2024. április 25. csütörtök
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Európai szintű jogbiztonságot követel a magyarságnak az RMDSZ külpolitikai tárgyú dokumentumában

2015. április 18. 13:05, utolsó frissítés: 13:05

Európai szintű jogbiztonságot közösségünknek


A romániai magyarság szülőföldön való megmaradása, közösségi jogainak szavatolása alaptételét jelenti a Romániai Magyar Demokrata Szövetség programjának és cselekvési tervének. Ennek értelmében nemzetközi és kiemelten európai jelenlétünket a meglévő egyéni jogok maradéktalan alkalmazása, a közösségi jogok bővítése, a romániai magyarok gazdasági és szociális fejlődése érdekében hasznosítjuk.

Stratégiai célunk az, hogy az Európai Unió fogadja el az őshonos nemzeti közösséget megillető jogok keretét, és legyen őrzője az európai etnikai és nyelvi sokszínűségnek. Meggyőződésünk, hogy az Európai Unió nem csupán a tagállamok Európája, hanem valamennyi benne élő népcsoport értékközössége, amely egyaránt erősíti és gazdagítja.

Az RMDSZ X. Kongresszusa óta eltelt időszakban a Szövetség külpolitikai jelenlétét és külkapcsolatait elsősorban a nemzeti kisebbségi érdekérvényesítés eszközeként hasznosította. Megállapítjuk, hogy az Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség című határozatnak megfelelően az RMDSZ proaktív külügyi tevékenysége és szövetségkötései erősítették törekvéseink európai megismertetését, és előrelépésnek számítanak az európai kisebbségvédelmi keretrendszer megteremtésében.

Fontos eredmény, hogy a tavalyi európai parlamenti választáson a romániai magyarság megőrizte képviselőit az Európai Parlamentben. Az RMDSZ európai parlamenti képviselői erdélyi magyar közösség ügyeit jelenítik meg, érdekeit képviselik Brüsszelben és Strasbourgban. Fontosnak tekintjük ugyanakkor képviselőink munkáját és fellépését az Európa Tanácsban, a Régiók Európai Bizottságában, valamint a többi európai testületben.

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója kiemelt partnerünk, amellyel közösen tervezünk és cselekszünk az európai kisebbségek érdekében. Támogatjuk a párbeszédet, az együtt gondolkodást és a kisebbségi kérdésekben való közös megoldáskeresést a tagállamokkal, az Európai Unió intézményeivel, az Európai Tanáccsal, valamint más európai és nemzetközi partnerekkel.

Az európai kisebbségekkel együtt kiállunk amellett, hogy az őshonos nemzeti közösségek jogbiztonságának és jogérvényesítésének uniós szintű szavatolása nem halasztható tovább. A folyamatosan jelentkező európai konfl iktusok és válsághelyzetek nem szolgálhatnak mentségként az európai kisebbségi jogvédelem megteremtésének elodázására.

A Minority SafePack kisebbségi európai polgári kezdeményezésben szereplő intézkedések foganatosításával az EU­nak hangsúlyoznia kellene, hogy nem csupán a társadalmi és szociális békét veszélyeztető etnikai kérdésekre vagy a tagállamok biztonságát fenyegető csoportokra fi gyel oda, hanem az Unió mintegy tíz százalékát kitevő etnikai és nyelvi közösségekre is. Közös kezdeményezésünk tartalma és a köréje szerveződött kisebbségi szolidaritás továbbra is a közös európai kisebbségi tevékenység alapja, az RMDSZ pedig a folyamat kezdeményezője és támogatója.

Az RMDSZ az Európai Néppárt cselekvő tagja, képviselőink a különböző európai testületekben, az Európai Néppárt képviselőcsoportjaiban dolgoznak. Európai jelenlétünket erősíti a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, a Magyar Ifj úsági Értekezlet és az RMDSZ Nőszervezete – az EPP­hez társult szervezetekként. Az elmúlt évek fontos eredménye, hogy az EU legnagyobb politikai alakulata – az RMDSZ kezdeményezésére – belefoglalta alapprogramjába az európai kisebbségvédelmi keretszabályozás megteremtésének szükségességét.

Folytatnunk kell partnereink és a nemzetközi közvélemény tájékoztatását az erdélyi magyarokat ért jogsérelmekről és méltánytalanságokról. Ugyanakkor minden fórumot és alkalmat felhasználunk annak érdekében, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek kérdésköre felkerüljön az EU intézményeinek napirendjére.

Ragaszkodunk a romániai törvényekben foglalt kisebbségi jogok, valamint a Románia által ratifikált kisebbségvédelmi határozatok maradéktalan és szigorú alkalmazásához. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Románia kormánya nem nyújtott tájékoztatást az Európa Tanács által elfogadott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának alkalmazásáról. Úgy véljük, hogy a Chartában foglalt egyes vállalásait Románia egyáltalán nem vagy csak részlegesen teljesítette, ezért hatékonyabb ellenőrzést és szigorúbb monitoring rendszert sürgetünk az Európai Tanács részéről.

Az RMDSZ elkötelezetten támogat minden olyan intézkedést, amely a többség és kisebbség békés együttélését szolgálja. Meggyőződésünk, hogy az EU tagállamainak vonatkozó pozitív tapasztalatai Romániában is hasznosíthatók, hiszen a jó kapcsolatnak minden esetben a társadalmi béke, a stabilitás és a mindkét oldalon tapasztalt elégedettség volt a hozadéka.

A Kárpát-medence magyar közösségeinek autonómiája, identitásának megőrzése, jogérvényesítése, gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése, jóléte, európai felzárkóztatása, a nemzet határokon átívelő integrációja összmagyar cél, amely összehangolt tevékenységet feltételez. Az RMDSZ ezért a továbbiakban is kiemelt jelentőséget tulajdonít a határon túli magyar közösségekkel való együttműködésnek és közös cselekvésnek, aktív résztvevője az anyaországi nemzetpolitikai fórumoknak.

Erősíteni kívánjuk együttműködésünket az európai autonóm régiókkal és más regionális intézményekkel, hiszen azok intézményépítési, gazdasági, társadalmi és művelődési tapasztalatainak hasznosítása az erdélyi magyar közösség javára válik. Bátorítjuk önkormányzataink európai kapcsolatteremtését és azokat a kezdeményezéseket, amelyek megismertetik kultúránkat Európában és a nagyvilágban.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS