2020. aug. 4. keddDomonkos
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Aktualizálta a Dăncilă-kabinet a kormányprogramot

2018. január 27. 10:52, utolsó frissítés: 11:34

A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) vezetői aktualizálták a kormányprogramot a 2018-2020-as időszakra, amit Viorica Dăncilă kijelölt miniszterelnök hétfőn a parlament elé terjeszt jóváhagyásra.

A dokumentum továbbra is prioritásnak tekinti a központosítás leépítését és a helyi közigazgatásra vonatkozó törvénykezés módosítását. 'Az állam elsődleges feladata kell hogy legyen, hogy gondját viselje az állampolgároknak. Az állam feladata, hogy az alapvető infrastruktúrát (víz, csatorna, iskolák, kórházak, utak, stb.) az ország egész területén megteremtse' - fogalmaz a kormányprogram tervezete.

Ennek megfelelően, 2016 illetve 2020 tekintetében a vízhálózatra csatlakozott háztartások arányát 65,2%-ról 87%-ra, a csatornahálózatra csatlakoztatott háztartások arányát pedig 49,1%-ról 60%-ra tervezik emelni. A modernizált utak arányának 39,4%-ról 61%-ra, a telekkönyvezett lakások aránya 40%-ról 80%-ra (a mezőgazdasági területeké 100%-ra) kell hogy nőjön ugyanebben az időszakban, és 2020-ra minden iskolának kell hogy legyen működési engedélye.

A kormányprogram tervezet szerint ki kell dolgozni egy országos kulturális stratégiát, amely magába foglalja az épített örökség megőrzésének programját is, és ennek érdekében 2020-ra "egy európai uniós országnak megfelelő szintre" emelik a terület finanszírozását. A kormány vállalja, hogy évente 50 százalékkal növeli a kulturális területen eszközölendő befektetésekre szánt alapot.

Az aktualizált kormányprogram tervezet szerint az oktatás "stratégiai fejlesztési tényezőnek" tekintendő, és a kabinet legkésőbb 2019. január 1-jéig módosítja az oktatási törvényt. A demográfiai visszaesés körülményei között tovább kell küzdeni az iskolaelhagyás ellen, és a "terület fontosságának megfelelő" finanszírozást kell biztosítani - szögezi le a dokumentum, amely 2.500 bölcsőde, óvoda és iskola építését irányozza elő.

A program szerint újabb jogszabályok jelennek meg, amelyek elősegítik a külföldön élő román állampolgárok hazatérését.

Az egészségügy működését egy legkésőbb 2018. december 31-éig kidolgozandó új törvény fogja irányítani, egyenként 300 milliós eurós költséggel nyolc regionális kórház épül, mindenik ezer ággyal, felújítják a megyei kórházak zömét és minden községet mentőautóval látnak el. 2019. január 1-jétől adómentesítenék azoknak az orvosoknak a fizetését, akik hátrányos helyzetű vidéken vállalnának munkát, és rendszeresítenék a páciensek elektronikus kórlapját.

A külpolitika kiemelt célkitűzései közé tartozik az Egyesült Államokkal való stratégiai partneri kapcsolat elmélyítése, az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus lezárása, a schengeni övezethez való több lépcsős csatlakozás.

A belügyminisztérium az európai uniós tagországok szintjére szeretné emelni a rendelkezésre álló technikát és a személyzet felkészülési szintjét.

Az igazságügy működését szabályozó törvénykezést oly módon kell modernizálni, hogy "megakadályozza az államhatalom ezen ágának visszaéléseit" - mutat rá a dokumentum és ennek érdekében egy mechanizmus létrehozását irányozza elő, amely állandó párbeszédet biztosít a három államhatalmi ág (törvényhozói, végrehajtó, bírói) között.

A kormányprogram értelmében a védelemre továbbra is a nemzeti össztermék 2 százalékát fordítják.

A dokumentum 3 százalék alatti költségvetési hiánnyal, 60 százalék alatti államadóssággal, és 5,5 százalék fölötti gazdasági növekedéssel számol.

A dokumentum gazdaságra vonatkozó részében leszögezi, hogy 2019 januárjától Romániában legtöbb 50 általános adót, járulékot és illetéket rónak ki. A magánszemélyeknek legtöbb 10, a cégeknek legtöbb 40 adófélét kell befizetniük.

Ugyancsak jövő év elejétől a 19 százalékos áfát 18 százalékra mérséklik (ezzel az Európai Unióban, a 17 százalékot alkalmazó Luxemburg után a második legalacsonyabb áfánk lesz), az 5 százalékos csökkentett áfát pedig kiterjesztik egyebek mellett a 120 négyzetméternél kisebb alapterületű lakások eladására is.

A tervezet szerint minden adófélét ki lehet online fizetni és az adóhatósághoz a független tevékenységet végzőknek évente egy, a kis- és középvállalkozóknak öt nyilatkozatot kell benyújtaniuk.

A kormányprogram tervezet visszatér arra, hogy kidolgozzák és már idén a parlament elé terjesztik a Gazdasági törvénykönyvet, amely tartalmazná az összes gazdasággal kapcsolatos törvényt (Adótörvénykönyv, a gazdasági vállalkozások létrehozásnak törvénye, stb.), amelyhez minden vállalkozó ingyen hozzájutna. Az elképzelések szerint a Gazdasági törvénykönyvet életbe lépése előtt legalább hat hónappal elfogadnák, majd ezt követően öt évig egyáltalán nem módosítanák.

A kormányprogram tervezet szerint kidolgoznak egy idegenforgalmi törvényt, és modernizálják a jelentős turisztikai központok fele vezető közúti infrastruktúrát, ezzel növelik a turisztikai szolgáltatásban dolgozó alkalmazottak számát; ugyanakkor javítják a munkavállalók képzését.

Útjára bocsátják az Első szabadidőközpont programot, amely állami garanciával nyújt hitelt szabadidős infrastruktúra (medencék, fitnesz, szauna, stb.) létrehozására.

A dokumentum szerint 2022-ig az IT&C szektor hozzájárulása a nemzeti össztermékhez eléri a 10 százalékot (a 2016-ban regisztrált 5,6 százalékhoz képest), és ennek érdekében megfelelő támogatást kap (technológiai parkokat hoznak létre, stb.).

2020-ra 25 százalék alá csökkentik azon személyek arányát, akik soha nem használták az internetet (2016 - 30,3%), vidéken is ingyenes wifi hotspotokat hoznak létre és kidolgozzák a kibernetikai biztonságot szavatoló jogszabályokat.

Az aktualizált kormányprogram tervezet szerint a fiatal vállalkozókat segítő Start-Up Románia program a következő három évben is folytatódik, és azzal számolnak, hogy ezáltal évente 10.000 új cég jön létre.

A nettó minimálbér évi 100 lejjel nő úgy, hogy 2020-ra meghaladja a 300 eurónak megfelelő összeget. Ugyanakkor bevezetik az diplomás minimálbért a felsőoktatást végzettek számára, amely évente 150 lejjel növekszik majd.

A nyugdíjpont értéke a következőképpen alakul: 2018 - 1.100 lej, 2019 - 1.265 lej, 2020 - 1.775 lej. A dokumentum szerint Romániában a GDP 8 százalékát fordítják a nyugdíjak kifizetésére, míg az uniós átlag eléri a 14 százalékot.

A dokumentum 1.393 szennyezett területet leltároz fel országszerte, amelyek közül 210 régóta megtelt hulladékártalmatlanító terület és 1.183 szennyezett, vagy feltehetően szennyezett terület. Ezek felszámolására, vagy a szennyezés enyhítésére a következő öt évben 140 millió eurót szánnak, amelynek 85 százalékát (119 millió eurót) európai alapokból hívják le.

A védett területeken kívül elhelyezkedő romlásnak indult ökoszisztémák feljavítására (erdősítés, ökológiai folyosók kialakítása, stb.) 360 millió eurót irányoznak elő.

Ami a foglalkoztatottságot illeti, a kitűzött cél, hogy 2020-ra a 20 és 64 év közötti korosztályban a foglalkoztatottsági arány elérje a 70 százalékot, ehhez 'összefüggő és reális' közpolitikákat dolgoznak ki.

A Tarom flottáját 27 lízingben vásárolt új repülőgéppel bővítik, és új járatokat indítanak Amerika és Ázsia irányában, hogy a cég a régió vezető légitársaságává váljon.

A kormányprogram tervezet szerint Romániának nagy beruházásokat kell megvalósítania az infrastruktúrában, és új gyárakat kell alapítania, termelőkapacitásokat létrehoznia, amelyben az Szuverén Beruházási és Fejlesztési Alap kapna szerepet. Az elképzelés szerint át kell térni az alacsony felkészültségű munkaerőt igénylő intenzív jellegű iparról a jól képzett munkaerővel dolgozó innovatív területre. Az államnak nagyobb szerepet kell vállalnia a zöldmezős és barnamezős beruházásokban - szögezi le a dokumentum.

A hatóságok a következő öt évben 600 millió euró lehívását tűzték ki célul a Nagy Infrastruktúra Operatív Program (POIM) keretében a tengerparti erózió megfékezésére, folyómeder-szabályozásra, az erdők védelmére. A statisztika szerint Románia 6,545 millió hektáros erdőterülete az ország összterületének 27,5 százalékát borítja, amely nem éri el az európai 32 százalékos átlagot. Európai átlag alatt van az egy főre jutó erdősített terület is, 0,28 ha/fő a 0,32 ha/főhöz képest.

A dokumentum szerint a gazdák 80 százalékos állami garanciával juthatnak mezőgazdasági hitelekhez, 2018-tól nem kell adót fizetniük sem a megművelt területek, sem a traktorok és egyéb mezőgazdasági gépek után. Négyéves kifutással 264 millió eurót különítenek el 33 mezőgazdasági szaklíceum fejlesztésére, eszközökkel való ellátására, ahol a gyakorlati képzésnek kell a tevékenység alapjául szolgálnia - áll többek között a hétfőn a parlament elé terjesztendő kormányprogram tervezetben. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ItthonRSS