2024. április 25. csütörtök
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Az RMDSZ nemzetpolitikai dokumentuma: Székelyföldön adottak a feltételek egy közjogi autonómia megteremtésére

2015. április 18. 13:25, utolsó frissítés: 13:25

Nemzetpolitikai törekvéseink című kongresszusi dokumentum


Nemzeti identitásunk megőrzése és átörökítése, kultúránk fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú a magyar oktatás intézményi struktúrájának minél teljesebb megőrzése és a versenyképes, korszerű tudásátadás. Kiemelten fontosnak tartjuk az elemi oktatás lakóhelyen való megtartását, a középiskolák oktatási színvonalának növelését és a piaci igényeknek megfelelő szakiskolai hálózat kialakítását. Kulturális téren prioritásnak tartjuk a közművelődési intézmények programok alapján történő hálózatba szervezését, különös figyelmet fordítva a szórványközösségek segítésére. A sikeres példákból kiindulva nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a községi művelődési házak értékelvű programkínálatára. Kiemelten támogatni kívánjuk a kortárs művészeti alkotások létrejöttét, hiszen célunk az, hogy az erdélyi magyar kultúra továbbra is a világra nyitott legyen, különböző áramlataiba bekapcsolódjon. A magyar nyelv használata tekintetében pontosítani, erősíteni kívánjuk a jogszabályi feltételeket, azonban meghatározónak olyan össztársadalmi mozgalmak kezdeményezését, támogatását tartjuk, amelyek a mindennapok szintjén teszik gyakorlattá a nyelvi jogok kiteljesedését.

Ahol szükséges, jogi úton fogunk érvényt szerezni igazunknak, ez segítheti az anyanyelv használatát értékként tételezőket, az azért tenni akarókat.
Tudatában vagyunk annak, hogy a vegyes környezetben és szórványban tapasztalható gondjainkra megoldást kínáló kulturális autonómiát csak széles társadalmi összefogással, a szakmai és civilszervezetekkel, valamint a történelmi egyházakkal közösen valósíthatjuk meg. A politikai szerepvállalás önmagában ehhez kevés – az együttgondolkodásnak, a közös cselekvésnek nincs alternatívája. A nemzeti identitásunk szempontjából kiemelten fontos oktatási-kulturális kérdések vagy a magyar nyelv közéleti emancipációja mellett Székelyföldön adottak a feltételek egy olyan közjogi autonómia megteremtésére, amely gazdaság és társadalompolitikai kompetenciákkal kiegészülve tartós fejlődési pályára állíthatja a térséget.

A társadalomszervezés terén az eddigiekhez képest nagyobb mértékben kell támaszkodnunk az önkormányzatokra. A népességfogyást vagy a mélyszegénységet mérséklő családtámogatási javaslatainknak nehezen tudunk érvényt szerezni a központi kormányzatnál, ezért – kiindulva az eddigi jó példákból – elsősorban önkormányzati keretben kell megvalósítanunk erre irányuló elképzeléseinket. A központi kormányzat jövőképhiánya, a szakmai fejlődés nehézségei, a munkanélküliség vagy az alacsony jövedelem
közösségünk egyre több tagját készteti arra, hogy boldogulását rövidebb vagy hosszabb időre más országban keresse. Meggyőződésünk, hogy távozásuk nem végleges – feladatunknak olyan gazdasági-társadalmi életlehetőségek kialakítása, amelyek révén szülőföldjükön is boldogulhatnak, az emberi méltóság szempontjából teljes életet élhetnek. A felgyorsult társadalmi változások világa egyre több kihívást jelent, mind az eltérő életlehetőségű régiók, közösségek, mind pedig az egyes családok, egyének számára. Ez felértékeli a társadalmi kohézió talán legfontosabb összetevőjét: a szolidaritást.

Legyünk szolidárisak egymással: erősítsük meg a szórvány és tömbmagyarság, a városi és vidéki környezet, az eltérő anyagi lehetőségekkel rendelkező közösségek egymás iránti felelősségét, hiszen ez az az érték, amely közösségként meg tudja őrizni az erdélyi magyarokat a változó világban. Kitűzött céljaink megvalósításához a társadalmi összefogás mellett politikai partnerekre is számítunk. Az elmúlt évek megmutatták, hogy a nemzetpolitika terén kik azok, akik túl tudnak lépni vélt vagy valós sérelmeiken, és alkotó energiáikat a közjó érdekében tudják kamatoztatni – velük kívánunk összefogni, hiszen együtt mindannyian többek vagyunk.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS