogy a színpadról körülnézett a teremben.

Miután Szász szerint az indítványt a „látható többség” elfogadta, Gergely Balázs, a kolozsvári MPP elnöke arra kérte az elnököt, különítse el a küldötteket a meghívottaktól, hiszen így


bárki felemelheti kitűzőjét.

Egyébként azt is meg kell jegyezni, hogy a meghívottak és küldöttek névkártyájának színe nem tért el látványosan egymástól – az egyik lévén sötét-, a másik pedig egy árnyalattal világosabb zöld. A tornaterem megvilágítása és a viszonylag nagy tér miatt könnyen téveszthető volt a kétféle szín.

Szász Jenő szerint azonban szavazatszámláló bizottságra csak titkos szavazáskor van szükség, majd számon kérte Gergelyen, hogy mi az a hátsó szándék, ami miatt folyton azt bizonygatja, hogy „különbözőek vagyunk”.

Ezután újabb szavazást kért az elnök – ezúttal azonban az egész teremtől. A meghívottak és a küldöttek „látható többsége” pedig el is fogadta az indítványt.Ezután füttykoncert, hurrogás következett. Két nagyobb csoport – becslések szerint mintegy 30 személy, köztük Csinta Samu, Gazda Zoltán, Tulit Attila és Gergely Balázs – kiment a teremből. Miközben Gergely Balázs a folyosón bejelentette, hogy ettől a ponttól kezdve


a kongresszus összes határozata semmisnek tekinthető,

továbbá lemondott összes, az MPP-ben viselt tisztségéről, a teremben maradók árulóztak egyet, majd folytatták a munkálatokat.A távozók védelmében szólalt fel Árus Zsolt: elmondta, ő maga is ellenzéknek számít, bár úgy döntött, benn marad a teremben. Árus szerint akármennyire is rosszul esik a bennmaradóknak, azoknak van igazuk, akik kivonultak. Ugyanígy az MPP-t rossz fényben feltüntető sajtónak is igaza van – erre rászolgáltak a szervezetlenségükkel és azzal, hogy saját szabályaikat sem tartják tiszteletben.

A jelenlevő Veress László, az Illyés Közalapítvány egykori irodavezetője – Szász Jenő jóbarátja – is felszólalt: arra kérte a távozókat, térjenek vissza és folytassák a munkát, mert ha ellenzékbe vonulnak, akkor csak azt érik el, hogy a sajtó még jobban befeketíti az MPP-t.Szász Jenő pedig úgy kommentálta az esetet, hogy valójában a kivonulók a párt ellenzéke, akik ezt a történetet használták ki arra, hogy hallassák a hangjukat és kivonuljanak.

Közben a kivonulók spontán sajtótájékoztatóra vonultak a gimnázum dísztermébe: a sajtótájékoztató azonban a sajtó érdeklődésének hiányában spontán elmaradt, helyette némileg szakadozott, felháborodott hozzászólások következtek.

Elhangzott például az az ellenvetés, hogy a munkálatok elkezdésekor a 144 küldött szavazta meg a napirendet. Ha azonban a meghívottak is szavazásra jogosultak lettek, akkor már csak a formaság kedvéért újra kellene szavaztatni azt.

További észrevétel az volt, hogy az alapszabály-módosító bizottság – bár ki volt jelölve – egyszer sem ült össze a kongresszus előtt. Így tehát nem tudni, ki gyúrta össze a módosító indítványokat. Továbbá mindenki különösnek tartotta, hogy a módosított alapszabályzatot ki-ki péntek este – vagy rosszabb esetben érkezéskor, szombat délben – kapta kézhez, tehát nem jutott idő áttanulmányozni azt. Az új alapszabályzatról így érdemben senki nem tud vitázni. Abban is biztos volt mindenki, hogy


ezután „boszorkányüldözésre” kerül sor

– a kivonulók életét alaposan megnehezíti majd Szász Jenő, akinek újraválasztását mindenki kész tényként kezelte.

Csinta Samu azt ajánlotta a résztvevőknek, ne szülessen semmilyen döntés a hogyan továbbról, hiszen ilyenkor óhatatlanul elhamarkodott, érzelmi döntés születne. Ehelyett ki-ki menjen haza, beszélje meg szervezetével a lehetőségeket, majd egy alternatív levelezési listán próbáljanak valamit kitalálni.

Időközben a tornateremben is meglepetés született: kiderült ugyanis, hogy Szász Jenő


mégsem egyedül indul

az elnöki tisztségért. Az ákosfalvi (Maros megye) Bartha Jenő mezőgazdász ugyanis a szabályzatnak megfelelően, már három hete benyújtotta az indulásához szükséges iratokat, és most megerősítette indulási szándékát. Arra azonban senki sem számít, hogy az ismeretlen jelölt több szavazatot szerezne, mint a jelenlegi pártelnök.

Update: A késő esti szavazáson végül meg is erősítették tisztségében Szász Jenőt - írja az MTI. Az ülés elején regisztrált 425 küldöttből csupán 289 élt szavazati jogával az ülés végén.

Szász Jenő 256 szavazatot kapott a leadott 289-ből, ellenjelöltjére, az ákosfalvi Bartha Jenőre 29-en szavaztak. A párt legfelsőbb döntéshozó testülete ugyanakkor megválasztotta az országos elnökség tagjait, illetve módosította a politikai alakulat alapszabályzatát, és elfogadta politikai keretprogramját.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS