2024. április 25. csütörtök
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Az RMDSZ gazdasági dokumentuma: bebizonyosodott, hogy járható az RMDSZ által javasolt út

2015. április 18. 12:30, utolsó frissítés: 12:47

Állásfoglalás a romániai gazdasági, monetáris és adópolitikai folyamatokról


Nyolc évvel az európai uniós csatlakozásunk után és a 2014–2020-as európai költségvetési tervezési időszak második évében Románia és vele együtt szülőföldünk, Erdély gazdaságának állapota felemás képet mutat: a makrogazdasági mutatók stabilak, teljesítjük a maastrichti konvergencia-kritériumokat, 3,8 százalékos gazdasági növekedéssel élen járunk az EU-tagállamok között, csökken az infláció, stabil és egészséges a bankrendszer, a nyugdíjpénztár deficitje tekintélyes méretei ellenére kezelhető határok között mozog, egyszóval a 2010-ben meghozott, fájdalmas, de szükséges gazdasági megszorítások megteremtették a makrostabilitás gyümölcsét.

Az érem másik oldala ennél sokkal fájdalmasabb, hiszen az infrastrukturális beruházások csigalassúsággal valósulnak meg, a foglalkoztatottság alig javul, a kivándorlás és a brain drain aggasztó méreteket ölt, a munkanélküliség különösen a fiatalokat sújtja, sokuk számára a pályakezdés tervezése a szülőföld elhagyásával kezdődik, az Európai Unió fejlesztési alapjainak felhasználása alig haladta meg az országunk számára 2007–2013 között előirányzott források felét, a gazdasági krízis mély társadalmi válsággá terebélyesedett, amely állandósulni látszik. A kiszámíthatatlanság és a volatilitás korszakát éljük, persze nem egyedül, hiszen Közép-Kelet-Európa és maga az Unió is ugyanezekkel a gondokkal küzd.

Az RMDSZ két évvel ezelőtt, a csíkszeredai Kongresszuson fogadta el az Új munkahelyek a fenntartható növekedésért című gazdaságélénkítő intézkedéscsomagot, amely tíz pontban foglalja össze javaslatainkat. Két év elteltével sajnálattal állapítjuk meg, hogy javaslataink csak részben és nagy késéssel látszanak megvalósulni, megelégedésre viszont az ad okot, hogy Szövetségünk gazdaságpolitikai elképzelése kiállta az idő próbáját, az út, amelyet javasolunk, járható út, amely az állampolgárok javát és közösségünk szülőföldön való gyarapodását az ország makrostabilitásával és fenntartható növekedésével együtt képes biztosítani.

Üdvözöljük, hogy késedelemmel bár, de végre sor kerül az adó­ és adóügyi eljárási törvénykönyv parlamenti vitájára. Szorgalmazzuk az átláthatóság, tervezhetőség és hosszú távú stabilitás elveinek alkalmazását az új törvénykönyvek véglegesítésének folyamatában. Az RMDSZ az állampolgárokra, kisvállalkozókra és gazdákra nehezedő adóteher csökkentését tartja szükségesnek. A Szövetség programjával összhangban támogatjuk a hozzáadottérték­adó azonnali csökkentését, valamint az egykulcsos jövedelem- és nyereségadó rendszerének megtartását középtávon. Halaszthatatlannak tartjuk az adóigazgatás reformját, az adóhatóság útmutatási és ellenőrzési kompetenciáinak világos és egyértelmű meghatározásával.

Egy büntetésként bezárt kisvállalkozás nem hibázhat többé, de nem is járulhat hozzá a helyi gazdaság működéséhez, nem adózik és nem is tart fenn munkahelyeket. Az adóhatóság informatizálási szintje, az e-közigazgatás alkalmazása, az online kifi zetési rendszerek és az e-kereskedelem szempontjából országunk még a XX. században van, lépjünk be az új évezredbe, zárkózzunk fel az uniós gyakorlathoz! A fenntartható gazdasági növekedés húzóágazatait, elsősorban az infrastruktúra fejlesztését, a mezőgazdaságot és az energiaszektort prioritásként kell kezelni. Továbbra is szorgalmazzuk azt, hogy a parlament vitassa meg és fogadja el a törvényerejű országos energetikai stratégiát, valamint az altalajkincsekről szóló korszerű törvényes keretet és stratégiát.

Az Európai Unió fejlesztési forrásai fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés és a modernizáció ütemének gyorsításában. Szorgalmazzuk a közbeszerzések szabályainak egyszerűsítését, az uniós pályázati rendszerek debürokratizálását, az elbírálási folyamatok tisztaságát és a gyorsított ügyintézést. Gyors és határozott intézkedésekre van szükség, hogy a 2014–2020 tervezési időszakban jobban teljesítsünk, mint az előző hét év során, életbe ültetve az RMDSZ által megalkotott Erdély 2020 fejlesztési terv célkitűzéseit. Az Európai Unió tagállamai között a sikeres példák Szövetségünk meglátását igazolják, miszerint az új munkahelyek teremtése és a kis- és közepes vállalkozások hatékony támogatása között közvetlen kapcsolat létezik.

Szorgalmazzuk a bürokrácia és az adóteher csökkentését, az uniós pályázatok egyszerűsítését a kisvállalkozók számára, ideértve a mikrovállalkozásokat is. A kis­ és közepes vállalkozások szülőföldünk gazdasági motorja, szorgalmazzuk az állami támogatási rendszerek élénkítését, az RMDSZ által kidolgozott Kogălniceanu­program, valamint a de minimis támogatások nagyobb értékű finanszírozását.

Gyors és hatékony intézkedéseket várunk el a munkanélküli fiatalok támogatására, beleértve az Ifjúsági Garancia európai rendszerének a mielőbbi bejáratását és országos szintű kiterjesztését. Folytatni kell az uniós integráció elmélyítését, a felzárkózás és a gazdasági integráció eszközeinek hatékonyabb felhasználásával. Az RMDSZ határozott lépéseket szorgalmaz az elfogadhatatlan módon késleltetett schengeni övezethez való csatlakozás érdekében.

Következetesen támogatjuk az euróövezethez való csatlakozást, üdvözöljük a nominális konvergencia­kritériumok teljesítését, ezzel egy időben hangsúlyozzuk, hogy a reálkonvergencia megvalósulásához középtávon fenntartható, évente 4–5 százalékos gazdasági növekedés feltételeit kell biztosítani. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség gazdasági programjának központi célkitűzései az állampolgárok életszínvonalának emelése és a szülőföldön való gyarapodás feltételeinek megteremtése a romániai magyarok számára.

Jövőképünk az Európai Unióhoz gyorsabban felzárkózó, a szükséges reformokat következetesen végrehajtó, gazdaságilag fenntarthatóan növekedő országban valósulhat meg. 2013. május 25­én, Szövetségünk 11. Kongreszszusán tíz pontban fogalmaztuk meg az RMDSZ gazdaságélénkítő javaslatait, ezek gyakorlatba ültetése folyamatban van. Következetesen, szolidárisan és felelősségünk tudatával szorgalmazzuk víziónk megvalósításának folytatását, szülőföldünket és az egész országot Európába és a XXI. századba vezető út követését.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS